Topíte a ohříváte vodu hospodárně? Váš dům
možná skrývá potenciál energetických úspor

Topíte a ohříváte vodu hospodárně? Váš dům možná skrývá potenciál energetických úspor

15 září, 2021
redakce

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Zastaralá plynová kotelna, nedostatečná regulace, podstatně nižší úspora energií po rekonstrukci domu, než jakou jste očekávali. Dost možná právě řešíte se sousedy podobný problém. Zajímá vás, jak docílit hospodárnějšího využívání tepla? Opravdu lze za vytápění a ohřev vody v bytovém domě ušetřit ročně až stovky tisíc? A která technologie je pro váš dům ta správná? Na tyto a další otázky odpovídá Petr Prokop, specialista na technologie v bytových domech ze společnosti DPU Revit.

Jak poznám, že v našem bytovém domě se s teplem a energiemi správně hospodaří?

PP: Správné hospodaření u bytového domu se z laického pohledu poznat nedá. Jistě je dobré, pokud na schůzi o této problematice hovoříte a pokud pak realizujete opatření dle plánu investic, na kterém se dohodnete. Ten však můžete vypracovat až ve chvíli, kdy víte, do čeho je potřeba investovat. A s tím by vám rozhodně měl poradit odborník, který ví, čeho si všímat. Vidí věcí, které běžného obyvatele domu zkrátka nenapadnou. Specialista by měl prohlédnout nynější stav domu z hlediska energetického hospodaření a připravit tzv. energetické posouzení. Z něj bude mimo jiné patrné, jestli existuje ekonomicky smysluplný způsob, jak hospodaření s energiemi zlepšit.

Proč se mnohdy nedaří uspořit energie v domě, kde došlo k výměně oken, zateplení fasády a rekonstrukci střechy?

PP: Může v tom hrát roli více faktorů. Ne vždy dojde po zateplení objektu k regulaci dodávky, takže bytový dům přijímá stále stejné množství tepla, které v podstatě nepotřebuje. Dalším faktorem může být technický stav tepelné soustavy, ať už jde o zdroj vytápění, regulaci nebo rozvody tepla. Tam všude může docházet ke zbytečným ztrátám.

K čemu je dobré energetické posouzení? Co všechno z něj mohou obyvatelé domu vyčíst?

PP: Každý dům je jedinečný. Jinak se chová panelový dům s mnoha vchody a jinak menší cihlová šestibytovka. Důležitá je konstrukce domu, dostupná média, a samozřejmě zda je dům zateplený. Způsob vytápění je také různorodý: od připojení na centrální zásobování teplem přes vlastní plynové kotelny až k alternativním zdrojům. Nelze tedy paušalizovat, jak by se domy měly chovat a jaká opatření jsou pro ně nezbytná.

Někdy se jeví jisté opatření jako zajímavé řešení, ale po zhotovení energetického posouzení vyjde najevo, že by se taková investice minula účinkem a zbytečně by se utratila spousta peněz. Dalším příkladem by mohl být záměr investovat do moderních technologií, například do fotovoltaické elektrárny, na druhou stranu není zajištěna výměna stávající, mnohdy až 50 let staré páteřní elektroinstalace. A tam už jde o ohrožení základní bezpečnosti. Než začne výbor SVJ nebo BD podnikat jakékoli kroky k realizaci opatření, měl by je konzultovat s nezávislým odborníkem. K tomu jednoznačně pomáhá energetické posouzení, tedy dokument s jasnými informacemi o tom, jaký je současný stav a jaké je optimální řešení z hlediska funkčnosti a budoucí ekonomiky.

Je vhodné udělat energetické posouzení i v novém bytovém domě?

PP: Někdy se stává, že z hlediska topení a TUV byl developerský projekt navržen způsobem, který se pro objekt jevil jako nejjednodušší. Pro budoucí majitele bytových jednotek to však často znamená přehnaně vysoké náklady. Pak je na místě začít debatovat o dalších možnostech, jak dosáhnout optimalizace.

Máme tedy se sousedy v ruce dokument o potenciálu energetických úspor. Jak máme postupovat a co bychom měli udělat v prvé řadě?

PP: Dokumentem to samozřejmě nekončí. Takové posouzení se dívá na dům většinou z větší výšky bez detailních výpočtů. Dokument je potřeba s výborem, případně s vlastníky na schůzi projít a vybrat ta opatření, která mají z energetického hlediska smyl a přinesla by nevětší efekt. Pokud je dům takzvaně na začátku, je nejdříve potřeba ho zateplit, opravit elektroinstalaci, a otázku optimalizace vytápění otevřít až po realizaci základních opatření.

Pokud jsou identifikována správná opatření, energetický specialista je rozpracuje v technicko- ekonomické studii a teprve potom následují kroky k realizaci. Jedině tak zajistíte, že realizovaná opatření přinesou opravdu to, co od nich očekáváte.

S realizací souvisí spousta papírování, shánění různých povolení. Jak se v nich zorientovat, abychom na nic nezapomněli?

PP: Každá realizace stavebních a energeticky úsporných opatření má určité legislativní a administrativní zákonitosti. Pro naše klienty tyto kroky standardně zajišťujeme. Provedeme je celým procesem od prvních konzultací přes projektovou dokumentaci, veškerá povolení dotčených orgánů až po dohled nad realizací a předání hotového díla.

Co když nemáme ve fondu oprav dostatek financí, jsou nějaké možnosti získání prostředků z dotací?

PP: Ano, dotační programy se vypisují poměrně pravidelně a s různými podmínkami. Před každou akcí se dělá monitoring, zda na dané řešení – například tepelné čerpadlo – existuje dotační titul. Právě v těchto dnech je těsně před vyhlášením nová etapa dotačního programu „Nová zelená úsporám“, ze které bude až do roku 2030 vyplaceno nejméně 39 miliard korun. Dobrá zpráva je, že podpora bude rozšířena na bytové domy po celé ČR, nejen v Praze. Nový program zahrnuje například oblasti zateplení budov, využití tepla z odpadní vody, fotovoltaické systémy, kotle a tepelná čerpadla, bude možnost využít dotace na projekt i na novostavbu… Nabídka je skutečně široká a velmi zajímavá. Než se však SVJ (BD) pustí do práce na konkrétním investičním záměru, musí být jasně stanoven způsob financování. Lze ho hradit v plné výši z prostředků SVJ (BD) nebo využít kombinaci peněz z fondu oprav, bankovního úvěru a případné dotace.

Získat posouzení o využití energií v bytovém domě je zajímavé. Co máme jako výbor SVJ či bytové družstvo udělat pro to, abychom ho získali?

Je to jednoduché, podívejte se na naše web stránky www.dpurevit.cz a vyplňte formulář. Domluvíme si schůzku u vás v domě, společně dáme dohromady potřebné podklady a jako první krok pro vás zdarma připravíme posouzení energetického potenciálu. Pak se rozhodnete, jestli chcete pokračovat dalšími kroky k realizaci vybraných opatření.

Děkujeme za rozhovor.

Další podobné články

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaika je bezesporu fenoménem dnešní doby a instalace fotovoltaických elektráren na plochých střechách jsou velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám. Jak poznatky z realizací potvrzují, lze předpokládat, že jedním z nových požadavků bude …

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.