Hydraulické vyvážení otopné soustavy. S nízkými náklady k vysokým úsporám tepla i k vyřešení řady problémů

Hydraulické vyvážení otopné soustavy. S nízkými náklady k vysokým úsporám tepla i k vyřešení řady problémů

09 května, 2023
Dominika Bučková

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

V posledním roce ovládla vlastníky bytových domů hlavně starost o ceny energií. Většina opatření jako instalace tepelného čerpadla, odpojení od CZT a podobně ovšem vyžaduje poměrně velkou investici, často s nejasnou návratností. Existuje přitom jedno opatření, kde s nízkými náklady můžete získat opravdu hodně. Tím opatřením je hydraulické vyvážení otopné soustavy. Nejen že ušetří přes 20 % energie, ale zároveň pomůže vyřešit celou řadu problémů s otopnou soustavou.

Co bychom měli vědět o hydraulickém neboli hydronickém vyvážení?

Při běžné komunikaci v rámci bytových domů hovoříme o hydraulickém vyvážení otopné soustavy, odborně správně se jedná o hydronické vyvážení. Výsledek je obdobný – nastavení projektovaných průtoků ve všech částech soustavy a ve všech otopných tělesech. Jen tak jsme schopni dosáhnout vnitřní tepelné pohody bez výkyvů teplot.

Jak poznat, že ve vašem domě není otopná soustava správně nastavena?

Poznáte to hlavně na faktuře za vytápění, kdy při porovnání nákladů na vytápění na podobný dům jsou u vašeho domu vyšší náklady.

  • Po zateplení domu nedosahují úspory ve vytápění očekávání. S velkou pravděpodobností nemáte správně seřízenou otopnou soustavu. Zateplením objektu a výměnou oken se výrazně změní tepelné ztráty, a to nejen celého domu, ale i jednotlivých místností vzájemně.
  • V některých místnostech v domě nedosahujete požadované teploty a díky tomu musíte zvýšit teplotu přívodu (ekvitermní křivku). V jiných místnostech blíže zdroji tepla dochází naopak k přetápění.
  • Z otopné soustavy je slyšet šumění, pískání, klepání a další rušivé zvuky způsobené nadměrným tlakem od čerpadla.

Jaké kroky jsou tedy nezbytné, abyste při vytápění dosáhli maximálních úspor?

Základem pro úspory na vytápění je zateplení objektu a dále případná výměna zdroje tepla, pokud je to možné.

Po provedení jakéhokoli zásahu do otopné soustavy se ale změní tepelné podmínky budovy a je nutné udělat i další krok, na který se často zapomíná, a to je právě hydronické vyvážení otopné soustavy. Jen u správně vyvážené soustavy můžete snížit teplotu popř. ekvitermní křivku na minimum a zajistit tak, že ve všech místnostech bude požadovaná teplota při minimální spotřebě energie.

Hydronické vyvážení pomáhá i správné funkci termostatických ventilů a hlavic. Při správném nastavení průtoku a tlaku nedochází k přetápění prostor ani při nesprávném nastavení a manipulaci s termostatickými hlavicemi. Eliminovány jsou i rušivé zvuky otopné soustavy.

Kolik za hydronické vyvážení zaplatíme a jaká je návratnost?

Důležitým podkladem pro správné vyvážení soustavy je dobrý projekt, který zohledňuje současný stav budovy např. po zateplení. Do ceny vyvážení je tedy nutné započítat také cenu tohoto projektu, bez kterého nelze správné vyvážení provést. Také případnou instalaci vyvažovacích ventilů a výměnu termostatických ventilů dle projektu. Cena vlastního vyvážení se stanovuje na základě individuální kalkulace a je závislá na kvalitě podkladů, přístupnosti vyvažovacích ventilů. Návratnost této investice je však v řádu několika málo let, takže se určitě vyplatí.

Jaké úspory můžeme hydronickým vyvážením dosáhnout?

Z grafu dole můžete vidět, že spotřeba tepla ve sledovaném domě po zateplení klesla pouze o 23% v porovnání s původním stavem domu. Následné vyvážení přineslo dalších 22% úspor a to s nesrovnatelně nižšími náklady oproti celkovému zateplení budovy.

Pokud bychom se chtěli hydronickém vyvážení dovědět více, kde máme hledat informace?

16. 5. 2023  budeme  hosty webináře Akademie pro bytové domy, kde budeme problematiku hydronického vyvážení podrobně probírat. Registrovat se můžete na stránce AkademieBD. Po webináři bude na Youtube kanále AkademieBD k dispozici také záznam. Pokud by vás zajímalo konkrétní řešení pro váš bytový dům, můžete se obrátit přímo na nás. Kontakty najdete pod článkem. Od nás získáte bezplatnou konzultaci, pomoc při zajištění projektu, doporučení realizační firmy i vlastní hydronické vyvážení včetně protokolu, jako kontrolu správného provedení realizace.

Kontakt:
IMI Hydronic Engineering, CTPark Humpolec 1573, 396 01 Humpolec
imi.cz@imi-hydronic.com
https://www.imi-hydronic.com/cs/energeticky-usporne-domy
www.imi-hydronic.com
+420 565 533 602

 

Další podobné články