Začátek topné sezóny – co musíte udělat, aby se radiátor rozehřál?

Začátek topné sezóny – co musíte udělat, aby se radiátor rozehřál?

29 září, 2020
Veronika Pavlisová

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Podzim je tu a s ním nižší venkovní teploty. Máte na chladnější dny připravený i váš radiátor? Nenechte se zaskočit a ověřte jeho funkčnost včas.

Kdy začíná topná sezóna?

Začátek topné sezony stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. na 1. září. Na datum se však váže ještě jedna podmínka, a to odpovídající venkovní teplota. Ta musí být dva po sobě následující dny nižší než +13 °C a zároveň nelze očekávat podle meteorologických předpovědí oteplení. Pokud se radiátory rozehřejí a následně přijde oteplení, vyhláška umožňuje teplárnám vytápění přerušit. Konkrétně se vytápění bytů omezí nebo přeruší tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Vytápění bude obnoveno opět pokud teplo klesne pod 13 °C.

Zkontrolujte termostatické hlavice

Před začátkem topné sezóny byte svoji pozornost měli zaměřit na termostatické hlavice. Většina z nás totiž nechává přes léto termostatickou hlavici v poloze na minimum – tedy máme „zavřené“ topení. To je však špatně, jelikož po celou dobu, kdy radiátor nepoužíváte zůstává termostatický ventil ve stlačené poloze, kde může regulační kuželka zatuhnout. V tomto případě by nám radiátor velmi špatně hřál. Pokud jste v poloze „vypnuto“ termostatickou hlavici nechali, tak ji postupně protočte přes všechny polohy. Začne-li se už vytápět a radiátor bude sotva vlažný, budete muset termostatickému ventilu pomoci více. Zkuste hlavici ventilu sejmout a něčím úzkým vřeteno hlavice stlačujte a pouštějte – mělo by se tak rozpohybovat a získat zpět svoji funkčnost. Obvykle toto řešení stačí. Pokud jste nebyli úspěšní, budete muset ventil vyměnit. Pro příští rok již po konci topné sezóny nechte radiátor tzv. otevřený.

Jak radiátor odvzdušnit?

Moderní radiátory již disponují odvzdušňovacím ventilem. Zde stačí ventil otevřít a počkat, až z radiátorů přestane unikat vzduch.

U starších radiátorů budeme potřebovat klíč, případně šroubovák nebo kombinačky. Připravíme si nádobu na zachycení vody a hadr, který zamezí stříkání vody. Hadr přiložíme k odvzdušňovacímu ventilu a proti směru hodinových ručiček jej povolíme. Až nebudeme slyšet syčení unikajícího vzduchu a začne vytékat voda, radiátor je odvzdušněný. Ventil po směru hodinových ručiček zpět pevně dotáhneme.

Při odvzdušňování se postupuje od nejníže položených radiátorů až po ty v nejvyšším patře. V některých případech, pokud stále radiátory nehřejí podle očekávání, je nutné odvzdušnění po několika dnech opakovat.

Další podobné články

Hydraulické vyvážení otopné soustavy. S nízkými náklady k vysokým úsporám tepla i k vyřešení řady problémů

Hydraulické vyvážení otopné soustavy. S nízkými náklady k vysokým úsporám tepla i k vyřešení řady problémů

V posledním roce ovládla vlastníky bytových domů hlavně starost o ceny energií. Většina opatření jako instalace tepelného čerpadla, odpojení od CZT a podobně ovšem vyžaduje poměrně velkou investici, často s nejasnou návratností. Existuje přitom jedno opatření, kde s nízkými náklady můžete získat opravdu hodně. Tím opatřením je hydraulické vyvážení otopné soustavy. Nejen že ušetří přes 20 % energie, ale zároveň pomůže vyřešit celou řadu problémů s otopnou soustavou.