Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb.: Co to znamená pro uživatele bytu v bytovém domě?

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb.: Co to znamená pro uživatele bytu v bytovém domě?

19 října, 2023
Redakce

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

V nedávné době byla přijata novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., prostřednictvím vyhlášky č. 274/2023 Sb., která přináší několik změn v rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro domy, zejména pro uživatele bytů v bytových domech. Tato novela vstoupila v platnost dne 14. září 2023 a bude účinná od 1. ledna 2024. Níže jsou uvedeny hlavní body, které uživatele bytů by měli znát:

Změna Rozúčtování Energetických Nákladů

Novela zvyšuje procentuální rozsah základní složky nákladů na vytápění z původních „30 % až 50 %“ na „40 % až 60 %“. Toto zvyšuje podíl nákladů, které jsou rozúčtovány podle plochy bytu.

Flexibilita ve Změně Základní Složky

Podle novely mohou poskytovatelé služeb zvýšit nebo snížit základní složku o až 10 procentních bodů na základě energetické náročnosti budovy.

Změna Rozúčtování Nákladů dle Spotřeby

Podíl nákladů rozúčtovaných podle skutečné spotřeby byl zvýšen z původních 20 % na 30 %, zatímco podíl nákladů rozúčtovaných podle plochy bytu byl snížen z 80 % na 70 %.

Zavedení Nových Jednotek Měření

Novela zavádí možnost uvádět energetickou spotřebu v jednotkách MWh nebo Kč/MWh vedle původních jednotek GJ.

Nová Příloha č. 6

Byla přidána nová příloha č. 6, která určuje procentuální hodnotu základní složky podle energetické náročnosti budovy. Tato změna poskytuje jasnější směrnice pro určování základní složky nákladů na vytápění.

Tyto změny byly zavedeny s cílem podpořit úspornější chování uživatelů bytů a zároveň zohlednit potřeby všech obyvatel domu. Diskuse o těchto změnách byla iniciována Ministerstvem pro místní rozvoj dne 17. ledna 2023, aby byly prozkoumány možnosti, jak by mohly tyto změny přispět k úspornějšímu chování uživatelů bytů.

Změny zavedené novelizací vyhlášky č. 269/2015 Sb. budou mít dopad na to, jak jsou náklady na vytápění a teplou vodu rozúčtovány mezi uživateli bytů v bytových domech. Je důležité, aby uživatelé bytů byli informováni o těchto změnách, aby mohli lépe porozumět struktuře nákladů na vytápění a teplou vodu ve svých domech a případně přijmout opatření k zefektivnění své energetické spotřeby.

Více se tomuto tématu budeme věnovat na webináři „Rozúčtování tepla a teplé vody dle aktuálních změn od roku 2024“. Registrace a další informace.

Další podobné články

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaika je bezesporu fenoménem dnešní doby a instalace fotovoltaických elektráren na plochých střechách jsou velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám. Jak poznatky z realizací potvrzují, lze předpokládat, že jedním z nových požadavků bude …

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.

BOHUŽEL PRO NÁS! OKNA ČESKÉ NORMY SPLŇUJÍ!

BOHUŽEL PRO NÁS! OKNA ČESKÉ NORMY SPLŇUJÍ!

„Před nákupem oken na internetu, coby sériového výrobku rozhodně varuji. Webové formuláře, aniž by se kdokoli dotazoval na detaily, neřešily například umístění kliky, ani stranu otevírání okna, stejně jako mikroventilaci. V jednom případě dokonce došlo k záměně výšky a šířky okna…