Také památkově chráněné domy vyžadují rekonstrukci. Jak dostat zpět i více než polovinu nákladů?

22 srpna, 2019

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Modernizace bytového domu přináší nesporné výhody. Ti vlastníci domů, kteří již mají tuto etapu za sebou nebo ji právě plánují, ale jistě potvrdí, že se jedná o nákladnou a náročnou akci. Ještě obtížnější bývá situace u domů, nacházejících se v památkových zónách, kterých je v Praze nespočet. Vlastníci těchto dům, včetně SVJ, mohou nyní, díky dotačnímu programu pražského magistrátu, rekonstruovat své domy výrazně výhodněji.

Dotační program Magistrátu hlavního města Prahy je již otevřen

Magistrát hl. m. Prahy se snaží renovaci nemovitostí na území Prahy podporovat a přispět tak do rozpočtu spoluvlastníků na obnovu domů na jeho území. V současnosti lze podávat žádosti do dotačního programu: Dotační program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2020. Historicky tento program existuje již řadu let a stal se mezi jednotlivými SVJ populární. Účel tohoto dotačního programu je poskytnout společenstvím vlastníků jednotek v domech nacházející se v památkových zónách hl. m. Prahy finanční prostředky na opravu a obnovu jejich domů. Pod dotaci spadají opravy fasád včetně oken a dveří, střech, interiérů a vnitrobloků domů.

Do kdy je možné o dotaci žádat?

Žádosti o tuto dotaci je nutné podat v termínu od 1. 8. 2019 do 1. 11. 2019, před podáním však musí mít žadatel k dispozici již vydané závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k dané opravě. „Toto stanovisko zjednodušeně reflektuje požadavky odboru památkové péče na danou opravu a zaměřuje se na udržení historické hodnoty budovy. Připojuje se k žádosti jako příloha a je tedy nutné jejich nároky splnit, jinak se vlastník vystavuje riziku odebrání případné dotace a dalších sankcí ze strany Magistrátu. Výhodou však je, že toto stanovisko zůstane domu na dobu neurčitou, není nutné ho tedy vyřizovat znovu v případě budoucích žádostí o dotaci či grant,“ vysvětluje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník z portálu svjprávník.cz.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatelem o dotaci může být SVJ jako právnická osoba, nutné je pouze schválení podání žádosti na shromáždění. Předpokládá se, že předmětné opravy proběhnou v roce 2020, po jejich skončení je výsledek oprav zkontrolován poskytovatelem dotace a následně jsou převedeny finanční prostředky na účet SVJ. Zde je nutné zmínit, že na dotaci není právní nárok a SVJ musí mít finanční prostředky k realizaci opravy i pokud by dotace žadateli přidělena nebyla.

„Pokud vás zajímá, zda máte vůbec šanci takovou dotaci získat, tak Magistrát sleduje zejména, zda jste již v minulosti jako SVJ nějakou dotaci získali, stav vašeho domu ve vztahu k okolním budovám a například i míru spoluúčasti na opravě z vlastních prostředků,“ doplňuje Mgr. Jan Eisenreich.

Pokud váš dům v památkové zóně potřebuje také rekonstrukci a měli byste zájem o využití dotace, více informací i možnost nechat i žádost zpracovat, najdete na stránkách www.svjdotace.cz.

S dotací můžete získat zpět i více než polovinu nákladů

Tento dotační program lze považovat pro SVJ v památkových zónách za velmi zajímavý, jelikož maximální míra podpory je až 65 % uznatelných nákladů za opravu. Uznatelný náklad představuje cenu samotných stavebních prací, mezi tyto náklady není možné počítat například zábor veřejného prostranství během realizace oprav. Maximální výše dotace není stanovena, příspěvek může tedy velmi citelně pomoci rozpočtu i vašeho SVJ. Výše podpory od Magistrátu hl. m. Prahy je stanovena pro všechny žadatele na rok 2020 v částce 60 milionů Kč.

Pro úplnost dodejme, že granty v oblasti památkové péče poskytují rovněž i jednotlivé městské části Prahy, nicméně kromě grantu na Praze 1 není výše podpory pro jednotlivá SVJ příliš vysoká.

Nezmeškejte termín. Na vaše dotazy ohledně dotací vám ihned odpoví odborníci

Právě pro vás jsme připravili dvě akce, kde vás odborníci s tímto dotačním programem seznámí a budou odpovídat na vaše dotazy. První akcí je online webinář, který můžete sledovat přímo z domu na vašem PC nebo notebooku, a druhou akcí je seminář, který proběhne v Praze a kde se můžete s odborníky na tuto dotaci setkat osobně.

WEBINÁŘ

  • 4. 9. 2019 od 18:00 u Vás doma v počítači

SEMINÁŘ

  • 17. 9. 2019 od 16:00 v Nadaci ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1

Pořadatelem akcí je Akademie pro bytové domy ve spolupráci s portálem www.SVJDotace.cz. Obě akce jsou pro registrované účastníky ZDARMA a přihlásit se můžete na www.AkademieBD.cz nebo na zelené lince 800 821 831. Počet účastníků je omezen kapacitou místa konání.

Nevíte, zda stojí váš dům v památkové zóně?

Na mapě památkového úřadu si to můžete snadno ověřit. Domy, které do možnosti čerpat dotaci spadají, jsou součástí modrých zón. Více naleznete ZDE.

Další podobné články

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a připravte včas projekt na revitalizaci domu!

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a připravte včas projekt na revitalizaci domu!

Majitelé bytových domů mimo hlavní město jsou zatím bez dotací. Přestože by chtěli budovy rekonstruovat a zateplit s dotací, žádná v tuto chvíli není k dispozici. Bylo by ale chybou usnout na vavřínech! Pro mimopražské bytové domy se stejně jako v Praze připravuje dotace Nová zelená úsporám. Odborníci radí:“Využijte čas, revitalizaci naplánujte, připravte projekt a jakmile stát vypíše dotaci, sáhněte po ní! Všechno stihnete včas a k penězům se skutečně dostanete.“ Výsledkem bude opravený dům a spokojení obyvatelé.