Od září se mění podmínky pro provozování některých plynových ohřívačů vody

Od září se mění podmínky pro provozování některých plynových ohřívačů vody

21 září, 2018
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

V letošním roce čeká český trh přechod na nový typ plynových ohřívačů, které by měly splňovat přísnější emisní normy. Změny se dotýkají všech ohřívačů, které byly vyrobeny po 21. dubnu. Nutností pro ně je získání nové certifikace, od 26. září pak začnou pro plynové ohřívače platit přísnější plošná emisní pravidla, což se zřejmě promítne do vyšší pořizovací ceny nebo zúžení jejich nabídky.

Podmínky provozu zpřísňují nové emisní normy oxidů dusíku

Letošní rok čekají český trh s plynovými ohřívači zásadní změny. Od 26. září na něj totiž budou moci být uvedeny pouze ty, které splní novou emisní normu oxidů dusíku. „Podle nařízení evropské komise nesmí konvenční ohřívače vody využívající plynná paliva v budoucnu překročit emisní limit 56 mg/kWh spotřebovaného paliva,“ řekl Roman Švantner, produktový manažer společnosti Enbra, jež se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.

Co s ohřívači, které pravidla nesplní?

Neznamená to však, že by ohřívače, které tato pravidla v současnosti nesplňují, z trhu okamžitě zmizely. Změna je postupná. Proto všechny ohřívače, které byly vyrobeny před 21. dubnem a následně uvedeny na trh, mohou být postupně doprodány, aniž by nové limity splňovaly. „

Pokud byl ohřívač vyroben až po 21. dubnu, je povinné mu pro uvedení na trh opatřit novou certifikaci, jak vyplývá z nařízení Evropské unie o spotřebičích plynných paliv. Tento certifikát přitom musí být vystaven institucí, která je notifikovaným orgánem k tomuto zařízení. V České republice je to možné učinit například u Strojírenského zkušebního ústavu Brno.

Nové ohřívače vás mohou překvapit odlišnými rozměry

Lze očekávat, že díky zářijovým změnám začnou výrobci dodávat na trh ohřívače s jinými parametry než doposud. Kromě splnění emisních norem budou mít s velkou pravděpodobností odlišné rozměry od těch současných. „Pro některé uživatele to může být komplikace. Pokud nyní uvažují o výměně ohřívače a mají na něj vyhrazený pouze omezený prostor, určitě je pro ně výhodnější pořídit si starší model. Často totiž emisní normu nesplňuje pouze těsně. Pokud jde ovšem o výdrž, ta zůstává stejná, tedy mezi 12 a 15 lety,“ řekl Roman Švantner.

Je nyní vhodná doba na výměnu?

Jedním z poznávacích znaků starších ohřívačů bude s velkou pravděpodobností také cena. Podle Romana Švantnera lze očekávat, že kvůli použití nových technologií a splnění všech potřebných parametrů mohou být pořizovací náklady nových produktových řad až o 20 % vyšší. Spolu s tím by se však v budoucnu měla zúžit také doposud široká nabídka objemových variant na českém trhu. „Pokud uživatelé zvažují výměnu plynového ohřívače, mají v tomto roce ideální příležitost. Nákupem staršího typu nejen ušetří, ale mohou si zároveň vybrat z více objemových variant při zachování stejných rozměrů. Ačkoliv mohou různí dodavatelé prodávat ohřívače vyrobené před 21. dubnem i v příštích letech, dá se očekávat, že jejich zásoby plošně vydrží pouze několik měsíců.“

Další podobné články