S nízkými teplotami přichází ideální doba pro termovizní měření – nezmeškejte ji!

S nízkými teplotami přichází ideální doba pro termovizní měření – nezmeškejte ji!

18 ledna, 2017

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Právě nyní, s teplotami pod nulou, přichází čas na termovizní měření. Období, kdy je možné toto snímkování budov provádět, je limitované dostatečným rozdílem vnitřní a vnější teploty. Nechat si zpracovat termovizní snímky vašeho domu je přitom důležité.

Termovizní (infračervené) snímkování fasády budovy odhalí místa, kudy z ní uniká teplo. Může se jednat o místa s nedostatečnou tepelnou izolací, o tzv. tepelné mosty, špatně osazená nebo netěsnící okna, poruchy v konstrukci budovy a další problémy. U domu před rekonstrukcí tak rychle získáte přehled o kritických místech. U domů po rekonstrukci vám termovizní měření ukáže, zda bylo vše provedeno tak, aby váš dům efektivně hospodařil s energiemi a vy jste neplatili za vytápění zbytečně vysoké částky. V obou případech pak termovizní měření jasně odhalí i naše časté zlozvyky, kdy teplotu v interiéru korigujeme průběžně otevřenou ventilací.

Termovizní měření využijete i uvnitř domu

Často podceňovaným místem úniků tepla jsou například ležaté rozvody tepla a teplé vody. „Jedná se o typický problém, který si vlastníci bytových domů často ani neuvědomují,“ konstatuje Jan Hrabák, ředitel společnosti DPU Energy. Rozvody jsou sice na první pohled izolované, ale velmi často nevyhovujícím typem izolace, který není schopen tepelným ztrátám zabránit. Takto můžeme přicházet až o 5 % nákladů na vytápění a ohřev vody. Právě u rozvodů teplé vody, která cirkuluje v rozvodech po celý rok, jsou ztráty nejcitelnější.

Termovize vám pomůže odhalit problémová místa i přímo u vás doma. Princip termovizního měření, spočívající v zazanamenávání rozdílých teplot, vás tak může upozornit na místa se zvýšenou vlhkostí, kde by mohla hrozit plíseň, odhalí nefunkční části podlahového vytápění a podobně.

Snímky, i protokol s hodnocením

Termovizní měření svěřte do rukou profesionálů. Jen v tom případě můžete očekávat výstupy, které vám poskytnou požadované informace. Termovizní měření profesionální termokamerou najdete například mezi službami PRE. Na www.premereni.cz/termovize si můžete tuto službu přímo objednat. Standardní nabídka zahrnuje pět fotografií, je však možné si přikoupit další. Místa s úniky tepla jsou na termosnímcích vyznačena a výstupem je i protokol s vyhodnocením. Pracovníci PRE vám také poradí, jak zjištěné energetické ztráty snížit. Jednodušší model termokamery si mohou zákazníci dokonce vypůjčit v Centru služeb PRE v Jungmannově ulici v Praze a sami vyzkoušet. Stačí si termokameru rezervovat na www.premereni.cz/merici-zarizeni.

Kdy je možné termovizní měření provádět?

Podmínkou pro termovizní snímkování je rozdíl vnitřní a vnější teploty minimálně 10°C, proto je možné je provádět pouze ve vhodné období v zimních měsících. Aby nemohly být výsledky termovizního měření zkresleny například sluncem, ohřívajícím jižní fasádu domu, provádí se měření v brzkých ranních hodinách.

Další podobné články

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.

Kdy musíte strpět vstup do svého bytu

Vlastníkovi bytové jednotky může v různých situacích vzniknout povinnost vpustit do své bytové jednotky cizí osobu. I když má ze zákona vlastník k bytové jednotce výlučné dispoziční právo, je toto v zákonem vyjmenovaných případech omezeno.

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.