Podmínky pro dálkové odečty a měsíční informovanost se opět mění

Podmínky pro dálkové odečty a měsíční informovanost se opět mění

07 listopadu, 2022
Dominika Bučková

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Schvalování informační povinnosti o spotřebě tepla a teplé vody a instalace měřidel pro dálkové odečty spotřeby se opět posunuje o kousek k cíli. Stále zde ale zůstává řada nejasností a bodů k jednání. Co je jasné a snad již nezpochybnitelné?

Měsíční údaje o spotřebě až od 1.1.2024

Měsíční informovanost je obsažena ve vládní novele, kterou na svém zasedání 14.10. schválila Sněmovna. Stále platí, že uživatelé bytů budou dostávat údaje o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů a indikátorů aspoň jednou měsíčně.

Zásadní změnou je posun termínu – zavedení povinnosti poslanci odložili z původně stanoveného termínu 1.1.2023 o rok na 1.1. 2024. Důvodem byla především krátká doba mezi přijetím zákona a zavedením povinnosti měsíční informovanosti, pokud by podle původního návrhu platila již od počátku roku 2023.

Změnou je také úprava povinnosti poskytovatele služeb informovat uživatele bytu o zpřístupnění údajů o spotřebě na internetu. Rozhodnutí Sněmovny změnilo původní požadavek opakovaného měsíčního informování o dostupnosti údajů na jednorázovou počáteční informaci.

Definice dálkového měřidla

V souvislosti s dálkovými měřidly se sněmovní úpravy novely věnovaly také vymezení pojmu dálkového měřidla. Podle odhlasovaného znění budou do konce roku 2026 muset informovat měsíčně o spotřebě pouze ti poskytovatelé služeb, kteří už budou mít instalovány měřiče s možností odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Právě stanovená vzdálenost odečtu je novou informací.

Důvodem definice dálkově odečitatelného měřidla je obava, aby povinnost měsíční informovanosti a náklady s tím spojené, nezatížila malá bytová družstva a SVJ. Tedy ty, kde nemají moderní digitální systém, který umožňuje získávat informace na vzdálenost nad 250 metrů. Rozhodnutí bylo založeno na faktu, že v současné ekonomicky náročné situaci nelze nikoho z SVJ a družstev nutit pořizovat drahá měřidla.

Povinnost dálkově odečitatelných měřidel od 1.1.2027 zůstává

Beze změn zůstává termín 1.1.2027, od kterého budou muset být ve všech bytových domech (kromě jasně stanovených výjimek) instalovány pouze měřiče s dálkovým odečtem.

Další podobné články

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Od 1. 1. 2023 jsou povinně zřizovány datové schránky také pro SVJ. Tuto povinnost stanoví novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Rozhodování mimo shromáždění

Rozhodování mimo shromáždění

Pokud bychom hledali při řízení SVJ situace, kterých se obává naprostá většina statutárů, určitě by mezi nimi nechyběly obavy z nízké účasti na shromáždění, které pak není usnášeníschopné. Není příliš reálné očekávat, že by se na termín náhradního shromáždění dostavilo více členů …