Máte pocit, že vaše roční vyúčtování spotřeby vody a tepla nesedí? Poradíme, jak reklamovat

Máte pocit, že vaše roční vyúčtování spotřeby vody a tepla nesedí? Poradíme, jak reklamovat

24 května, 2022
redakce

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Roční vyúčtování záloh na energie nás rozděluje na dva tábory – spokojení a nespokojení. Ti, kteří se domnívají, že udávaná spotřeba neodpovídá realitě, případně vidí nesoulad v některých údajích, zvažují podání reklamace.

Které zákony a vyhlášky jsou pro vyúčtování rozhodující

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění (Zákon o službách).Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesla Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.). Vyhláška nově stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje Jarmila Trčková, vedoucí oddělení rozúčtování společnosti ista ČR. „Se stoupající oblibou sběrnic dat a dálkového odečtu energií mezi zákazníky, velmi klesá chybovost při odečtech, přesnost odečtů tímto způsobem dosahuje 99,4%,“ dodává obchodní ředitel ista ČR Jaroslav Plšek.

Důvodů vysokého nedoplatku může být více

• nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody
• neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, únik vody přes nekvalitní baterií nebo toaletou, nájemníci v bytě apod.
• nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním, a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil
• nesprávný odečet vodoměrů či měřičů tepla
• nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané

Pravidla reklamace

Reklamace jsou velmi často podávány chybně. Nejčastějším problémem je přílišná obecnost. Nestačí uvést, že reklamujete vysokou spotřebu a podobně. Reklamaci je vždy nutné podávat písemně. Kontakty by vždy měly být uvedeny pod vyúčtováním. Ohlídejte si termíny. Reklamaci lze podat 30 dnů od doručení, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak. Lhůta na její vyřízení je také 30 dní.

Další podobné články

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.

Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

K družstevnímu bydlení se dnes upíná mnoho zájemců o získání bytu. Důvodem jsou především ceny bytů ve standardních developerských projektech a obtížná dostupnost hypoték. V obou případech je družstevní bydlení výhodnější řešení. Co to ale družstevní bydlení vlastně je a jaká je cesta k družstevnímu bytu?