Znáte službu profipředsedy?

Znáte službu profipředsedy?

16 prosince, 2019
Mgr. Vojtěch Opočenský právník z AK Drha

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Profipředseda je nová služba, kterou zajišťuje množství společností zabývající se správou nemovitostí a souvisejících činností. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ externím odborníkem, který nemá v bytovém domě majetkový podíl. Jako člověk zvenčí dokáže efektivně a objektivně řešit problémy, jenž mohou v průběhu let mezi jednotlivými vlastníky nastat.

Pozor na úpravu stanov

Společnosti do funkcí předsedů dosazují zpravidla právně či technicky vzdělané jednotlivce a výkon funkce je prakticky totožný s výkonem funkce vlastníka, pouze je nutné upravit tuto možnost ve stanovách společenství. Cena za tuto službu se pohybuje od pěti tisíc za bytový dům měsíčně a vysoká variabilita činností, kterou si SVJ může k funkci navolit, pružně reaguje na problémy a požadavky bytových domů.

Kam se obrátit?

Pokud byste měli další dotazy k činnosti externího předsedy, obraťte se na nás na adrese info@svjpravnik.cz, kde Vám rádi poradíme a zajistíme případně cenovou nabídku. Není nutné se činností ve výboru trápit, profipředseda díky svým zkušenostem Vaší práci převezme a výkon bude probíhat ke spokojenosti všech vlastníků v domě.

Další podobné články

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Čím dál častěji mají SVJ problém najít členy ochotné pracovat ve statutárních orgánech společnosti. Práce ve výboru je nevděčná, špatně ohodnocená, zato plná osobní zodpovědnosti. Nelze se tedy divit, že si mnoho domů najímá externisty, kteří tuto práci za úplatu převezmou.

Nenechte si ukrást vaše SVJ nebo družstvo. Ochrání vás Alarm SVJ

Nenechte si ukrást vaše SVJ nebo družstvo. Ochrání vás Alarm SVJ

Nečekané, avšak překvapivě reálné. Tak právníci a správci bytových domů hodnotí současný atak na rejstříkové soudy ve snaze o podvodné zapsání změn statutárních zástupců do veřejného rejstříku. Jen v Praze se případy již blíží stovce. Celý podvod je poměrně jednoduchý – podvodníci zfalšují zápis ze shromáždění, nechají se na něm zvolit předsedou a podají návrh na zápis do rejstříku s cílem následně „vyluxovat“ účet SVJ. Jak ochránit výbor i celé SVJ nebo bytové družstvo?

Koronavirus paralyzoval správy bytových domů – řeší teď hygienu a dostatečné připojení k internetu

Pandemie onemocnění Covid-19 se dotýká společného bydlení v družstevních i soukromých domech. Správci domů řeší především problematiku hygieny a internetového připojení, které je nedostatečné. Čeká je také dodržení nové směrnice EU o měření tepla a řešení problematiky dobíjení elektromobilů v domech. Témata bydlení, družstevní výstavby a správy se stane hlavním tématem předsedů a ředitelů největších bytových družstev v České republice, kteří se začátkem listopadu propojí online, aby společně našli řešení aktuálních otázek. Ve dnech 3. a 4. listopadu 2020 totiž pořádá Česká společnost pro bydlení konferenci eFÓRUM BD 2020. Družstva pokrývají třetinu bytového fondu České republiky a vlastní nebo spravují milion bytů u nás.