Ve spolupráci s advokátní kanceláří Pikes Legal s.r.o. jsme pro vás připravili sadu videokurzů a knik s návody a vzorovými dokumenty pro statutární orgány SVJ. Získejte znalosti a dovednosti, které vás bezpečně provedou správou vašeho společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva.

Videokurz – Hlasování per rollam krok za krokem

Videokurz, který vás provede krok za krokem přípravou a hlasováním per rollam. Spolu s kurzem získáte také vzorové dokumenty, nezbytné pro právnou realizaci tohoto způsobu rozhodonání.

Videokurz – Datové schránky krok za krokem

Od 1. ledna 2023 budou povinně zřízeny datové schránky všem právnickým osobám tedy i společenstvím vlastníků jednotek. Náš videokurz vás krok za krokem provede zřízením datové schránky, jejím nastavením, jejím používáním a právními předpisy, které se k datovým schránkám vztahují.

Videokurz – Shromáždění vlastníků jednotek krok za krokem

Videokurz, který vás provede krok za krokem přípravou, pozvánkami, vedením, zápisem i spory shromáždéní vlastníků jednotek. Součástí videokurzu jsou aktuální vzorové dokumenty důležité pro správné zvládnutí celého procesu shomáždění vlastníků jednotek.

Videokurz – Stal jsem se předsedou nebo členem výboru SVJ – první úkoly krok za krokem

Videokurz, který vás provede krok za krokem převzetím agendy po vašem zvolení předsedou nebo členem výboru SVJ.

E-kniha – Manuál předsedy SVJ

Pokud jste se stali členem nebo předsedou výboru SVJ, stali jste se automaticky členem statutárního orgánu obchodní korporace se vším, co k tomu ze zákona o obchodních korporacích vyplývá. Kniha Manuál předsedy SVJ  vás legislativou i jednotlivými povinnostmi a činnostmi statutárních orgánů bezpečně provede.