Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

02 února, 2023
Dominika Bučková

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

K družstevnímu bydlení se dnes upíná mnoho zájemců o získání bytu. Důvodem jsou především ceny bytů ve standardních developerských projektech a obtížná dostupnost hypoték. V obou případech je družstevní bydlení výhodnější řešení. Co to ale družstevní bydlení vlastně je a jaká je cesta k družstevnímu bytu?

Jaký model bydlení dnes nabízí bytové družstvo?

Současné bytové družstevnictví je v představách některých lidí stále ovlivňováno historickým modelem družstevní výstavby před rokem 1989, kdy byly bytové domy vlastněny velkými bytovými družstvy, která ovládala veškeré investice a zasahovali do života v jednotlivých domech. Dnešní model je výrazně odlišný. Jedná se spíše o menší bytová družstva, zakládaná pro každý projekt družstevní výstavby zvlášť. Model řízení domu je pak obdobný jako v SVJ. V čele družstva je volené představenstvo, které se stará o provoz a chod bytového domu. Člen bytového družstva má svá práva a povinnosti vyplývající ze stanov družstva a legislativy.

Čím se liší vztahy mezi družstevním a osobním vlastnictvím z pohledu člena?

Bytové družstevnictví je jedna z vyhledávaných a oblíbených bytových forem. Ve srovnání s bytem ve vlastnictví je získání družstevního bytu dostupnější pro širší věkovou i sociální skupinu obyvatel.
Družstevnictví ve svých principech funguje od 19. století a družstva prokázala, že si v každé etapě dokáže najít místo na trhu. Jednoduchý princip družstevního bydlení umožňuje rychlé rozhodování, efektivní vymáhání pohledávek a řešení problémů v bytovém domě. Z pohledu ochrany investice disponuje bytové družstvo řadou instrumentů, které mohou vést k rychlejšímu a snadnějšímu řešení problémových sousedských vztahů a jiných forem narušování soužití. Pro srovnání to jsou právě tyto situace, které často komplikují provoz a mohou i snižovat faktickou cenu konkrétního bytu v SVJ.

Jaká má člen bytového družstva práva k bytu?

Člen bytového družstva nabývá družstevní podíl, který jej opravňuje k uzavření nájemní smlouvy k bytu. S družstevním podílem může člen družstva volně nakládat –k prodeji družstevního podílu nepotřebuje ani souhlas družstva, velmi snadný je i převod družstevního podílu na jiného člena rodiny. V případě družstevního bytu se však stále nejedná o typické vlastnictví, jako v případě SVJ. Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, proto nelze hovořit o vlastnictví či prodeji družstevního bytu, ale o družstevním podílu. Člen družstva má právo podnajmout družstevní byt za podmínky, že nenarušuje sousedské vztahy a provoz domu.

Kdo financuje družstevní výstavbu?

Jsou dva modely. V prvním postaví domy s družstevními byty samo družstvo. Druhou variantou je výstavba developerem na klíč, kde se bytové družstvo stává kupujícím, který odkoupí daný hotový produkt v daném čase, kvalitě a sjednané ceně. Tento model ve svých projektech využívá například SBD Praha.

Jak členové družstva splácejí hodnotu bytu?

Družstevní bydlení – hovoříme o nové výstavbě – je dnes prakticky jedinou možností získání bytu pro mnoho zájemců o bydlení, kteří nemají plnou hotovost nebo nedosáhnou na současné podmínky hypoték.
Protože bytové družstvo je z principu založeno nikoliv za účelem tvorby zisku, jedná se o nákladové bydlení, kdy se člen družstva podílí na splácení pořizovací ceny bytového domu.
Bohužel družstevní bydlení stále není podporováno žádnou státní dotací nebo veřejnými prostředky a využívá standardních produktů, které nabízí finanční trh. Přesto bytové družstvo nabízí zájemcům o bydlení podstatně výhodnější podmínky, než v případě individuální hypotéky. Úvěr na výstavbu sjednává samo bytové družstvo. Výhodou tohoto družstevního modelu je, že si družstvo sjednává opci na přepočet všech parametrů úvěru, a to až do doby načerpání celého úvěru. Tím garantuje zájemcům o získání družstevního bytu vždy maximálně nejvýhodnější podmínky včetně faktu, že člen družstva není v pozici dlužníka za hypotéku družstva.

Kdy bude nutné složit první splátku?

Prvním krokem zájemce o byt je zvážit možnosti financování, k čemuž lze v rámci jednotlivých projektů využít též individuální servis a konzultace.
Po výběru bytu skládá zájemce o byt rezervační zálohu a vstupuje do družstva. Následuje počáteční vklad člena, který se pohybuje kolem 20 % z pořizovací hodnoty bytu případně dalších prostor, které si vybral. Zbylou část hodnoty bytu financuje úvěrem bytové družstvo. Na splácení úvěru se člen bytového družstva podílí formou měsíčních splátek nájmů a to až do doby, než doplatí plnou cenu bytu. První splátka se uskuteční až s nastěhováním do bytu. Zájemci o členství i členové bytového družstva mohou v rámci družstevní výstavby využívat poradenství pro optimalizaci nákladů, které je budou čekat v souvislosti se splácením a provozem bytového domu. Další výhodou pro člena družstva je optimalizace výše budoucích splátek. V praxi to znamená, že až do doby než družstvo načerpá úvěr, může člen družstva zažádat o navýšení vkladu, a tím si snížit budoucí splátku.

Jaká je aktuální nabídka družstevní výstavby?

Obecně na developerském trhu ubývají velké projekty a s novými se vyčkává na vhodnější podmínky hypotečního trhu, který je nyní výrazně utlumen. Přesto i nyní můžeme na trhu nalézt projekty družstevní výstavby. Aktuálně nabízených projektů je několik, ale díky výhodným podmínkám jsou volné byty jsou rychle zadány. Více informací o nabídce družstevní výstavby naleznete například na bydlenisprirodou.cz, kde je několik projektů, včetně těch, které jsou teprve v přípravě. Družstevní výstavbu naleznete například v Liberci, nový projekt v Brandýse nad Labem, připravuje se realizace v Praze, Kladně, Mělníku. Pokud se zásadním způsobem nezmění podmínky, projektů bude přibývat. Družstevní bydlení je jednou z forem, která zájemce o bydlení oslovuje.

S výběrem družstevního bytu dlouho neváhejte

Prognózy z realitního trhu očekávají pokračování nárůstu rozdílu mezi poptávkou a nabídkou. Tím, že dochází k odkládání dalších projektů, nedostatek bytů na trhu se opět zvyšuje, což navrátí růst cen bytů. Podle odhadů je reálné, že ceny po pominutí krize vystřelí v nejžádanějších lokalitách k hodnotám okolo 200 000 Kč/m2. Výhodnost investice do nového bytu ještě více podpoří očekávaný pokles hypotečních úroků, což se v případě družstevního bydlení promítne do ceny bytu. Odhadovaný vývoj úrokových sazeb cca v průběhu roku 2023 považuje za poměrně reálný pokles cca o 1,5 procenta úrokové sazby. Hodnota družstevního bytu na realitním trhu je zhruba srovnatelná s bytem ve vlastnictví. Bytová družstva nadále vylepšují podmínky pro své členy a stále jsou považována za atraktivní formu, která odpovídá a vždy historicky odpovídala spoustě lidí na jejich bydlící potřeby.

Další podobné články

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Několik řešení pro tvorbu hladké fasády 

Každá doba podléhá – nejen ve stavebnictví – jiným trendům. A zatímco 80. a 90. léta minulého století byla zejména u bytových domů ve znamení fasád s rýhovanými hrubými omítkami o zrnitosti až 4 mm, současnost si žádá, skrze přání architektů i investorů, velmi moderní hladké povrchy fasád. Společnost Baumit se právě hladkými fasádami zabývá již od roku 2012.

BOHUŽEL PRO NÁS! OKNA ČESKÉ NORMY SPLŇUJÍ!

BOHUŽEL PRO NÁS! OKNA ČESKÉ NORMY SPLŇUJÍ!

„Před nákupem oken na internetu, coby sériového výrobku rozhodně varuji. Webové formuláře, aniž by se kdokoli dotazoval na detaily, neřešily například umístění kliky, ani stranu otevírání okna, stejně jako mikroventilaci. V jednom případě dokonce došlo k záměně výšky a šířky okna…

Získejte více prostoru: 5 moderních nápadů na úložné prostory v malých bytech.

Získejte více prostoru: 5 moderních nápadů na úložné prostory v malých bytech.

V současné době je stále běžnější, že lidé bydlí v malých bytech, kde úložný prostor je omezený. To může být frustrující, protože se často potýkají s tím, že nemají dostatek místa na uskladnění věcí. Nicméně, existuje několik trendů v oblasti designu interiéru, které mohou pomoci vylepšit využití úložného prostoru v malých bytech.