Společenství vlastníků v době koronoviru

Společenství vlastníků v době koronoviru

24 března, 2020
Mgr. Jan Eisenreich z portálu SVJprávník.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Co s bytovým shromážděním?

Četné komplikace přináší onemocnění způsobující koronavirus nejenom občanům z důvodu potencionální nákazy a státu prostřednictvím špatného ekonomického výhledu. Rovněž fungování bytových domů a výkon správy nemovitostí je tímto virem zasažen. Nemožnost opouštět svoje byty a domy z nařízení vlády hatí nejedno jarní shromáždění. Minimálně do 24. 3. 2020 je konání shromáždění zakázáno a veškerá snaha předsedů jednající s péčí řádného hospodáře je odkázaná na elektronickou komunikaci s vlastníky a jednání uvnitř výboru. „Obecně lze jednotlivá bezodkladná usnesení schvalovat prostřednictví hlasování per rollam, ale pokud tuto možnost SVJ nemá ve stanovách, má problém. Co se týká jednání výboru, tak v omezeném počtu (do 5 osob) lze s ohledem na dodržování hygienických opatření pokládat takové jednání v souladu s nařízením vlády, nicméně samozřejmě ideální je varianta elektronická,“ rádí Mgr. Jan Eisenreich z portálu SVJprávník.cz.

SVJ a airbnb

Jedním z prvních nakažených nemocí COVID-19 byly v České republice dvě občanky USA, které mimo jiné pobývaly v Brně ubytované přes platformu air-bnb. Tento druh krátkodobých pronájmu je obecně v SVJ vzhledem ke své povaze ostatními vlastníky zatracován, v době celosvětové nákazy ale představuje skutečné zdravotní riziko. V okamžiku vyhlášení karantény nicméně počet ubytovaných hostů přes air-bnb klesnul k hodnotám blížícím se nule, tudíž alespoň v tomto ohledu si mohou vlastníci oddechnout. Obecně se průběh pandemie samozřejmě nedá předvídat, nicméně všichni doufáme, že brzo odezní a život se vrátí zpátky do svých zaběhlých kolejí a s ním i fungování společenství vlastníků.

Další podobné články

Poradíme, jak správně postupovat při změně prohlášení vlastníka

Poradíme, jak správně postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka provází bytový dům po dobu celé jeho existence. Jasně určuje, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Co bychom měli vědět?

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Od 1. 1. 2023 jsou povinně zřizovány datové schránky také pro SVJ. Tuto povinnost stanoví novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.