Dopřejte svému bytovému domu lázeňskou kúru
s Novou Zelenou Úsporám 2021+

Dopřejte svému bytovému domu lázeňskou kúru s Novou Zelenou Úsporám 2021+

19 ledna, 2022

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

S podzimem přišla dobrá zpráva pro všechny bytové domy: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu Nová zelená úsporám 2021 (NZÚ). Díky ní dostanou vlastníci bytových domů šanci požádat o podporu na celou řadu opatření. Vylepší si tak kvalitu bydlení a zároveň ušetří nemalé částky za energie. Pozitivní je navíc fakt, že se program NZÚ 2021+ oproti minulému dotačnímu období rozšířil na celé území České republiky. Více nám k tématu řekne Jaroslav Marek, ředitel poradenského centra Enerevit v Hradci Králové.

Z programu Nová zelená úsporám čerpají bytové domy již řadu let. S jakými novinkami přichází dotační program NZÚ 2021+?

V uplynulých letech byla NZÚ určena žadatelům z Prahy, ostatní kraje mohly od roku 2016 žádat o prostředky z dotačních programů IROP. Ty však svoji činnost ukončily a od října 2021 se program NZÚ rozšířil na celou Českou republiku. Šanci získat dotaci mají tedy bytové domy skutečně v kterémkoliv kraji. NZÚ 2021+ podporuje několik nových opatření, která navíc mohou žadatelé zajímavým způsobem kombinovat.

Prozraďte, jaká konkrétní opatření výzva NZÚ 2021 podporuje.

Jako první asi každého napadne zateplení obálky budovy. Nový dotační program však zahrnuje celou řadu dalších možností, jako je například výměna zdrojů tepla nebo příprava teplé vody. Mnoho bytových domů začíná uvažovat o fotovoltaických systémech a s tím související instalací dobíjecích stanic pro elektromobily – i toto nový dotační program podporuje. Dále můžete žádat o podporu na stavbu pasivního domu, na využití tepla z odpadní vody, větrání, instalaci stínicí techniky, využití dešťové vody, vybudování zelené střechy, výsadbu stromů a další. A pokud patříte k domům, které už prošly revitalizací, nevěšte hlavu – můžete se totiž ucházet o příspěvek na další opatření, která by pro váš BD mohla být zajímavá.

Znamená to, že naše SVJ může žádat o dotaci například na fotovoltaickou elektrárnu, i když už máme zatepleno?

Přesně tak. Doporučil bych však majitelům domů, aby se obrátili na odborníky, kteří se na dům přijedou podívat a poradí, která opatření jsou pro konkrétní budovu vhodná a smysluplná. Podle sdělení Ministerstva ŽP se dají opatření kombinovat, za takovou kombinaci více opatření může váš dům získat bonus. Kromě toho je k dispozici dotace 40 tis. Kč na projektovou podporu nebo můžete získat až 60 tis. Kč za šetrné řešení projektu.

Jak vysoké jsou dotace, vyplatí se to?

Podpora NZÚ může pokrýt až 50 % uznatelných nákladů na realizaci projektu. Po prostudování prováděcího předpisu mohu potvrdit, že NZÚ je nyní určitě výhodnější a zajímavější než její starší verze. Srovnávali jsme například projekt revitalizace jednoho bytového domu v pražských Čakovicích podle nových podmínek by majitelé dostali podporu 1 072 000 Kč místo původních 416 000 Kč tedy o 656 000 Kč více.

Jak je to v případě, že už jsme v minulosti některou z dotací čerpali?

Stejně jako u jiných dotačních programů, ani v tomto nelze kombinovat dotace na stejná opatření.

Jak složité je dotaci získat?

Samotná žádost o podporu z NZÚ 2021 je jednodušší než žádost, kterou žadatelé znají z programů IROP. A tady bych opět rád apeloval na potenciální žadatele, aby si nechali poradit od odborníků a spojili se se zkušenými profesionály, kteří jim s žádostí pomohou. Složitější než žádost jsou však všechny náležitosti, jako projektová dokumentace, tepelně technické výpočty, rozpočty apod. I to je však řešitelné, naše poradenská centra poskytují konzultace právě vlastníkům bytových domů. Za dobu, co působíme v této oblasti, už jsme pomohli s revitalizací více než 400 domů.

Od kdy se přijímají žádosti o dotace?

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí, který je pověřen jejich administrací. Příjem žádostí byl spuštěn 12. října, ale žádat můžete i zpětně na opatření, která jste na bytovém domě provedli už v období od 1. ledna 2021.

Je dotace nějak časově omezená?

Jednou z podmínek získání dotace je realizace projektu do 24 měsíců od akceptace. Pokud vás zajímá celkový rámec programu, tak do roku 2030 se bude z prostředků NZÚ rozdělovat nejméně 39 mld. Kč. Šance na získání dotačních prostředků jsou tedy opravdu vysoké.

Jak zjistím, jestli je dotace NZÚ vhodná pro náš bytový dům?

Obraťte se například na některé z našich poradenských center, kde dostanete zdarma všechny informace.

Praha a střední Čechy:
DPU Revit s.r.o. www.dpurevit.cz tel: 800 821 831

Hradec Králové a Východní Čechy:
Enerevit s.r.o. www.enerevit.cz tel: 702 168 046

Brno a Morava:
Alumbrado s.r.o. www.alumbrado.cz tel: 725 493 300

Další podobné články

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaika je bezesporu fenoménem dnešní doby a instalace fotovoltaických elektráren na plochých střechách jsou velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám. Jak poznatky z realizací potvrzují, lze předpokládat, že jedním z nových požadavků bude …

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.