Společenství vlastníků v době koronoviru

24 března, 2020
Mgr. Jan Eisenreich z portálu SVJprávník.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Co s bytovým shromážděním?

Četné komplikace přináší onemocnění způsobující koronavirus nejenom občanům z důvodu potencionální nákazy a státu prostřednictvím špatného ekonomického výhledu. Rovněž fungování bytových domů a výkon správy nemovitostí je tímto virem zasažen. Nemožnost opouštět svoje byty a domy z nařízení vlády hatí nejedno jarní shromáždění. Minimálně do 24. 3. 2020 je konání shromáždění zakázáno a veškerá snaha předsedů jednající s péčí řádného hospodáře je odkázaná na elektronickou komunikaci s vlastníky a jednání uvnitř výboru. „Obecně lze jednotlivá bezodkladná usnesení schvalovat prostřednictví hlasování per rollam, ale pokud tuto možnost SVJ nemá ve stanovách, má problém. Co se týká jednání výboru, tak v omezeném počtu (do 5 osob) lze s ohledem na dodržování hygienických opatření pokládat takové jednání v souladu s nařízením vlády, nicméně samozřejmě ideální je varianta elektronická,“ rádí Mgr. Jan Eisenreich z portálu SVJprávník.cz.

SVJ a airbnb

Jedním z prvních nakažených nemocí COVID-19 byly v České republice dvě občanky USA, které mimo jiné pobývaly v Brně ubytované přes platformu air-bnb. Tento druh krátkodobých pronájmu je obecně v SVJ vzhledem ke své povaze ostatními vlastníky zatracován, v době celosvětové nákazy ale představuje skutečné zdravotní riziko. V okamžiku vyhlášení karantény nicméně počet ubytovaných hostů přes air-bnb klesnul k hodnotám blížícím se nule, tudíž alespoň v tomto ohledu si mohou vlastníci oddechnout. Obecně se průběh pandemie samozřejmě nedá předvídat, nicméně všichni doufáme, že brzo odezní a život se vrátí zpátky do svých zaběhlých kolejí a s ním i fungování společenství vlastníků.

Další podobné články

Svolání a průběh shromáždění

Svolání a průběh shromáždění

Příprava pro konání shromáždění začíná pro výbor SVJ dlouho předem. Je nutné připravit program, pozvánku, správně ji předat členům. Velkou kapitolou je průběh shromáždění a zápis. V každém z těchto kroků dochází k různým pochybením.

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Čím dál častěji mají SVJ problém najít členy ochotné pracovat ve statutárních orgánech společnosti. Práce ve výboru je nevděčná, špatně ohodnocená, zato plná osobní zodpovědnosti. Nelze se tedy divit, že si mnoho domů najímá externisty, kteří tuto práci za úplatu převezmou.