Fotovoltaiku na střechách bytových domů stále provází diskuse

Fotovoltaiku na střechách bytových domů stále provází diskuse

01 ledna, 2023
dpu

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Připravovaná novelizace vyhlášky ERU s aktuálně předpokládanou platností od ledna 2023 by přinesla bytovým domům zásadní změnu ve využívání vlastní elektřiny. Současná možnost využívat elektřinu z fotovoltaických panelů na střeše bytového domu pouze ve společných prostorách by byla rozšířena i pro domácnosti. Lákavou představu levné elektřiny ale provází řada otázek.

Na konferenci FórumBD 2022 bylo téma fotovoltaiky pro bytové domy jedním z nejsledovanějších
O významu úspor energií není třeba v současné situaci nijak dlouze hovořit. Proto jim byly na konferenci největších bytových družstev, správců domů a zástupců státní správy a dalších institucí, věnovány celé tři bloky z dvoudenního programu. Modelová řešení využívání vlastní elektřiny v bytových domech mají již poměrně konkrétní podobu, jak ale potvrdily živé diskuse v rámci prezentovaných témat, když přijdou na řadu konkrétní dotazy z praxe, je zde stále ještě mnoho nejasností.

Provozovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše bytového domu bude poměrně náročná disciplína
V základní variantě bude vlastníkem fotovoltaické elektrárny SVJ, bytové družstvo či jiný vlastník domu. Takový postup předpokládají i někteří developeři, kteří plánují fotovoltaické panely na některé připravované novostavby. Pro vlastníka domu ale bude provozování fotovoltaické elektrárny poměrně složité a zatěžující. I při optimálním výpočtu výkonu a přímé spotřeby v domě nebude možné zabránit přetokům – tedy okamžitým nadbytkům nespotřebované elektřiny. Otázkou bude, zda a za jakých podmínek budou energetiční operátoři ochotni přebytky přijímat do své sítě. Již nyní je jasné, že by to pro statutáry znamenalo další nemalý díl práce. Navíc v odborné oblasti. Častou otázkou z řad SVJ nebo družstev, kteří o vlastní fotovoltaice uvažují tedy je, jestli bude možné na zajišťování provozu najmout firmu, případně rozšířit o tyto úkony smlouvu se správcem.

Jak to bude fungovat?
Vyrobená elektřina bude svedena do odběrného místa, které bude zvoleno ve vztahu k distribuční síti jako vůdčí. Nabízí se, aby tuto funkci plnil elektroměr určený pro společné prostory, může to ale být i jinak.
Odběrná místa jednotlivých domácností budou přidružená. Výhodou je, že domácnosti budou i nadále mít své vlastní elektroměry, což jim umožní ponechat si i stávající dodavatele elektřiny. Odběr elektřiny z fotovoltaiky také nebude povinný a kdo ji nebude chtít, bude nadále odebírat 100 % elektřiny v rámci sjednaného smluvního vztahu.

Kolik elektřiny z fotovoltaiky a kdy budou moci domácnosti odebrat?
Model spotřeby bude určovat tak zvaný alokační klíč. Jeho model si zvolí samo SVJ. Zatím je předpoklad, že se pravděpodobně bude volit poměr odběru elektřiny podle podílů na společných částech domu. Je možný i jiný model, pokud se pro něj dům rozhodne.
Domácnost si tedy odebere své příslušné množství elektřiny, jakmile bude vyčerpána, automaticky přejde na elektřinu od svého smluvního dodavatele, se kterým si stále ponechá svou vlastní smlouvu.
Elektřinu bude nutné spotřebovávat přímo, tedy v době, kdy ji fotovoltaika bude schopna vyrobit. Skladování elektřiny pro pozdější využívání je zatím velmi drahé. Právě nutnost okamžité spotřeby může být pro některé domácnosti problém. Jistě se objeví argumenty, že přes den, kdy jsou členové domácnosti v práci, nemohou svůj díl levné elektřiny odčerpat a večer, když již slunce nebude svítit, fotovoltaika žádnou další nevyrobí a oni tedy budou muset spotřebovávat drahou elektřinu ze sítě. Pokud bude v SVj fotovoltaika odhlasována, na jejím pořízení se ale budou muset v rámci svých příspěvků do fondu dlouhodobých záloh podílet. Princip je stejný jako například u pořízení výtahu, který domácnosti v přízemí, případně prvním patře nebudou využívat. Takový je model bydlení pod společnou střechou.
U fotovoltaiky je zde ale přece jenom určitá výhoda pro všechny připojené. I když právě nejste doma, podle údajů až 40 % obvyklé spotřeby elektřiny můžete odebrat. Stále je v provozu chladnička a spotřebiče ve stand-by režimu. Levnější elektřinu vám ve vaší nepřítomnosti umožní využívat funkce odloženého startu, které dnes běžně mají pračky, myčky i sušičky.

Jak elektřinu z fotovoltaiky a ze sítě rozúčtovat?
Otázka rozúčtování spotřeby také patří mezi nejčastější dotazy, které k využívání fotovoltaiky zaznívají.
Pro rozúčtování bude opět využíván alokační klíč. Pro kombinaci spotřeby elektřiny vlastní a ze sítě budou domácnosti vybaveny elektroměry typ B, případně smart elektroměry, které budou umět elektřinu rozlišit a podle stanoveného klíče je také automaticky vyúčtovat.

Kdy bude vlastní elektřina pro domácnosti v bytových domech realitou?
Elektřinu z fotovoltaiky budou moci domácnosti v bytových domech začít reálně využívat až po nabytí účinnosti nové vyhlášky ERU. Podstatou novelizace je upravit a doplnit do vyhlášky právě tyto podmínky využívání fotovoltaiky v bytových domech i pro domácnosti a dosáhnout tak rovnosti s využíváním vlastní elektřiny v rodinných domech. Podle posledních informací by novelizovaná vyhláška mohla začít platit 1.1.2023.

foto: freepik

Další podobné články

Máte správně nastavené zálohy po zdražení elektřiny?

Máte správně nastavené zálohy po zdražení elektřiny?

S koncem loňského roku přestal platit vládní cenový strop pro ceny elektřiny a plynu. Zároveň s tím začala platit vyhláška Energetického regulačního úřadu, která znatelně zvýšila poplatky za distribuci elektřiny. Co to pro nás nyní znamená a na co bychom měli dát pozor? 

Poradíme, jak správně postupovat při změně prohlášení vlastníka

Poradíme, jak správně postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka provází bytový dům po dobu celé jeho existence. Jasně určuje, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Co bychom měli vědět?