Výtah: kdy modernizovat a kdy pořídit nový?

Výtah: kdy modernizovat a kdy pořídit nový?

22 července, 2017
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Naše hodnocení výtahu se většinou omezí jen na velikost a vzhled. I když i to, pochopitelně, nám může o stavu výtahu hodně napovědět, to nejdůležitější – technický stav, nemůže běžný uživatel zcela zhodnotit. Ale ani na pohled hezký výtah, který třeba před deseti, patnácti lety již prošel modernizací, ještě neznamená, že je po technické stránce v pořádku.

Zvažujete rekonstrukci? Pozor na rizika, která mohou přetrvávat

Stále téměř polovina výtahů v České republice má provozní rizika, a bude je nutné ve většině případů vyměnit. Sem spadají i některé výtahy, které prošly částečnou modernizací po roce 2005, avšak již nevyhovují současným požadavkům.

„U starých výtahů jsou úvahy o modernizaci doslova ekonomický a praktický nesmysl, protože chtít například od výtahu z roku 1983 stejné vlastnosti a parametry jako má výtah vyrobený v roce 2015, není reálné. Ano, možná se někomu podaří se přiblížit parametry částečně modernizovaného původního výtahu k požadavku současných norem, ale cena bude podstatně dražší, než je cena celkové výměny a některá rizika dozajista budou přetrvávat,“ dodává Ing. František Jonáš vedoucí technického oddělení ČR/SR ve společnosti KONE a.s..

Nový výtah přinese úspory, více prostoru i méně hluku

Celková výměna je jedinou efektivní cestou, jak docílit odstranění všech bezpečnostních a provozních rizik a získat nemalé úspory elektřiny a nákladů na opravy častých poruch starých výtahů. Nový výtah s sebou přináší také zlepšení jízdního komfortu, jako je například přesnost zastavování a příjemný interiér kabiny. Má nesrovnatelně nižší hlučnost, což hraje v řadě případů velkou roli při rozhodování. Stejně tak i velikost kabiny.

„Je škoda, že v řadě případů se vlastník domu o všech přednostech nového výtahu od svého dodavatele výtahu ani nedozví. Z naší praxe však víme, že docílit zvětšení velikosti kabiny na hloubku, nebo na šířku či dokonce v obou parametrech je možné ve velké většině případů,“ vysvětluje Rafael Tyml, vedoucí obchodního oddělení pro oblast Čechy ve společnosti KONE a.s.

Každý případ je však svým způsobem jedinečný a existuje také nemálo případů, kdy je velmi rozumné zvážit možné vylepšení stávajícího stavu tím, že se výtah prodlouží o jednu stanici nahoře či dole, nebo je změněna kabina z neprůchozí na průchozí čímž se umožní například bezbariérový přístup do objektu. V poslední době stoupá též zájem o instalacích výtahů do objektů, kde doposud žádný výtah nebyl.

Nechybujte při výběru dodavatele!

„Jsou vlastníci domů, kteří výběr berou opravdu poctivě a uvědomují si, že kvalita něco stojí, a že garantem kvality a jistoty může být především časem a trhem prověřený výrobce. Nezřídka však zákazníci chybují již v samotné přípravě a specifikaci požadavku na technologii v zadání výběrového řízení,“ upozorňuje Rafael Tyml dále.

Zadání požadovaných parametrů a funkcí je potřeba věnovat velkou pozornost a využít možnosti konzultace s odborníkem. Čím větší prostor uchazečům ve výběrovém řízení špatnou specifikací požadavku na výtah dáte, tím více zvyšujete pravděpodobnost rizika, že se nerozhodnete správně. Jen málokdy jsou v představenstvech SV či BD odborníci na výtahy, a pak diskuze velmi často sklouzne pouze k ceně výtahu.

„Doporučuji, aby zákazník před svým rozhodnutím, se kterým bude denně konfrontován dalších 25-30 let, důkladně zvážil odpovědi na několik základních otázek: Co jsou hlavní rozdíly mezi dodávanými výtahy? V čem spočívá výše zmíněná kvalita a jaké jsou rozdíly mezi různými výrobci?

„Naše společnost KONE se bohužel čím dál tím častěji setkává s požadavky vlastníků bytových domů na modernizaci či výměnu výtahů, jejichž stáří mnohdy nedosahuje ani deseti let. Vesměs jde o velmi nekvalitní realizace, kde řešení je dnes již na pokraji své životnosti. Často se jedná o dodávky realizované společnostmi, které dnes již neexistují nebo v současné době nesou jiný název, a ke svým původním dodávkám a závazkům se již nehlásí,“ vysvětluje Rafael Tyml. Možným indikátorem kvality by mohla být také informace, zda dodavatel nabízí typově certifikovaný produkt jako celek, spolu s garancí implementovaného systému kvality podle mezinárodních standardů.

Pro výběrové řízení nastavte jasné podmínky

„Doporučuji minimálně dvoukolové výběrové řízení, kdy v prvním kole budou předmětem diskuze s dodavateli možná technická řešení, čímž zákazník získá představu o technických možnostech jednotlivých výrobců, a nezřídka si je schopen též udělat obrázek o kvalitě dodavatele samotného. Do druhého kola bych oslovil již jen dodavatele, kteří mě nejvíce zaujmou technicky a kvalitou společnosti jako celku. Pro tyto účely druhého kola bych vybral maximálně tři potenciální dodavatele, které bych oslovil s upřesněným zadáním a požadavkem na zpracování detailní nabídky, včetně ceny a platebních a záručních podmínek,“ radí Ing. František Jonáš.

Další podobné články

Do moderního bytového domu jedině moderní výtah

Každý bytový dům dnes může být moderní. Zateplení, plastová okna, elektronické zvonky jsou dnes již samozřejmostí. A do moderního bytového domu patří také výtah. Co ty dnešní již umí?