Odpad mimo popelnice.
Víte, že můžete dostat vysokou pokutu?

Odpad mimo popelnice. Víte, že můžete dostat vysokou pokutu?

20 září, 2017
Převzato z Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Je to stále stejné. Většinou v průběhu večera nebo v jiné, méně exponované době, se vedle popelnic objeví stará pračka, rošt do postele, křesla. Staré už doma dosloužily a třeba právě pod stromeček jste si nadělili nové. Kam s těmi starými? Místo u kontejnerů se nám zdá jako dobré řešení. Špatně. Pokuta, která vám hrozí, je opravdu vysoká.

Mimo popelnice končí tisíce tun odpadu

Jen v Praze ročně skončí mimo sběrné nádoby zhruba 7–8 tisíc tun odpadu. To je ohromné množství odpadu, které okolí našeho domova znečišťuje a hyzdí. Pracovníky Pražských služeb a dalších svozových společností, kteří každý měsíc sesbírat asi 650 tun starého nábytku, elektroniky a stavební suti pohozené v okolí popelnic.

V neposlední řadě je tento stav zátěží pro město, které vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid a čistotu města, a také pro správce a majitelé objektu, kteří mají na starost pořádek kolem popelnic na směsný odpad. Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Nadměrný odpad k popelnicím nepatří

Zatímco v případě tříděného odpadu patří Pražané ke světové špičce, v nakládání s nadměrným odpadem zatím tápou. Staré ledničky, pračky, nábytek a televize končí vedle popelnice, případně na černé skládce. Nelze očekávat, že tento odpad odveze popelářské auto na své pravidelné svozové trase v dané lokalitě. Ať už to je z důvodu velikosti, kapacity nebo potenciálního rizika. Takový odpad jednoznačné patří do sběrného dvora, a to stejné platí i pro stavební suť nebo stará bytová jádra, která často obsahují i elektrické rozvody. Sběrné dvory jsou dostupné prakticky po celé Praze a jejich seznam a mapa rozmístění jsou dostupné na webu praha.eu nebo psas.cz.

Problémem může být i kapacita nádoby

Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba kontaktovat majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení počtu nádob na směsný odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad.

Další podobné články

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

Kromě solárních kolektorů pro ohřev teplé vody se na střechách některých bytových domů objevují fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Primárně ji lze využívat pro společné prostory domu, připravovaná řešení ale budou umožňovat ekonomicky podstatně zajímavější možnost zásobovat vlastní elektřinou také jednotlivé domácnosti.