Je potřeba cihlový dům zateplovat?

17 června, 2018
redakce

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

 

Cihlový dům může vykazovat horší tepelně technické vlastnosti, než typický panelák!

O potřebě zateplování se dnes nejčastěji hovoří v souvislosti s panelovými domy. Zeptáte-li se vlastníků cihlových bytových domů, zda by i jejich dům nepotřeboval zateplit, většinou to odmítnou s vysvětlením, že cihlové domy přece nepotřebují zateplit. Tento model se dokonce vžil jako jakési obecné pravidlo. Přitom to, že je dům postaven z cihel rozhodně neznamená, že by nevykazoval vysoké tepelné ztráty.

„Běžně se setkáváme s cihlovými bytovými domy, které vykazují tepelné ztráty srovnatelné, v některých případech dokonce ještě vyšší, než panelové domy. Zatímco zhruba 70% panelových domů již své energetické náklady díky zateplení a výměně oken snížilo, u cihlových bytových domů si troufám říci, že jsme ani ne na polovině. Pustit se v případě cihlových bytových domů do zateplení se přitom rozhodně vyplatí.

Cihlové domy mohou mít potenciál úspor energií až 50%

Z pohledu tepelných ztrát, tedy cihlové domy tvoří neprávem opomíjenou část s výrazným potenciálem úspor energií. „Není žádný důvod, proč by i u těchto cihlových budov nebylo reálné dosáhnout vhodnými opatřeními až 50% energetické úspory, tedy stejně jako u panelových domů. Každý dům samozřejmě vyžaduje individuální posouzení. Takový posudek už dnes není problém jednoduše získat. Například na stránkách www.revitalizacebd.cz si můžete objednat bezplatnou Studii revitalizace, ve které zcela přehledně uvidíte, jaká opatření by vašemu konkrétnímu domu přinesla nejvýraznější snížení nákladů na vytápění a s jak rychlou návratností přitom můžete počítat.

 

50 cm cihly dnes nestačí

„Většina cihlových domů před rokem 1989 je postavena tradiční technologií plných pálených cihel typické tloušťky 45cm. (tzv. pětiletka) Tepelné parametry těchto stěn tedy odpovídají například 2,5cm dnešního polystyrenu či minerální vaty. Pro pouhé splnění dnešní tepelně Technické normy byste s použitím těchto cihel museli postavit zdi o tloušťce 250cm. Pro dosažení tzv. doporučení normy (přísnějšího limitu), které vyžaduje například program Nová Zelená Úsporám, by to muselo být dokonce 350cm tradiční plné cihly.

„To, že by cihelná zeď tloušťky 50 cm běžně používaná u většiny cihlových bytových domů dostatečně izolovala, je ve světle těchto faktů zažitý mýtus – tedy nepravda,“ vysvětluje Ing Vojtěch Lexa, energetický auditor zapsaný v seznamu Min. obchodu a průmyslu.

šance pro rozhodnutí o zateplení s dotací pomalu končí

V roce 2020 končí evropské dotace a s nimi i program IROP , který má nyní nadstandardně výhodné podmínky a týká se všech bytových domů mimo Prahu. Byla by rozhodně škoda, tuto šanci nevyužít. Pro bytové domy v Praze běží program Nová zelená úsporám. Možnost bydlet v rekonstruovaném cihlovém domě, získat na to dotaci a platit za vytápění polovinu je bezpochyby chytrá investice.

Další podobné články

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

S tématem zateplení stavebních objektů u novostaveb nebo rekonstrukcí starších domů bylo dlouhou dobu spojováno zejména zimní období. Léty prověřený zateplovací systém Baumit open však prokazuje investorům své služby spojené s významnými úsporami doslova po celý rok. Co stojí za tímto úspěchem?