Jak předejít výskytu řas a plísní na fasádě bytového domu?

Jak předejít výskytu řas a plísní na fasádě bytového domu?

11 ledna, 2017

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Plísně, řasy a mechy představují pro fasády zateplených i nezateplených domů velké nebezpečí. Při běžném pohledu na fasádu je mnohdy nelze ani zpozorovat, protože je považujeme za stopy špíny v místech, kde často stéká voda. A právě tato vlhká místa na fasádě poskytují mikroorganismům vhodné prostředí pro jejich výskyt. Zejména po dešti, rose nebo mlze často trvá dlouhou dobu, než z povrchu fasády steče veškerá voda a její povrch může začít prosychat. Existence stromů a keřů v blízkosti fasády nebo nerovnosti na jejím povrchu také prodlužují dobu, po kterou zůstává fasáda vlhká a to může následně vést ke zvýšení rizika usazení řas a plísní na jejím povrchu. Trvale vlhká fasáda má pak na svědomí zásadní zkrácení životnosti omítky, kdy zároveň vlivem vzniku trhlinek v omítce může docházet k její rychle degeneraci zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Tyto skutečnosti byly impulsem při vývoj nové fasádní barvy StoColor Dryonic s unikátní hydrofilní-hydrofobní mikrostrukturou na jejím povrchu. Ta je stejná jako povrch krunýře brouka Sběrače rosného, na jehož principu vyvinulo Sto inovativní technologii Dryonic se schopností bleskového odvodu vody z povrchu fasády ať už po dešti, rose nebo mlze. A to na všech běžných stavebních podkladech a s velkou rozmanitostí barevných odstínů.

27020

Povrch krunýře brouka Sběrače rosného

27022

Povrch fasádní barvy StoColor Dryonic

Fasádní barva StoColor Dryonic garantuje rychlé vysychání fasády po dešti, mlze nebo rose. Aplikovaný bionický princip zajistí rychlý odvod vody z povrchu fasády a dlouhodobě tak zabraňuje napadení řasami a plísněmi a to vše bez biocidního ochranného filmu. Speciální složení pojiv a plniv podmiňuje trvalou mikrostrukturu povrchu StoColor Dryonic, která vede k extrémnímu odpuzování vody. 27196Časové srovnání odvodu vody a vysychání u standardní barvy (vlevo) a fasádní barvy StoColor Dryonic (vpravo)

Jeden z prvních velkých objektů, kde je fasáda opatřena novou fasádní barvou StoColor Dryonic fungující na principu bioniky, je panelový dům ve Vlašimi v ulici Prokopova. Panelový dům o výměře 3 tis. m2 byl zateplen v roce 2015. Již od počátku vlastníci panelového domu kladli důraz na kvalitu materiálů, z kterých má být jejich dům zateplen. Byla požadována co nejdelší životnost fasády po zateplení za předpokladu minimálních nároků na renovaci v průběhu následujících let. Při výběru vrchní povrchové úpravy se zohledňoval také požadavek na zvýšenou ochranu fasády před řasami a plísněmi. Projektant proto společně se zástupci firmy Sto vybral vhodný zateplovací systém s již zmíněnou fasádní barvou StoColor Dryonic. Výhody a přednosti navržené skladby byly následně vlastníkům odprezentovány.

Vedle efektu rychlého odvodu vody (ať již dešťové nebo na povrchu zkondenzované) z fasády je nutné vyzdvihnout také sametový lesk této barvy, který propůjčuje objektu osobitý vzhled. Vhodně zvolená kombinace odstínů béžové a hnědé působí decentně. Z různých úhlů pohledů na objekt a za rozdílných světelných podmínek se odstíny na fasádě opticky lehce mění, čímž se stává objekt zajímavým. Ve srovnání s okolními panelovými domy vystupuje do popředí a stává se nepřehlédnutelným. Reakce vlastníků byly ihned po realizaci velmi kladné. Po necelých dvou letech od zateplení vypadá panelový dům jako nový.

vlasim_prokopova_3460

Zateplený panelový dům v ulici Prokopova ve Vlašimi opatřený fasádní barvou StoColor Dryonic

Řešíte zateplení vašeho domu nebo problém s výskytem řas a plísní na fasádě a chtěli byste se dozvědět více o unikátní technologii Dryonic? Kontaktujte obchodně technického zástupce společnosti Sto.

Další podobné články

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.

Kdy musíte strpět vstup do svého bytu

Vlastníkovi bytové jednotky může v různých situacích vzniknout povinnost vpustit do své bytové jednotky cizí osobu. I když má ze zákona vlastník k bytové jednotce výlučné dispoziční právo, je toto v zákonem vyjmenovaných případech omezeno.

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.