Revitalizace bytových domů nyní s ještě větší podporou

Revitalizace bytových domů nyní s ještě větší podporou

18 března, 2020

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Čeká vás revitalizace bytového domu? Využijte poslední šanci a zvládněte to s dotací a nově i bezúročným úvěrem ze Státního fondu rozvoje bydlení. Ukončení přijímání žádostí o dotaci je za necelý rok a abyste stihli vše připravit, je potřeba začít co nejdříve. Dotace IROP, výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III, je určena pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy, kde pro obdobná opatření poskytuje podporu program Nová zelená úsporám.

Kdo může o podporu z programu IROP žádat?

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Důležité termíny dotace IROP

Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2020

Dokončení realizace: 30. 6. 2023

Jaká opatření jsou podporována?

Dotace se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje. Podporovány jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní),
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky),
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže,
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu,
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro,
 • kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn,
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo,
 • tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního,
 • vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla,
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže,
 • instalace solárních fotovoltaických soustav,
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií výměna předávací stanice,
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Jaká je minimální a maximální výše způsobilých nákladů?

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč,
 • V případě výběru režimu podpory podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 nesmí podpora v CZK v součtu za poslední tři účetní období přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR dle kurzu ECB platném v den vzniku právního nároku na podporu.

Na dofinancování můžete nově využít i bezúročný úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení od února spustil nový bezúročný úvěr, který se dá mimo jiné využít i v kombinaci s dotací IROP. Získáte tak dotaci a díky absenci úroků další peníze v průběhu let. Například u úvěru 10 mil. Kč můžete ušetřit v průběhu splácení i více než 1 mil. Kč

Informace snadno a zdarma

Chcete se pustit do revitalizace bytového domu s dotací a bezúročným úvěrem? Hledáte jen více informací revitalizovat bytový dům nejvýhodněji? Pomůžeme vám. Kontaktujte nás na www.revitalizace.radceonline.cz nebo na bezplatné lince 800 821 831.

Další podobné články

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a připravte včas projekt na revitalizaci domu!

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a připravte včas projekt na revitalizaci domu!

Majitelé bytových domů mimo hlavní město jsou zatím bez dotací. Přestože by chtěli budovy rekonstruovat a zateplit s dotací, žádná v tuto chvíli není k dispozici. Bylo by ale chybou usnout na vavřínech! Pro mimopražské bytové domy se stejně jako v Praze připravuje dotace Nová zelená úsporám. Odborníci radí:“Využijte čas, revitalizaci naplánujte, připravte projekt a jakmile stát vypíše dotaci, sáhněte po ní! Všechno stihnete včas a k penězům se skutečně dostanete.“ Výsledkem bude opravený dům a spokojení obyvatelé.