Nabídky na změnu vytápění si vždy spočítejte dvakrát

Nabídky na změnu vytápění si vždy spočítejte dvakrát

14 března, 2023

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Přestože ceny některých komodit, především elektřiny a plynu, rostly do zatím nevídaných výšin, v Praze se udržely ceny za teplo na rozumné úrovni. „Teplo vyrábíme kogenerací při výrobě elektřiny, z komunálního odpadu, plynu a do budoucna chceme využívat i odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Systém dálkového vytápění navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích, a snižovat tak emisní zátěž ve městech,“ říká Martin Brůha, ředitel Veolia Energie region Čechy a Pražské teplárenské. Klíčem k úspěchu je zejména kvalitní palivový mix a domácí zdroje tepla. Veolia a Pražská teplárenská, připojily v metropoli za uplynulý rok rekordní počet bytů. Celkem 3,5 tisíce nových bytů a soudě podle dosavadního zájmu by měl tento trend pokračovat. Mezi nejvýznamnější projekty lze jmenovat bytový dům Fragment v Karlíně a obytný soubor Vysočanský mlýn.

Na co si dát pozor?
Informační letáky, kterých bývají plné schránky, často lákají k nahrazení stávajícího dálkového vytápění plynovým kotlem nebo tepelnými čerpadly. Tyto nabídky na vytápění si spočítejte vždy raději dvakrát. Některé firmy zamlčují část nákladů a záměrně neříkají plnou pravdu. Nejčastěji to bývají zamlčené informace ohledně konečné ceny vytápění. Obsahují zpravidla jen náklady na elektrickou energii nutnou na provoz vlastního tepelného čerpadla nebo u plynových kotelen pouze na nákup plynu bez započtení všech dalších nákladů spojených s provozem.

Jaká je konečná cena za vytápění tepelným čerpadlem?
Podívejme se na modelový příklad bytového domu s 24 domácnostmi (tabulka), jejichž roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody je 500 GJ (139 MWh), což znamená zhruba 21 GJ (5,8 MWh) na byt, a který kalkuluje cenu tepla vyrobeného tepelným čerpadlem. Jsou zde uvedeny i důležité položky, které vstupují do konečné ceny za GJ (kWh).
Konečná cena vytápění zatepleného domu tepelným čerpadlem se tak pohybuje kolem běžné hranice 1 165 Kč/GJ (4,19 Kč kWh), což představuje téměř 25 tisíc korun na jeden takový byt ročně.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem v bytovém domě

 

24 bytových jednotek, spotřeba 500 GJ (139 MWh) /rok Kč včetně DPH
Jednorázové náklady celkem 2 430 400
Dodávka a montáž zařízení 2 380 000
Posílení jističe (630 Kč/A) – správní poplatky 50 400
Provozní náklady, v přepočtu za jednu jednotku tepla v Kč na GJ (kWh) 1 165 (4,19)
Náklady na elektrickou energii 741 (2,67)
Promítnutí pořizovacích nákladů do ceny tepla 324 (1,17)
Servis, opravy, údržba, obsluha, revize (tepelné čerpadlo + topení + ohřev vody) 100 (0,36)
Shrnutí
Odhad ročních nákladů za bytový dům celkem

Náklady za jednu jednotku tepla v Kč na GJ (kWh)

Náklady na 1 bytovou jednotku

582 680

1 165 (4,19)

24 278

Tabulka obsahuje modelové příklady s orientačními cenami a náklady. Výše jednotlivých položek se může lišit podle provedení pro jednotlivé domy. Údaje nezahrnují náklady na odpojení od dálkového tepla, pokud budete odpojovat váš bytový dům od CZT, počítejte s náklady (projektová dokumentace, zemní práce, stavební úpravy, demontáž aj.) ve výši 0,5-1,5 mil Kč v závislosti na délce rušené přípojky.

Prohlédněte si podrobnou kalkulaci bytového domu vytápěného tepelnými čerpadly

O všechno se stará dodavatel dálkového tepla
V případě vlastní kotelny se obyvatelé a správci domů musí zatěžovat pravidelnými revizemi kotelen a tepelných čerpadel, komínů, platit servisní výjezdy a řešit proškolenou obsluhu. Oproti tomu zákazníci připojení na tepny dálkového vytápění pouze otočí kohoutkem termostatického ventilu na radiátoru. Vše ostatní je na dodavateli tepla. Výroba dálkového tepla má řadu výhod a pomáhá zlepšovat životní prostředí. Uplatňuje principy šetrného využívání zdrojů i ochrany klimatu. Pražská teplárenská přivádí více jak 90 procent tepla z elektrárny v Mělníce a využívá i odpadního tepla ze ZEVO Malešice. Výroba tepla je nadále ekologizována, kontrolována, a navíc je umístěna mimo bytovou zástavbu.

Jak je to s plynem
Vytápění plynem ukázalo svoji fatální závislost na dovozu klíčové suroviny a není ideální ani z pohledu emitovaných oxidů dusíku. Úplným nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními nebo blokovými plynovými kotelnami by se totiž zhoršila emisní situace téměř na polovině rozlohy Prahy. Uvnitř hlavního města by se tak vyprodukovalo až 207 tun emisí oxidů dusíku ročně a nízké komíny domovních kotelen by je nedokázaly dostatečně rozptýlit.

Firmy se vracejí
Do sítě Pražské teplárenské se připojil Dopravní podnik hl. m. Prahy, který přehodnotil svoji energetickou situaci a po deseti letech se vrátil k dálkovému vytápění svých objektů. Depo Kačerov, Ústřední dílny Hostivař a Depo Hostivař jsou tak opět připojeny na teplárenské tepny od Pražské teplárenské, od kterých byly v roce 2012 odpojeny, a teplo si vyráběly výhradně prostřednictvím vlastních plynových kotelen. V současné době probíhají jednání i s dalšími zájemci napříč celou republikou, kteří se kdysi odpojili a nyní se chtějí znovu připojit do teplárenské sítě. Jedním z prvních, kteří se vrátili k dálkovému teplu od společnosti Veolia, je také Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné.

Více o dálkovém vytápění v Praze

 

Další podobné články

Zavřením radiátorů se výdajů za teplo ještě nezbavíte

Zavřením radiátorů se výdajů za teplo ještě nezbavíte

Venkovní teploty stoupají a vy už dávno máte vypnuté topení. Nenechte se mýlit! Bez ohledu na zavřené radiátory ale musí vaším domem dále kolovat teplo, které zaplatíte. Proč to tak je a kdy topná sezóna končí, případně kdy ji lze přerušit?

Aktuálně o energetických úsporách

Aktuálně o energetických úsporách

Energetické úspory nejsou jen otázkou vaší peněženky, ale jsou v centru pozornosti celé společnosti. V případě bytových domů se však setkáváme s jedinečnou výzvou: jak dosáhnout efektivního snižování …

Záznam webináře I Centrální zdroj vytápění pod kontrolou bytového domu

Záznam webináře I Centrální zdroj vytápění pod kontrolou bytového domu

Je váš dům napojen na centrální zdroj vytápění? V tom případě pravděpodobně nemáte úplně pod kontrolou, kolik tepla od dodavatele do domu dostáváte, nedokážete omezit max. výkon, průtok či teplotu zpátečky, nemáte možnost ovlivnit dodržování sjednaných parametrů ve vaší smlouvě ….