Poradíme, jak správně postupovat při změně prohlášení vlastníka

Poradíme, jak správně postupovat při změně prohlášení vlastníka

04 února, 2024

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Prohlášení vlastníka provází bytový dům po dobu celé jeho existence. Jasně určuje, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Co bychom měli vědět?

Ve kterém zákoně prohlášení vlastníka najdeme

Po zrušení zákona o vlastnictví bytů je prohlášení vlastníka upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Prohlášení, zpracovaná v době účinnosti zákona o vlastnictví bytů, tj. od 1. 5. 1994 do 31. 12. 2013, zůstávají i nadále v platnosti. Pokud se během správy bytového domu objeví nejasnosti, zda určitý prostor je společnou částí či zda je součástí jednotky, je třeba nahlédnout právě do zákona o vlastnictví bytů a judikatury, která byla k příslušným ustanovením zákona vydána.

Jaké důvody pro změnu v prohlášení vlastníka jsou nejčastější?

„Typickým příkladem je změna pravidel pro správu domu a užívání společných částí, změna funkčního určení některé společné části, změna účelu užívání bytu nebo nebytového prostoru a sloučení či rozdělení bytu. Souhlas všech je nutný v případě, že má dojít ke změně spoluvlastnického podílu na společných částech všech vlastníkům, například přístavbou, nebo pokud má dojít ke změně poměru výše příspěvků, v jakém vlastníci hradí náklady na společné části.“ říká Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Tato pravidla pro změnu prohlášení vlastníka se uplatní i pro změny prohlášení zpracovaných podle zákona o vlastnictví bytů.

Pokud je změna prohlášení vlastníka platně odsouhlasena, zpracuje správce domu (uvedený v prohlášení, vlastník s nadpolovičním podílem v domě nebo společenství vlastníků) úplné znění prohlášení vlastníka a doručí ho příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud v domě vzniklo společenství vlastníků, zakládá se prohlášení vlastníka také do sbírky listin rejstříkového soudu, u kterého je společenství zapsáno.

Kdo a jak musí rozhodnutí o změně prohlášení vlastníka odsouhlasit?

Změna prohlášení může proběhnout buď na základě dohody vlastníků jednotek, v souvislosti se stavebními úpravami v domě, nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Zda je pro změnu prohlášení vlastníka nutný souhlas všech vlastníků, nebo zda postačí shoda jen části z nich záleží na tom, co je obsahem změny. Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev dále vypočítává jednotlivé příklady, ve kterých postačí ke změně nadpoloviční většina všech hlasů vlastníků jednotek v domě:

  • společné části, při které se nemění velikost podílu na společných částech (je však vždy nutný souhlas dotčeného vlastníka v případech, kdy se má změna dotknout společné části výlučně jím užívané);
  • účel užívání bytu na základě žádosti vlastníka nebo
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení

Jedná se o změny, které nemění spoluvlastnické podíly nebo poměr výše příspěvků.

 

Další podobné články

Jak se budou vyvíjet ceny bydlení v roce 2024?

Jak se budou vyvíjet ceny bydlení v roce 2024?

Ceny bydlení stále zůstávají velkým tématem. Hovoří se o dvojnásobném růstu za posledních 5 let, či trojnásobném růstu oproti cenám před 10 roky. Kam se ceny vydají v roce 2024 u vlastního bydlení a podnájmů? Jaké budou sazby hypoték, které jsou jedním ze zásadních hybatelů trhu s bydlením?

Zavřením radiátorů se výdajů za teplo ještě nezbavíte

Zavřením radiátorů se výdajů za teplo ještě nezbavíte

Venkovní teploty stoupají a vy už dávno máte vypnuté topení. Nenechte se mýlit! Bez ohledu na zavřené radiátory ale musí vaším domem dále kolovat teplo, které zaplatíte. Proč to tak je a kdy topná sezóna končí, případně kdy ji lze přerušit?