Zóny placeného stání a pronájem, či rekonstrukce bytu. Kde zaparkujete nejlépe?

Zóny placeného stání a pronájem, či rekonstrukce bytu. Kde zaparkujete nejlépe?

21 února, 2017
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Parkování před domem se na mnoha místech už stalo nedostižným přáním. Stále více měst situaci řeší parkovacími zónami. ZPS – zóny placeného stání ale zvedají mnoha řidičům hladinu adrenalinu v krvi. Rezidenti si často stěžují, že ani trvalý pobyt a zaplacené parkovací oprávnění jim nezaručí, že zaparkují. V ještě horší situaci jsou návštěvníci, kteří si už nyní schraňují drobné do parkovacích automatů. Ani ti, kteří parkují svůj vůz například v garáži, se zónám placeného stání v mnoha situacích nevyhnou.

Ke snadné orientaci a srozumitelnosti přispívají tři základní režimy parkování

  • Rezidentní režim (modrá zóna) – určený pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti. Právě kolem ní je nejvíce diskusí. Modrá zóna, která je vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti.
  • Smíšený režim (fialová zóna) – určený pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků.
  • Návštěvnický režim (oranžová zóna) – určený pro krátkodobé parkování všech.

Zřizovatelem zón placeného stání jsou podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 jednotlivá města. Režim zón placeného stání pak vychází z jejich nařízení.

Bydlíte v oblasti se zavedenou ZPS, ale nemáte zde trvalý pobyt?

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

Cesty příbuzných i řemeslníků

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popřípadě fialové zóny. V případě nutnosti lze využít i modrých a oranžových úseků ZPS. Ty jsou však cenově méně výhodné. Jaké jsou konrkétně možnosti? Modrá zóna – parkuji po dobu maximálně 3 hodin (doba 3 hodin je dobou maximální, dle vytíženosti lokality může být dopravním značením i zkrácena), a to na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace). Tato varianta je vhodná pro případ nutnosti krátkodobého parkování v těsné blízkosti domu navštívené osoby, například za účelem vykládky objemných věcí či vyzvednutí starších osob se sníženou pohyblivostí. Mimo vymezenou provozní dobu, tj. obvykle od 20.00 do 8.00 hodin a o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy v nich mohou parkovat neomezeně. S řemeslníky ovšem na víkendový provoz nespoléhejte.

Podnikatelé a pracovníci jejich firem, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít všech režimů ZPS (po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách). Z pohledu zřizovatele parkovacích zón jde o vstřícný krok vůči podnikatelům, kteří mohou krátkodobě parkovat v konkrétním úseku modré zóny za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky.

Kde se s parkovacími zónami setkáme?

S řešením parkování jsou logicky nejdále v hlavním městě. V Praze se se zónami placeného stání její obyvatelé i návštěvníci setkávají již několik let. Zaváděny jsou postupně – nejnověji se připojila Praha 5, 6, 8 a další části Prahy 3. Zkušenosti se zónami placeného stání mají též například v Ostravě, nebo Plzni. Od příštího roku je plánuje zavést též Brno.

Místo lístku vás zkontroluje monitorovací systém

Na řadě míst již probíhá identifikace parkujícího na základě registrační značky vozidla. Kontrolu automaticky zajišťuje monitorovací systém. V těchto případech již není povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) za předním sklem vozidla.