Grilování, klimatizace, voliéra? Co vše si můžete na balkóně v rámci SVJ dovolit?

25 června, 2020
Veronika Pavlisová

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Balkóny se především ve městech stávají místem pro nejrůznější aktivity. Spolu s tím se také stále častěji objevují situace, které způsobují v rámci společného soužití pod jednou střechou problémy. Můžeme na balkoně grilovat, chovat zvířata a mít posezení? A za jakých podmínek?

Grilování na balkoně

Mezi oblíbené letní kratochvíle neodmyslitelně patří grilování. V bytových domech se však jejich obyvatelé musí omezit pouze na grilování v rámci balkónů nebo v lepším případě střešních prostor, pokud zde k tomu jsou vhodné podmínky. Grilování, ač ze své podstaty činnost v podstatě nerušivá (sousedské spory zde obvykle vznikají spíše kvůli hlučnosti při účasti většího množství lidí), však v bytových domech může působit problémy. Vzhledem k tomu, že balkóny a lodžie obvykle bývají umístěny v těsné blízkosti vedle sebe, mohou jisté obtíže způsobit kouřové zplodiny vznikající spalováním. Podobně jako cigaretový dým vnikající do bytu od sousedů náruživých kuřáků je pro spoustu lidí kouř z grilu velmi a vlastník by proto měl zajistit, aby grilování na balkónech v co nejnižší míře zatěžovalo nájemce či vlastníky v blízkosti. Pokud by obtěžování kouřem přerostlo únosnou míru, není vyloučeno toto chování klasifikovat jako protiprávní. Dle § 1175 OZ by se tzv. kouřové imise do bytů okolních vlastníků daly posuzovat jako ztížení výkonu jejich vlastnického práva a při nemožnosti řešit vzniklý problém dohodou, by se dotčení vlastníci mohli bránit žalobou.

Co můžete mít na balkoně?

Pokud přijde řeč na letní osvěžení v prostorách balkónů a lodžií v bytových domech, logicky vyvstane otázka, co si zde k rekreaci může obyvatel domu umístit. Především je dobré myslet na to, že balkóny a lodžie jsou v drtivé většině společnou částí domu (ač obvykle ve výlučném užívání vlastníka příslušné bytové jednotky) a není proto možné je bez omezení upravovat dle představ vlastníka. Naprostou samozřejmostí je však možnost umístění nábytku k venkovnímu posezení, nebo třeba malého bazénku pro děti. Jednoduše řečeno – pokud nedojde k zásahu do společných částí domu nebo nadměrnému přetížení balkónu či lodžie a rušení okolních obyvatel domu, je možné zde v rozumné míře umísťovat téměř cokoliv, co nám může sloužit k letnímu odpočinku.

Kam umístit klimatizaci?

Pozor však na tzv. splitové klimatizace, které vzhledem ke své konstrukci vyžadují umístění jedné vnitřní jednotky a druhé venkovní obvykle na fasádu domu v okolí balkónu. Vlastník jednotky, do níž se klimatizace instaluje, by měl o svém záměru informovat statutární orgán SVJ, získat jeho souhlas, anebo tuto záležitost vyřešit na shromáždění, pokud mu dle stanov náleží pravomoc o této záležitosti rozhodovat. Rozhodně se nevyplácí splitové klimatizace svévolně instalovat bez souhlasu příslušného orgánu SVJ, takovéto počínání by v krajním případě mohlo vést až k nucenému odstranění klimatizace.

Další podobné články

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Balkonové zaklení může ušetřit energii potřebnou na vytápění. Kvalitní systémové řešení podle odborného posudku sníží tepelnou ztrátu přiléhající místnosti o 19 až 29 procent. Podmínkou je ovšem volba balkonového zábradlí odpovídající konstrukce a vhodného navazujícího zasklení, které spolu budou tvořit systémový celek.

Alfa a omega moderní lodžie? Bezpečné zábradlí a kvalitní zasklení

Alfa a omega moderní lodžie? Bezpečné zábradlí a kvalitní zasklení

Čeká vás rekonstrukce nebo modernizace lodžií či balkónů ve vašem bytovém domě? Jestli uvažujete o prodloužení lodžie, kterým byste získali několik drahocenných metrů prostoru navíc, pak zpozorněte – chystáme pro vás webinář právě na toto téma. Dozvíte se, na co se připravit a jak probíhá samotná realizace. Také vám pomůžeme zorientovat se v požadavcích legislativy na bezpečnost konstrukce zábradlí a zasklení.

Grilování na balkoně – bezpečně a bez sousedských konfliktů

Grilování na balkoně – bezpečně a bez sousedských konfliktů

Letní dny nás lákají ven, a to i na náš balkon. Proč ho nevyužít na 100 %? Slunění, pěstování bylinek či zeleniny a také grilování se stávají pravidelnými aktivitami v bytových domech. Avšak především grilování je často problémem mezi sousedy. Jaký gril vybrat a jakými pravidly se řídit, abyste nikoho neomezili ani neohrozili?