Pronájem, nebo podnájem bytu? Mějte v tom jasno!

23 května, 2021
Redakce DPU

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Pojmy pronájem a podnájem si jsou sice podobný, ale ve skutečnosti znamenají odlišné postupy. Kdy můžete byt pronajmout a kdy se vás týká podnájem? Klíč hledejte v tom, jestli bydlíte v domě, který spravuje společenství vlastníků nebo družstvo.

Laikové většinou nehledají rozdíl v tom, jestli si byt pronajímají nebo zvolí podnájem. Někteří se dokonce mylně domnívají, že se jedná o totéž. Vše se však odvíjí od osoby, která nám byt poskytuje.

Pronájem bytu v rámci SVJ

U pronájmu se jedná o poskytnutí nemovitosti přímo od jejího majitele. Stává se tak nejčastěji v bytových domech zaštítěných SVJ. Další rozdíl je v tom, že pronajatý byt si můžete uvést jako trvalé bydliště, aniž byste k tomu dostali souhlas od majitele bytu. Pronajímatel vám také v pronajatém bytě nemůže zakázat chov zvířat či kouření. To se stává častým sporem mezi vlastníkem bytu a nájemce. I kdyby vlastník bytu uvedl zákaz do nájemní smlouvy, tak taková ujednání jsou ze zákona neplatná.

Co je podnájem?

U podnájmu vám byt do užívání poskytuje člověk, který nemovitost nevlastní. Bývá to často nájemce, který má právo byt poskytnout třetí osobě, tedy podnájemníkovi. Příkladem jsou byty v družstevních domech, kdy vlastníkem bytu je právě družstvo. Jestliže plánujete podnajmout svůj družstevní byt, musíte se řídit nejen tím, co je v zákoně, ale ohled musíte brát také na stanovy družstva a nájemní smlouvu, kterou máte se svým družstvem uzavřenou.

Co se týká zvířat či kouření, tak se v podnajatém bytě musíte taktéž řídit stanovami konkrétního družstva. Nejasný výklad je i pro možnost uvést zde trvalé bydliště, protože názory různých odborníků, specializovaných právníků i praxe jednotlivých obecních úřadů se rozcházejí.

Jak je s využití části bytu?

Pokud nemovitost nájemník sám užívá, může ji poskytnout do podnájmu další osobě i bez souhlasu majitele, a to jak družstva, tak i samotného majitele bytu v rámci SVJ. Toto bývá častá praxe například u větších bytů, které sdílí více osob – nejčastěji studentů.

Zajímá vás více?

Problematice podnájmů a pronájmů se také věnoval náš webinář, ze které je k dispozic podcast s názvem Pronájmy v bytovém domě.

Další podobné články

Družstevní bydlení s podporou města Prahy má zelenou

Družstevní bydlení s podporou města Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení. Metropole tak odstartovala první pilotní projekt družstevní bytové výstavby s podporou Prahy.

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Čím dál častěji mají SVJ problém najít členy ochotné pracovat ve statutárních orgánech společnosti. Práce ve výboru je nevděčná, špatně ohodnocená, zato plná osobní zodpovědnosti. Nelze se tedy divit, že si mnoho domů najímá externisty, kteří tuto práci za úplatu převezmou.