Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

14 března, 2023

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.

Dává vlastní výroba elektřiny pro váš dům ekonomický smysl?
Zjistit, jestli se i ve vašem domě vyplatí využívat svou vlastní elektřinu, je poměrně snadné. Jednoduchým modelem lze propočítat, kolik panelů může být na střeše umístěno a kolik MWh elektřiny mohou za rok vyrobit. Pro výpočet úspor jsou dalšími důležitými údaji cena za elektřinu a aktuální spotřeba v domě.

Jaká bude praxe?
Zásadní změnu pro využívání vlastní elektřiny v domácnostech přinesla úprava vyhlášky Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2023 (s výjimkou některých ze svých ustanovení). Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 404/2022 Sb. „Vyhláška samotná se především soustředí na měření společně vyrobené energie, kdy vznikne jedno vůdčí a k němu přidružená odběrná místa, což umožní oddělit společně vyráběnou elektřinu a její spotřebu od energie dodávané a spotřebovávané „zvenčí“ pro jednotlivé domácnosti. Zjednodušeně řečeno – vůdčí odběrné místo bude spárováno se společným zdrojem, přidružená odběrná místa pak budou náležet jednotlivým domácnostem. Ty si tak nadále budou moci volit svého dodavatele energie a bude jim náležet ochrana zákazníka, kterou dnešní energetický zákon do značné míry spojuje s odběrným místem. Zároveň to umožní budování společného zdroje i tam, kde se ho nebudou chtít účastnit všechny domácnosti,“ vysvětluje Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Rozúčtování elektřiny bude probíhat s využitím alokačního klíče
který si nastaví uvnitř jednotlivá společenství nebo družstva. Dnes některé bytové domy využívají v takovém případě sloučení odběrných míst do jediného. Takový přístup ale vede k omezení práv jednotlivých domácností – nejenže nejsou důsledně chráněny (ochrana potom náleží sloučenému odběrnému místu), nemohou si vybrat ani svého dodavatele, protože do jednoho odběrného místa může dodávat energii dodavatel jediný.

Co s přetoky?
Základem je profesionální propočet instalovaného výkonu tak, aby odpovídal reálným přímým odběrům.
Půjde-li o tzv. bezlicenční provoz fotovoltaiky, musí být výkon instalace pod 50 kW. Zde došlo k výraznému navýšení díky novele Energetického zákona, tzv. LEX OZE I, která nově umožnila instalaci střešních fotovoltaických elektráren do 50 kWp bez nutnosti opatřit si stavební povolení a licenci. Primárním cílem nesmí být (systematický) výdělek, respektive podnikání. Tím musí být spotřeba v místě. “Dílčí dodávky přetoků (nikoliv za podnikatelským účelem) pak předpokládají mít uzavřenou smlouvu s licencovaným obchodníkem, který převezme odpovědnost za odchylku u daného odběrného místa,“ doplňuje Michal Kebort.

Co musí splňovat střecha, aby bylo možné fotovoltaické panely instalovat
Při zvažování fotovoltaiky je poměrně častá obava o nosnost či poškození střechy. „Součástí přípravy je statický posudek, který následně bude součástí žádosti o stavební povolení. Případy, kdy střecha statickým požadavkům nevyhoví jsou spíše výjimečné a týkají se převážně střech nejrůznějších nástaveb,“ konstatuje Lukáš Neufinger, specialista na instalaci fotovoltaiky. V případě rovné střechy je možné využít pro instalaci fotovoltaiky samozátěžovou konstrukci, která dokonce není kotvena do střešního pláště. Tím odpadají obavy z poškození střešní krytiny v rámci instalace. Životnost instalovaných fotovoltaických panelů je u dnešních technologií 25 let. Vzhledem k této délce je doporučována před instalací fotovoltaiky rekonstrukce střechy, případně profesionální posouzení stavu, aby po instalaci fotovoltaiky zbytečně nemuselo docházet k zásahům do střešní krytiny. Provoz fotovoltaiky je bezúdržbový a nevyžaduje prakticky žádné zásahy. Jednou za tři roky je povinná revize systému.Dobrou zprávou je, že na pořízení fotovoltaiky lze žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Dává vlastní výroba elektřiny ekonomický smysl i pro váš bytový dům?
Zjistěte to s námi. S poradenským centrem v Praze, společností DPU Revit s.r.o., jsme pro vás připravili možnost získat zdarma jednoduché posouzení. Snadno tak zjistíte, jestli se i ve vašem domě vyplatí fotovoltaickou elektrárnu postavit a vyrábět si elektřinu sami. Vyplňte formulář na stránce Jak na fotovoltaickou elektrárnu, ozve se vám odborník na fotovoltaiku a spočítá vám, kolik panelů může být na vaší střeše umístěno, kolik MWh elektřiny mohou za rok vyrobit, kolik by fotovoltaická elektrárna stála, jakou byste mohli získat dotaci a jak bude všechno fungovat z hlediska realizace a vyúčtování.

Další podobné články

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Balkonové zaklení může ušetřit energii potřebnou na vytápění. Kvalitní systémové řešení podle odborného posudku sníží tepelnou ztrátu přiléhající místnosti o 19 až 29 procent. Podmínkou je ovšem volba balkonového zábradlí odpovídající konstrukce a vhodného navazujícího zasklení, které spolu budou tvořit systémový celek.

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

Kromě solárních kolektorů pro ohřev teplé vody se na střechách některých bytových domů objevují fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Primárně ji lze využívat pro společné prostory domu, připravovaná řešení ale budou umožňovat ekonomicky podstatně zajímavější možnost zásobovat vlastní elektřinou také jednotlivé domácnosti.