Čeká vás rekonstrukce výtahu? Tyto věci musíte promyslet!

Čeká vás rekonstrukce výtahu? Tyto věci musíte promyslet!

20 září, 2017

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Výtah je, zejména ve vyšším bytovém domě, nezbytností a skvělým pomocníkem. Tedy v případě, že dobře slouží a bez problému funguje. V každém bytovém domě však nadejde chvíle, kdy je třeba výtah modernizovat, vyměnit některý díl nebo dokonce vybudovat výtah celý nový. Pokud i vaše SVJ stojí před tímto úkolem, je třeba získat co největší přehled o možnostech na trhu a díky tomu vybrat profesionální firmu, která realizaci výtahu provede. Co musíte opravdu vědět?

Rekonstruovat nebo celý vyměnit? Musíte mít jasno

Prvním krokem před zahájením rekonstrukce je správně vyhodnotit technický stav výtahu a zda výtah odpovídá platným technickým normám. Směrodatným při posuzování stavu by měla být inspekční prohlídka, jejímž výsledkem je protokol o stavu se seznamem provozních rizik. Tato prohlídka je nezávislá, provádí ji nezávislý státní orgán, takže není třeba se obávat jejího zkreslení. Je velice důležité znát přesný stav výtahu a vyhnout se tak možným doporučením výtahových firem, které často navrhují rekonstrukci či výměnu výtahu, ačkoliv není potřebná!

Tímto způsobem řeší některé neprofesionální firmy svou neschopnost se o stávající výtah odborně postarat a provádět servis. Důvodem může být i to, že nemají pro dostatečný servis potřebné vybavení, ale může se také stát, že ani s daným typem výtahu neumí pracovat. Jak je to skutečně s rozhodováním o šíři rekonstrukce nám přiblížil Miroslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha: „Většina starších výtahů postavených za totality již rekonstrukcí prošla, často proto, že postrádaly nutné bezpečnostní prvky. Jestli výtah v posledních deseti nebo patnácti letech rekonstrukcí prošel, většinou není důvod ho celý měnit. Postačí vyměnit či opravit vadné části.“

Jaké nároky na výtah budete skutečně mít?

Při plánování celkové výměny výtahu bychom si měli položit základní otázky, například ohledně velikosti výtahu. Neměl by být příliš malý, ale ani příliš velký. Velikost výtahu má samozřejmě značný vliv na spotřebu energie při provozu. Dalšími zásadními body jsou vybavenost výtahu, design a zda chceme výtah se strojovnou nebo bez strojovny. „V současné době umíme provést realizaci nového výtahu tak, že nepotřebuje strojovnu. Původní strojovnu v půdní vestavbě je tak poté možné přeměnit na byty nebo jiné užitné prostory. Výbor by proto měl být obeznámen s různými variantami a pak může zodpovědně vybrat tu nejlepší pro jejich dům,“ říká Miroslav Vokurka.

Než začneme s rekonstrukcí

Prvním a důležitým krokem je financování – je třeba si připravit předem, kolik vůbec SVJ může za rekonstrukci vydat. Je tedy dobré si zjistit možnosti případného úvěru a konzultovat chystané výdaje s bankou.

Před výběrem samotné firmy, která provede realizaci, doporučuje Miroslav Vokurka poptat se po okolních SVJ a prohlédnout si jejich úspěšné realizace. „Určitě doporučuji zjistit si co nejvíce informací od ostatních SVJ, které rekonstrukcí výtahu prošly. Zjistit si několik různých referencí na různé firmy, vlastní zkušenosti jsou vždy nejcennější. Důležité je zeptat se na spokojenost s firmou, plnění termínů a i následný servis,“ radí Miroslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha.

Pokud vás přece jenom bude čekat vybudování výtahu na místě, kde předtím nebyl, je důležitým a často opomíjeným prvním krokem zhotovení projektu od projektanta. Firmu, která realizaci provede, by mělo SVJ oslovit už s konkrétním projektem. Zaručí to úspěch ve stavebním řízení a usnadní celkovou realizaci výstavby výtahu.

Další podobné články

Do moderního bytového domu jedině moderní výtah

Každý bytový dům dnes může být moderní. Zateplení, plastová okna, elektronické zvonky jsou dnes již samozřejmostí. A do moderního bytového domu patří také výtah. Co ty dnešní již umí?