Pěšky, nebo výtahem? Jak poznáme, zda je bezpečný?

Pěšky, nebo výtahem? Jak poznáme, zda je bezpečný?

01 června, 2019
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

To, jak bezpečně na nás výtah zapůsobí, poznáme z pohledu možné reakce trochu pozdě – už se vezeme. Konkrétně – stoupáme, či klesáme ke svému cíli. Bát se, že s výtahem spadneme, je asi opravdu zbytečné. Takzvaných provozních rizik ale může mít běžně provozovaný výtah docela slušný výčet. Kdo nese odpovědnost za provoz výtahu?

Plnou odpovědnost nese provozovatel výtahu

Protože u výtahu stavíme na první místo jeho bezpečnost, je důležité si říci, kdo je povinen ji zajišťovat. Zde je situace jasná: Na péči o výtah uzavírá provozovatel, resp. majitel domu smlouvu s některou ze servisních organizací. Ta zajišťuje pravidelný servis, veškeré příslušné revize a non-stop vyprošťovací službu. Pokud ale provozovatel, resp. vlastník domu nedbá jejích doporučení na případné opravy, či jiná odstraňování vad a rizik, odpovědnost za provoz a stav nese stále on, provozovatel nebo vlastník domu. Pokud provozovatel výtahu pravidelný servis nemá zajištěn, porušuje svoje prevenční odpovědnosti stanovené § 415 občanského zákoníku.

Kdo a kdy stav výtahu hlídá?

Nejvyšší stupeň kontroly bezpečnosti výtahu představují inspekční prohlídky. První probíhá po devíti letech, další pokračují v intervalech šesti let. Tyto kontroly neprovádí servisní firma, ale státní inspekční orgán.

Na závěr je zpracována inspekční zpráva, jejíž součástí je protokol, obsahující výčet provozních rizik, které výtah vykazuje. Tato rizika se dělí do tří skupin – rizika nízká, střední a vysoká. Podle charakteru a priorit rizik jsou v inspekční správě uvedena opatření k jejich odstranění, a to včetně nejzazšího termínu. V úvahu přichází oprava, modernizace, nebo výměna výtahu.

Souběžně s inspekčními prohlídkami jsou v intervalu tří let prováděny odborné zkoušky výtahu – pozor, nemohou nahradit inspekční prohlídky.

Zůstane výtah s provozními riziky v provozu?

V České republice je v bytových domech stále zhruba polovina výtahů v nevyhovujícím stavu. Inspekční orgán nemůže, ani na základě zjištěných provozních rizik, výtah vyřadit z provozu. Nemůže tak učinit ani servisní firma.

„Je pouze na majitelích a provozovatelích těchto zařízení, zda se rozhodnou své výtahy uvést do bezpečného stavu, anebo je nadále budou na vlastní riziko provozovat. Každý vlastník, či provozovatel výtahu nese podle platné právní legislativy plnou zodpovědnost za způsobilost provozovaného zařízení a za udržování výtahu v souladu s platnými technickými normami,” vysvětluje Miroslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha. V případě vzniku jakéhokoliv úrazu, újmě na zdraví či na majetku, hrozí provozovateli nevyhovujícího výtahu soudní stíhání.

Bezpečnost je na prvním místě, neměla by ale být jediným požadavkem

Bezpečný, ale bez jakéhokoliv komfortu? Je jasné, že k základnímu požadavku je nutné připočíst několik dalších. Zejména v době, kdy budeme plánovat rekonstrukci výtahu, bychom měli rozhodnout o jeho velikosti a výbavě. Výběr je i mezi technickými řešeními. S tím souvisí např. hlučnost, potřeba nebo nepotřeba výtahové strojovny a v neposlední řadě také energetická náročnost provozu. Jaké řešení bude pro váš dům nejvhodnější nelze určit od stolu. Proto je dobré kontaktovat specialisty, kteří mají s modernizacemi výtahů a jejich provozem mnohaleté zkušenosti. Vždy je nutná prohlídka na místě, teprve pak by měly následovat návrhy řešení.

Provozní rizika

Provozní rizika se rozdělují na tři kategorie – nízká, střední a vysoká. Žádná z kategorií, ani počet zjištěných rizik, nejsou samy o sobě důvodem pro zastavení provozu výtahu. Rozhodnout o řešení vždy musí provozovatel výtahu. Počtem rizik ale stoupá pravděpodobnost poruchy či nehody. Při zjišťování příčiny nese veškerou odpovědnost provozovatel.

Další podobné články

Do moderního bytového domu jedině moderní výtah

Každý bytový dům dnes může být moderní. Zateplení, plastová okna, elektronické zvonky jsou dnes již samozřejmostí. A do moderního bytového domu patří také výtah. Co ty dnešní již umí?