Nedostatečná údržba ničí zateplené fasády
bytových domů. Zkontrolujte tu svou!

Nedostatečná údržba ničí zateplené fasády bytových domů. Zkontrolujte tu svou!

01 října, 2020
redakce

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Jak dlouho tomu je, co jste zateplovali fasádu? Garantovaná životnost zateplení se sice pohybuje v řádu 25 let a více, ale jen v případech, že je dodržována pravidelná údržba, kterou doporučují všichni výrobci.

Například už po 5–8 letech je vhodné ošetřit omítku nátěrem. Pokud to neuděláte, může mít deset let staré zateplení celou řadu menších či větších trhlin. S přibývajícími neřešenými vadami degradace fasády zrychluje a míří k havarijnímu stavu, který na první pohled ani nemusí být vidět.

Jaká jsou rizika neudržované fasády na bytových domech?

  • Zkrácení životnosti zateplovacího systému,
  • finančně náročnější oprava do budoucna,
  • negativní projevy na vzhledu domu.

S jakými vadami na fasádách se v praxi setkáváme nejčastěji?

Trhliny – jsou poměrně častým jevem na fasádách, nicméně nepředstavují jenom vizuální problém. Skrze ně proniká do konstrukce vlhkost a následně jejím vlivem nebo účinkem mrazu dochází k rozsáhlým poškozením. Trhliny nejčastěji vznikají nekvalitním provedením armovací vrstvy u rohů oken a dveří, ale často je najdeme i u napojení parapetů nebo v ploše zateplení.

Dobrou zprávou ovšem je, že se vlásečnicové a následně vzniklé větší otevřené trhliny dají poměrně snadno opravit. Při zanedbání mohou ovšem některé poruchy vést ke ztrátě stability celého zateplovacího systému a následná vichřice může zapříčinit zřícení a ohrožení zdraví obyvatel, což už se v minulosti několikrát stalo.

Řasy – Důvodem vzniku řas je především vlhkost. Stinná strana domu v kombinaci s výskytem stromů a občas i nekvalitně provedenými klempířskými prvky vytváří pro tvorbu řas ideální podmínky. Samotné řasy jsou většinou jen estetickým problémem, nicméně další organismy a nečistoty, které se v domech zachycují, už fasádu mohou poškodit. Ani s tímto problémem nemusí být oprava vaší fasády nikterak finančně náročná, pokud ji uděláte včas.

Mechanické poškození – rány od míče, nevhodné napojení u rohů oken, dveří a parapetů nebo řádění datla. Mechanické poškození fasád je velmi častým jevem. Výrazně poškozené části je třeba vyříznout včetně tepelné izolace a nahradit je novými vrstvami.

Jak se vyhnout nejčastějším vadám na fasádách bytových domů?

Údržbou a včasným zásahem lze malé problémy odstranit a předejít tak těm velkým. V některých případech, například u starší fasády s nedostatečnou tloušťkou izolace, může být nejvhodnějším řešením nová vrstva zateplení. Získáte tak zcela nový vzhled, a navíc další izolační vrstvu, která šetří peníze za vytápění.

Nezapomínejte, že zateplená fasáda se neobejde bez údržby. Pokud sledování její kondice zanedbáte a začnete ji řešit až po 15–20 letech, může být často už pozdě a investice do oprav se vám zněkolikanásobí.

Tušíte, že se na zateplení vašeho bytového domu nachází některé z popsaných vad? Pomůžeme vám je identifikovat a navrhnout řešení. Jediné, co pro to budete muset udělat, je vyjít před dům, případné vady nafotit v detailu a s odstupem, abychom viděli, ve které části domu se nachází, a poslat nám je spolu s formulářem na naší stránce.

Další informace o vadách a údržbě zateplené fasády

 

Další podobné články

Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

K družstevnímu bydlení se dnes upíná mnoho zájemců o získání bytu. Důvodem jsou především ceny bytů ve standardních developerských projektech a obtížná dostupnost hypoték. V obou případech je družstevní bydlení výhodnější řešení. Co to ale družstevní bydlení vlastně je a jaká je cesta k družstevnímu bytu?

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.