Jaký je princip současného družstevního bydlení a jak získat byt?

02 února, 2023
Dominika Bučková

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

K družstevnímu bydlení se dnes upíná mnoho zájemců o získání bytu. Důvodem jsou především ceny bytů ve standardních developerských projektech a obtížná dostupnost hypoték. V obou případech je družstevní bydlení výhodnější řešení. Co to ale družstevní bydlení vlastně je a jaká je cesta k družstevnímu bytu?

Jaký model bydlení dnes nabízí bytové družstvo?

Současné bytové družstevnictví je v představách některých lidí stále ovlivňováno historickým modelem družstevní výstavby před rokem 1989, kdy byly bytové domy vlastněny velkými bytovými družstvy, která ovládala veškeré investice a zasahovali do života v jednotlivých domech. Dnešní model je výrazně odlišný. Jedná se spíše o menší bytová družstva, zakládaná pro každý projekt družstevní výstavby zvlášť. Model řízení domu je pak obdobný jako v SVJ. V čele družstva je volené představenstvo, které se stará o provoz a chod bytového domu. Člen bytového družstva má svá práva a povinnosti vyplývající ze stanov družstva a legislativy.

Čím se liší vztahy mezi družstevním a osobním vlastnictvím z pohledu člena?

Bytové družstevnictví je jedna z vyhledávaných a oblíbených bytových forem. Ve srovnání s bytem ve vlastnictví je získání družstevního bytu dostupnější pro širší věkovou i sociální skupinu obyvatel.
Družstevnictví ve svých principech funguje od 19. století a družstva prokázala, že si v každé etapě dokáže najít místo na trhu. Jednoduchý princip družstevního bydlení umožňuje rychlé rozhodování, efektivní vymáhání pohledávek a řešení problémů v bytovém domě. Z pohledu ochrany investice disponuje bytové družstvo řadou instrumentů, které mohou vést k rychlejšímu a snadnějšímu řešení problémových sousedských vztahů a jiných forem narušování soužití. Pro srovnání to jsou právě tyto situace, které často komplikují provoz a mohou i snižovat faktickou cenu konkrétního bytu v SVJ.

Jaká má člen bytového družstva práva k bytu?

Člen bytového družstva nabývá družstevní podíl, který jej opravňuje k uzavření nájemní smlouvy k bytu. S družstevním podílem může člen družstva volně nakládat –k prodeji družstevního podílu nepotřebuje ani souhlas družstva, velmi snadný je i převod družstevního podílu na jiného člena rodiny. V případě družstevního bytu se však stále nejedná o typické vlastnictví, jako v případě SVJ. Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, proto nelze hovořit o vlastnictví či prodeji družstevního bytu, ale o družstevním podílu. Člen družstva má právo podnajmout družstevní byt za podmínky, že nenarušuje sousedské vztahy a provoz domu.

Kdo financuje družstevní výstavbu?

Jsou dva modely. V prvním postaví domy s družstevními byty samo družstvo. Druhou variantou je výstavba developerem na klíč, kde se bytové družstvo stává kupujícím, který odkoupí daný hotový produkt v daném čase, kvalitě a sjednané ceně. Tento model ve svých projektech využívá například SBD Praha.

Jak členové družstva splácejí hodnotu bytu?

Družstevní bydlení – hovoříme o nové výstavbě – je dnes prakticky jedinou možností získání bytu pro mnoho zájemců o bydlení, kteří nemají plnou hotovost nebo nedosáhnou na současné podmínky hypoték.
Protože bytové družstvo je z principu založeno nikoliv za účelem tvorby zisku, jedná se o nákladové bydlení, kdy se člen družstva podílí na splácení pořizovací ceny bytového domu.
Bohužel družstevní bydlení stále není podporováno žádnou státní dotací nebo veřejnými prostředky a využívá standardních produktů, které nabízí finanční trh. Přesto bytové družstvo nabízí zájemcům o bydlení podstatně výhodnější podmínky, než v případě individuální hypotéky. Úvěr na výstavbu sjednává samo bytové družstvo. Výhodou tohoto družstevního modelu je, že si družstvo sjednává opci na přepočet všech parametrů úvěru, a to až do doby načerpání celého úvěru. Tím garantuje zájemcům o získání družstevního bytu vždy maximálně nejvýhodnější podmínky včetně faktu, že člen družstva není v pozici dlužníka za hypotéku družstva.

Kdy bude nutné složit první splátku?

Prvním krokem zájemce o byt je zvážit možnosti financování, k čemuž lze v rámci jednotlivých projektů využít též individuální servis a konzultace.
Po výběru bytu skládá zájemce o byt rezervační zálohu a vstupuje do družstva. Následuje počáteční vklad člena, který se pohybuje kolem 20 % z pořizovací hodnoty bytu případně dalších prostor, které si vybral. Zbylou část hodnoty bytu financuje úvěrem bytové družstvo. Na splácení úvěru se člen bytového družstva podílí formou měsíčních splátek nájmů a to až do doby, než doplatí plnou cenu bytu. První splátka se uskuteční až s nastěhováním do bytu. Zájemci o členství i členové bytového družstva mohou v rámci družstevní výstavby využívat poradenství pro optimalizaci nákladů, které je budou čekat v souvislosti se splácením a provozem bytového domu. Další výhodou pro člena družstva je optimalizace výše budoucích splátek. V praxi to znamená, že až do doby než družstvo načerpá úvěr, může člen družstva zažádat o navýšení vkladu, a tím si snížit budoucí splátku.

Jaká je aktuální nabídka družstevní výstavby?

Obecně na developerském trhu ubývají velké projekty a s novými se vyčkává na vhodnější podmínky hypotečního trhu, který je nyní výrazně utlumen. Přesto i nyní můžeme na trhu nalézt projekty družstevní výstavby. Aktuálně nabízených projektů je několik, ale díky výhodným podmínkám jsou volné byty jsou rychle zadány. Více informací o nabídce družstevní výstavby naleznete například na bydlenisprirodou.cz, kde je několik projektů, včetně těch, které jsou teprve v přípravě. Družstevní výstavbu naleznete například v Liberci, nový projekt v Brandýse nad Labem, připravuje se realizace v Praze, Kladně, Mělníku. Pokud se zásadním způsobem nezmění podmínky, projektů bude přibývat. Družstevní bydlení je jednou z forem, která zájemce o bydlení oslovuje.

S výběrem družstevního bytu dlouho neváhejte

Prognózy z realitního trhu očekávají pokračování nárůstu rozdílu mezi poptávkou a nabídkou. Tím, že dochází k odkládání dalších projektů, nedostatek bytů na trhu se opět zvyšuje, což navrátí růst cen bytů. Podle odhadů je reálné, že ceny po pominutí krize vystřelí v nejžádanějších lokalitách k hodnotám okolo 200 000 Kč/m2. Výhodnost investice do nového bytu ještě více podpoří očekávaný pokles hypotečních úroků, což se v případě družstevního bydlení promítne do ceny bytu. Odhadovaný vývoj úrokových sazeb cca v průběhu roku 2023 považuje za poměrně reálný pokles cca o 1,5 procenta úrokové sazby. Hodnota družstevního bytu na realitním trhu je zhruba srovnatelná s bytem ve vlastnictví. Bytová družstva nadále vylepšují podmínky pro své členy a stále jsou považována za atraktivní formu, která odpovídá a vždy historicky odpovídala spoustě lidí na jejich bydlící potřeby.

Další podobné články

Měření, vyúčtování a rozúčtování energií prochází výraznými změnami

Měření, vyúčtování a rozúčtování energií prochází výraznými změnami

Změny v požadavcích přináší již schválená Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V účinnost vstoupila 1. 1. 2022. Od tohoto datumu lze v rámci výměn měřidel nově osazovat pouze měřidla tepla, chladu a teplé vody a rozdělovače topných nákladů s možností dálkového odečtu, a to minimálně v měsíčním intervalu odečtu.