Společenství vlastníků v době koronoviru

Společenství vlastníků v době koronoviru

24 března, 2020
Mgr. Jan Eisenreich z portálu SVJprávník.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Co s bytovým shromážděním?

Četné komplikace přináší onemocnění způsobující koronavirus nejenom občanům z důvodu potencionální nákazy a státu prostřednictvím špatného ekonomického výhledu. Rovněž fungování bytových domů a výkon správy nemovitostí je tímto virem zasažen. Nemožnost opouštět svoje byty a domy z nařízení vlády hatí nejedno jarní shromáždění. Minimálně do 24. 3. 2020 je konání shromáždění zakázáno a veškerá snaha předsedů jednající s péčí řádného hospodáře je odkázaná na elektronickou komunikaci s vlastníky a jednání uvnitř výboru. „Obecně lze jednotlivá bezodkladná usnesení schvalovat prostřednictví hlasování per rollam, ale pokud tuto možnost SVJ nemá ve stanovách, má problém. Co se týká jednání výboru, tak v omezeném počtu (do 5 osob) lze s ohledem na dodržování hygienických opatření pokládat takové jednání v souladu s nařízením vlády, nicméně samozřejmě ideální je varianta elektronická,“ rádí Mgr. Jan Eisenreich z portálu SVJprávník.cz.

SVJ a airbnb

Jedním z prvních nakažených nemocí COVID-19 byly v České republice dvě občanky USA, které mimo jiné pobývaly v Brně ubytované přes platformu air-bnb. Tento druh krátkodobých pronájmu je obecně v SVJ vzhledem ke své povaze ostatními vlastníky zatracován, v době celosvětové nákazy ale představuje skutečné zdravotní riziko. V okamžiku vyhlášení karantény nicméně počet ubytovaných hostů přes air-bnb klesnul k hodnotám blížícím se nule, tudíž alespoň v tomto ohledu si mohou vlastníci oddechnout. Obecně se průběh pandemie samozřejmě nedá předvídat, nicméně všichni doufáme, že brzo odezní a život se vrátí zpátky do svých zaběhlých kolejí a s ním i fungování společenství vlastníků.

Další podobné články

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Od 1. 1. 2023 jsou povinně zřizovány datové schránky také pro SVJ. Tuto povinnost stanoví novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Rozhodování mimo shromáždění

Rozhodování mimo shromáždění

Pokud bychom hledali při řízení SVJ situace, kterých se obává naprostá většina statutárů, určitě by mezi nimi nechyběly obavy z nízké účasti na shromáždění, které pak není usnášeníschopné. Není příliš reálné očekávat, že by se na termín náhradního shromáždění dostavilo více členů …