Obyvatelé bytových domů často znesnadňují bezpečnou evakuaci v případě ohrožení

Obyvatelé bytových domů často znesnadňují bezpečnou evakuaci v případě ohrožení

30 ledna, 2017
Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Zkuste zavřít oči a poslepu proběhnout celou cestu z vašeho bytu až před dům. Vyhněte se kočárkům, botníkům i velkým skříním. Že je to problém? Teď k tomu připočtěte obrovský stres a paniku z šířícího se požáru, obecný zmatek a kouř, díky kterému nevidíte před sebe, špatně se vám dýchá a ztrácíte orientaci. Katastrofický scénář? Rozhodně ne. Takto vypadá běžná situace, když v domě vypukne požár.

Hasičský záchranný sbor (HZS) se při svých kontrolách v bytových domech často setkává s nedbalostí na straně obyvatel. Ti si neuvědomují, že svých jednáním mohou ohrozit bezpečnou evakuaci obyvatel a zkomplikovat přístupnost hasičskému sboru k ohnisku případného požáru. K tématu poskytla informace mluvčí HZS kpt. Mgr. Nicole Zaoralová.

Kola, kočárky a botníky na společných chodbách

Hasičský záchranný sbor se při kontrolách bytových domů snaží předcházet vzniku ohrožení a zajistit co nejlepší podmínky pro případ nutného zásahu hasičských jednotek. Nejčastějším pochybením na straně obyvatel je blokování únikových cest.Obyvatelé domů velmi často umisťují na společné chodby, které jsou únikovými cestami, zařizovací předměty, které pak využívají k odkládání obuvi či šatstva nebo zde ukládají jízdní kola a kočárky. A to je špatně, protože únikové cesty jsou navrhovány za účelem zajištění včasné a bezpečné evakuace všech osob z požárem zasaženého objektu a dále k zajištění přístupu jednotek požární ochrany do prostorů napadených požárem. Pokud není úniková cesta volně průchodná a jsou na ní umisťovány hořlavé materiály, nemůže být zajištěna ani bezpečná evakuace osob z objektu ohroženého požárem,“ vysvětluje kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí HZS.

Jak by měly vypadat únikové cesty?

Jako úniková cesta je obecně označována komunikace v objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z místa ohroženého požárem, případně přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Na únikové cestě musí být zřetelně označeny únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob. Únikové cesty musí mít zajištěno dostatečné osvětlení. Musí to být trvale volně průchodné komunikační prostory jako jsou chodby nebo schodiště. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 550 mm a nejmenší šířka chráněné únikové cesty je 825 mm se šířkou dveří alespoň 800 mm, přičemž šířka únikových cest se nesmí ve směru úniku nikde zužovat.

A jak je to s postihy na nedodržení volného průchodu?

Pokud jsou zjištěny nedostatky, uvedou se do protokolu s uvedením nedostatku a stanovení termínu, do kdy kontrolovaná osoba podá na adresu Hasičského záchranného sboru zprávu o odstranění nedostatku. Samozřejmě Hasičský záchranný sbor může kdykoli provést kontrolu, zda nedostatky byly skutečně odstraněny,“ přibližuje Nicole Zaoralová. „Za velká či opakovaná prohřešení může HZS uložit pokutu až ve výši 250 000 Kč nebo 500 000 Kč, pokud někdo skutečně provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Ovšem nepamatuji si, že by v minulosti byla uložena pokuta v horní hranici za tyto zjištěné nedostatky,“ uzavírá tisková mluvčí HZS.

Další podobné články

Spokojení zákazníci se na nás obracejí s žádostí o pomoc

Spokojení zákazníci se na nás obracejí s žádostí o pomoc

Během více než dvacetiletého působení na českém trhu jsme již odstraňovali škody po požárech, vodovodních haváriích či po povodni v nemovitostech ze všech koutů Česka. Máme za sebou sanace bytů, rodinných domů i firemních objektů, ale také škol, úřadů a dalších nemovitostí. Zasahovali jsme už i na mnoha zajímavých místech, jako je elektrárna nebo třeba panelový dům se čtyřiceti poškozenými byty.