Vedra ve městě se stávají vážným problémem. Co nám pomůže?

Vedra ve městě se stávají vážným problémem. Co nám pomůže?

18 srpna, 2018
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Rozpálené ulice a domy v těchto tropických dnech ještě násobí pocit horka, kterým v našich domovech i na ulicích trpíme. Problém městské zástavby a zvyšujících se teplot je nyní více než aktuální. Větší města v České republice nyní začínají hledat způsob, jak s teplem na ulicích bojovat. Některé možnosti mají i obyvatelé bytů.

Více zeleně a nové parky

V boji proti rozžhaveným ulicím pomohou stromy a travnaté plochy. Řešením je i výstavba nových parků. Tímto směrem se rozhodli jít v Praze. „Metropolitní plán vymezuje 207 nových parků. Ty by měly vzniknout především v místech, kde se nacházejí „městské džungle“ – tedy neupravené a těžko prostupné plochy různých lesíků, náletových dřevin či zarostlých sadů,“ řekl pro Hospodářské noviny mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) Marek Vácha. Celkově je klima poblíž zeleně příjemnější. Stromy vypouštějí do vzduchu přirozenou vlhkost. Díky tomu je stín od stromu pro člověka daleko příjemnější než stín betonové budovy, do které je naakumulované horko.
Už když procházíte ulicemi, poznáte pocitově, že je vám lépe v té, podél které vede stromořadí. V Praze platí nové stavební předpisy, které už nyní nařizují, že v nově vznikající či rekonstruované ulici, která je širší než 12 metrů, musí vzniknou prostor pro výstavbu nových stromů. Problém může nastat u uložení inženýrských sítí, kdy potrubí a kabely musí být zahloubené tak, aby se k nim vměstnaly i kořeny stromů.
Velkým problémem jsou také parkovací plochy. I zde je však řešení. Při výstavbě se nemusí použít asfalt na celou část, ale parkovací místo může být vytvořeno z mřížek, mezi kterými by prorůstala tráva. Výhodné je to také pro uchování dešťové vody, která by měla šanci se vsáknou do půdy.

Městům chybí voda

Velmi účelovým prvkem je také voda ve městě. Základem je zvelebování břehů řek, potoků a rybníků. Všechna tato místa nám pomůžou městské klima ochladit. Pomoci si můžeme také umělými prvky, jako jsou fontány či umělá jezírka. Stejně jako vlhkost ze zeleně i vypařování vody pomáhá k ochlazení okolního vzduchu. Řada měst se uchyluje i k budování pítek. „Celkem provozuje radnice městské části Brno-střed 5 pítek, která jsou rozmístěna na Kraví hoře v blízkosti jezírka u konečné tramvaje, druhé je na Moravském náměstí, další v parku na Obilním trhu a na Kolišti před Janáčkovým divadlem. Potřebný mobiliář je umístěn taktéž v jiných v prostoru Zelného trhu a na Římském náměstí,” informuje web městské části Brno-střed.
Větší města poskytují zavlažování a chlazení silnic pomocí kropicích vozů. „Důvodem je nejen osvěžení klimatu, ale především snížení prašnosti a intenzity přízemního ozonu,” uvedla pro web Tyden.cz mluvčí TSK Barbora Lišková. V Praze letos vyjely kropící vozy už více než 20x. Pro srovnání loni to bylo od května do konce srpna 16x. Ke kropení dochází v případě, že se tři dny po sobě vyšplhají teploty nad 25 °C.

Nepouštějte si vedro z ulice do svého bytu

I když se to zdá nelogické, už dopoledne stáhněte žaluzie či předokenní rolety. Rolety a žaluzie vás ochrání před přímými slunečními paprsky a skleníkovému efektu, které sklo okna vytváří.
Důležité je nevětrat. Jestliže byste nechali okno otevřené, pouštíte si teplý vzduch do bytu a jen velmi obtížně jej budete dostávat ven.