Měření, vyúčtování a rozúčtování energií prochází výraznými změnami

25 dubna, 2022

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Od 1. 1. 2022 je povinné osazovat pouze měřidla s dálkovým odečtem

Změny v požadavcích přináší již schválená Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V účinnost vstoupila 1. 1. 2022. Od tohoto datumu lze v rámci výměn měřidel nově osazovat pouze měřidla tepla, chladu a teplé vody a rozdělovače topných nákladů s možností dálkového odečtu, a to minimálně v měsíčním intervalu odečtu.

Od 1. 1. 2027 se budou už výhradně používat měřidla s dálkovým odečtem

V mezičase mezi 1. 1. 2022 a 1. 1. 2027 mohou ještě dobíhat stávající osazená měřidla bez dálkových odečtů, a to jak měřiče tepla, měřiče chladu, bytové vodoměry na teplou vodu nebo rozdělovače topných nákladů. V rámci čtyřletých nebo pětiletých cyklů povinné výměny budou tato měřidla postupně měněna již výhradně za měřidla s dálkovým odečtem. U rozdělovačů topných nákladů jejich výměny proběhnou v rámci skončení jejich životnosti, nejpozději však do termínu 1. 1. 2027.

Ve vyúčtování se objeví řada nových údajů

Kromě náležitostí vyúčtování, tedy konečného dokumentu, Vyhláška č. 269/2015 Sb. řeší zejména pravidla pro rozúčtování nákladů pro teplo na vytápění a dodávku teplé vody a stanoví povinnost rozšířit konečné vyúčtování o řadu dalších údajů, aby mohl být uživatel informován v požadovaném rozsahu.

Jaké další změny vyhláška přináší?

Vyhláška se též věnuje rozdělení základní a spotřební složky pro rozúčtování nákladů na teplo. Rozdělení je nyní provedeno hned v prvním kroku tak, aby každý uživatel v daném objektu měl stejnou cenu tepla za m² v základní složce nákladů. Dále vyhláška upravuje pravidla pro stanovení takzvaného minimálního a maximálního nákladu na m² neboli -20 % a +100 % od průměrné spotřeby na m² objektu. Další důležitou věcí, kterou tato vyhláška napravuje, je způsob výpočtu u uživatelů, kteří buď nezpřístupnili byt k montáži přístrojů, odečtu nebo odečet ovlivnili. Vyhláška odkazuje na přílohu, kde je uveden výpočet, jak při stanovení spotřební složky náhradní spotřeby postupovat.

Vyhláška č. 269/2015 Sb. již prošla změnou a je aktualizovaná Vyhláškou 376 S

Další podobné články

Pohodlně a bezpečně nahoru i dolů aneb Jak správně pečovat o výtah v bytovém domě

Pohodlně a bezpečně nahoru i dolů aneb Jak správně pečovat o výtah v bytovém domě

Zase nejede. Druhým týdnem musíte běhat do osmého patra s nákupy a dítětem pod paží. Už aby to někdo opravil. Že vám to něco připomíná? Výtah se stal předmětem denní potřeby, rychle jsme si na něj zvykli a v domech o pěti a více patrech se bez něj obejdeme jen stěží. Víte však, že jako majitel nebo spolumajitel domu – člen SVJ či bytového družstva – jste za bezpečný provoz výtahu zodpovědní?