Nenechte si ukrást vaše SVJ nebo družstvo. Ochrání vás Alarm SVJ

Nenechte si ukrást vaše SVJ nebo družstvo. Ochrání vás Alarm SVJ

02 listopadu, 2020
Dominika Bučková, Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Nečekané, avšak překvapivě reálné. Tak právníci a správci bytových domů hodnotí současný atak na rejstříkové soudy ve snaze o podvodné zapsání změn statutárních zástupců do veřejného rejstříku. Jen v Praze se případy již blíží stovce. Celý podvod je poměrně jednoduchý – podvodníci zfalšují zápis ze shromáždění, nechají se na něm zvolit předsedou a podají návrh na zápis do rejstříku s cílem následně „vyluxovat“ účet SVJ. Jak ochránit výbor i celé SVJ nebo bytové družstvo?

Jak je možné převzít rozhodování ve vašem SVJ nebo družstvu? Překvapivě snadno

„V poslední době se začal šířit nový druh podvodu – falešné statutární orgány SVJ a BD. Tento podvod probíhá velmi jednoduše – podvodník (většinou společnost s ručením omezeným, jejímž jednatelem je „bílý kůň“) zfalšuje zápis ze shromáždění a nechá se zvolit jako statutární orgán. Následně podá návrh na zápis do rejstříku a doufá, že si SVJ/BD nevšimne, že rejstřík zapsal nový statutární orgán. Následně podvodník v bance změní přístupy k účtům, vybere je a případně sjedná na SVJ/BD úvěr. V posledních týdnech se v této věci na nás obrátila řada statutárních zástupců SVJ s žádostí o vyřešení jejich situace. Průběh byl obdobný. Většina z nich byla vyzvána rejstříkovým soudem k doplnění podané žádosti o zápis nového statutárního zástupce. Ačkoliv v tuto chvíli ještě nebyli v přímém ohrožení, i tato skutečnost pro ně znamená vykonat řadu kroků k nápravě. Zahrnuje komunikaci s rejstříkovým soudem, s policií z hlediska podání trestního oznámení a případné další úkony. Navíc i po navrácení do původního stavu nemá výbor žádnou jistotu, že se pokus nebude vzápětí znovu opakovat,“ popisuje současný stav Mgr. Vojtěch Opočenský z portálu www.svjpravnik.cz. Tato situace je však přesto ještě ta příznivější – existuje mnoho případů, kdy k zápisu nového statutárního orgánu skutečně došlo. To se už jedná o skutečně závažný problém, kdy se může SVJ nebo družstvo ocitnout nejen bez finančních prostředků, ale navíc i se závazkem třeba i několikamilionového dluhu ze sjednaného úvěru nebo půjčky.

Jediným řešením je mít informaci o podvodném pokusu včas

Podstata problému spočívá v tom, že dosud neexistoval způsob, jak včas zjistit, že se nějaký subjekt pokouší převzít řízení vašeho SVJ či bytového družstva. Stačilo založit účelovou společnost s ručením omezeným, jejímž jednatelem je bílý kůň a zfalšovat požadované dokumenty tak, aby z nich vyplývalo, že jediným statuárním zástupcem SVJ nebo družstva je nyní tato společnost. Po zápisu ve veřejném rejstříku může tento nový „statutár“ manipulovat s penězi na účtech, uzavírat úvěry a vykonávat další aktivity, které mohou vlastníka bytového domu i jeho obyvatele významně poškodit.

Jak nová služba Alarm SVJ funguje?

Jedná se o obdobnou službu, která již několik let úspěšně funguje pro katastr nemovitostí. Základem je bez časové prodlevy podchytit a upozornit právoplatné statutární zástupce na jakákoliv podání a změny v rámci rejstříkového soudu. Tak budou moci statutární zástupci na případná podvodná podání bezprostředně reagovat.

Službu alarm SVJ, jako reakci na současné protizákonné pokusy o převzetí rozhodovacích pravomocí SVJ, v těchto dnech spouští Sdružení českých, moravských a slezských SVJ. Více informací o službě i její objednání najdete přímo na stránce www.alarmsvj.cz. „Alarm SVJ za společenství a bytová družstva hlídá podvody se statutáry. Nepřetržitě sleduje rejstřík a ihned hlásí každou změnu. Na začátku si od společenství vezmeme nouzový kontakt (e-mail a tel. č.) a na něj mu dámě vědět, pokud se bude cokoliv dít. Pokud se ukáže, že se dané SVJ stalo obětí podvodu, kontaktuje ho přímo náš právník, který za něj vyřeší veškerá podání (na rejstřík a na policii), projde s ním situaci a komunikuje s bankou. Veškeré tyto činnosti se dějí v rámci jediného dne, protože čas v případě těchto podvodů hraje rozhodující roli.,“ doplňuje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu Sdružení českých, moravských a slezských SVJ.

Další podobné články

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Záznam webináře I Profesionální předseda SVJ

Čím dál častěji mají SVJ problém najít členy ochotné pracovat ve statutárních orgánech společnosti. Práce ve výboru je nevděčná, špatně ohodnocená, zato plná osobní zodpovědnosti. Nelze se tedy divit, že si mnoho domů najímá externisty, kteří tuto práci za úplatu převezmou.

Koronavirus paralyzoval správy bytových domů – řeší teď hygienu a dostatečné připojení k internetu

Pandemie onemocnění Covid-19 se dotýká společného bydlení v družstevních i soukromých domech. Správci domů řeší především problematiku hygieny a internetového připojení, které je nedostatečné. Čeká je také dodržení nové směrnice EU o měření tepla a řešení problematiky dobíjení elektromobilů v domech. Témata bydlení, družstevní výstavby a správy se stane hlavním tématem předsedů a ředitelů největších bytových družstev v České republice, kteří se začátkem listopadu propojí online, aby společně našli řešení aktuálních otázek. Ve dnech 3. a 4. listopadu 2020 totiž pořádá Česká společnost pro bydlení konferenci eFÓRUM BD 2020. Družstva pokrývají třetinu bytového fondu České republiky a vlastní nebo spravují milion bytů u nás.