Zateplení domu až s pětiletou zárukou

Zateplení domu až s pětiletou zárukou

19 března, 2021
Baumit

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Snaha majitelů rodinných i bytových domů o co nejúspornější celoroční provoz směřuje ve valné většině k realizaci účinného zateplení objektu. Ne vždy má však daný investor povědomí o tom, že k ekonomickým výhodám zateplení může za určitých podmínek využít navíc až pětiletou záruku na celý zateplovací systém.

Společnost Baumit, která na trhu nabízí hned několik zateplovacích systémů, a přináší tak v podstatě komplexní řešení na míru, umožňuje prodloužení záruky nad rámec zákonem stanovených dvou let. Je však potřeba chápat zateplení domu, odborně označované jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System), jako jeden stavební prvek sestávající z několika přesně specifikovaných součástí. Jinými slovy, správná funkce zateplovacího systému je dána pečlivě stanovenou a technicky prověřenou skladbou jednotlivých vrstev a komponent.

Z toho důvodu je zcela logické, že Baumit nabízí u tohoto produktu prodlouženou pětiletou záruku výhradně na ty stavební realizace, u kterých byla použita komplexní skladba systémových prvků ETICS Baumit (tj. lepicí a stěrková hmota, tepelný izolant, hmoždinky, sklotextilní síťovina, pomocné nárožní a připojovací profily, omítka), dodávaných logistickými a účetními procesy řízenými společností Baumit, to vše podle technické specifikace EAD 040083-00-0404, čl. 1.3.2 až 1.3.8. Veškeré komponenty zateplovacího systému je tedy potřeba objednat u společnosti Baumit i přesto, že z logistického pohledu pak může společnost Baumit zajistit dodávku jednotlivých materiálů z odlišných zdrojů, nicméně stále zůstává dodržena základní podmínka prodloužené záruky v podobě jednotné a prověřené skladby celého systému. „Jsme jedni z mála výrobců ETICS na trhu, kteří se snaží prosadit systémovost do celkové realizace zateplení domu. V některých případech se stává, že investor mnohdy z neznalosti věci a někdy i kvůli snaze prodejen stavebních materiálů volí co nejlevnější nákup některých součástí zateplovacího systému od jiného dodavatele. Výsledkem pak může být sice minimální úspora nákladů, ale bohužel ztráta možnosti získat prodlouženou pětiletou záruku na náš systém,“ potvrzuje poznatky z praxe Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., produktový manažer společnosti Baumit.

Předmětem prodloužené pětileté záruky na ETICS Baumit jsou technické parametry jednotlivých komponent i zateplovacího systému jako celku, které jsou deklarovány v příslušných technických listech platných v době dodávky a v předpisech, na jejichž základě byly vydány certifikáty, osvědčení a prohlášení o shodě pro daný ETICS. Záruka se samozřejmě vztahuje i na další užitné vlastnosti, které jsou pro daný výrobek obvyklé.

Vedle již zmíněné základní podmínky k poskytnutí pětileté záruky na ETICS Baumit je potřeba dodržet i některé další požadavky výrobce. Mezi ně patří například zhotovení zateplovacího systému výhradně prováděcí firmou s platným certifikátem způsobilosti a za účasti jejích pracovníků prokazatelně proškolených společností Baumit. Prováděcí firma musí dodržovat aktuálně platné technické předpisy dané především normou ČSN 73 2901 o provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů a jiné. Dodrženy musejí být rovněž podmínky pro dopravu, skladování a zpracování jednotlivých materiálů. O celé realizaci zateplovacího systému Baumit musí být řádně vedeny písemné záznamy, stejně jako o pravidelných kontrolách a údržbě ETICS podle technologického předpisu pro zateplovací systémy Baumit.

Další podobné články

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.