Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

14 března, 2023

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.

Dává vlastní výroba elektřiny pro váš dům ekonomický smysl?
Zjistit, jestli se i ve vašem domě vyplatí využívat svou vlastní elektřinu, je poměrně snadné. Jednoduchým modelem lze propočítat, kolik panelů může být na střeše umístěno a kolik MWh elektřiny mohou za rok vyrobit. Pro výpočet úspor jsou dalšími důležitými údaji cena za elektřinu a aktuální spotřeba v domě.

Jaká bude praxe?
Zásadní změnu pro využívání vlastní elektřiny v domácnostech přinesla úprava vyhlášky Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2023 (s výjimkou některých ze svých ustanovení). Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 404/2022 Sb. „Vyhláška samotná se především soustředí na měření společně vyrobené energie, kdy vznikne jedno vůdčí a k němu přidružená odběrná místa, což umožní oddělit společně vyráběnou elektřinu a její spotřebu od energie dodávané a spotřebovávané „zvenčí“ pro jednotlivé domácnosti. Zjednodušeně řečeno – vůdčí odběrné místo bude spárováno se společným zdrojem, přidružená odběrná místa pak budou náležet jednotlivým domácnostem. Ty si tak nadále budou moci volit svého dodavatele energie a bude jim náležet ochrana zákazníka, kterou dnešní energetický zákon do značné míry spojuje s odběrným místem. Zároveň to umožní budování společného zdroje i tam, kde se ho nebudou chtít účastnit všechny domácnosti,“ vysvětluje Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Rozúčtování elektřiny bude probíhat s využitím alokačního klíče
který si nastaví uvnitř jednotlivá společenství nebo družstva. Dnes některé bytové domy využívají v takovém případě sloučení odběrných míst do jediného. Takový přístup ale vede k omezení práv jednotlivých domácností – nejenže nejsou důsledně chráněny (ochrana potom náleží sloučenému odběrnému místu), nemohou si vybrat ani svého dodavatele, protože do jednoho odběrného místa může dodávat energii dodavatel jediný.

Co s přetoky?
Základem je profesionální propočet instalovaného výkonu tak, aby odpovídal reálným přímým odběrům.
Půjde-li o tzv. bezlicenční provoz fotovoltaiky, musí být výkon instalace pod 50 kW. Zde došlo k výraznému navýšení díky novele Energetického zákona, tzv. LEX OZE I, která nově umožnila instalaci střešních fotovoltaických elektráren do 50 kWp bez nutnosti opatřit si stavební povolení a licenci. Primárním cílem nesmí být (systematický) výdělek, respektive podnikání. Tím musí být spotřeba v místě. “Dílčí dodávky přetoků (nikoliv za podnikatelským účelem) pak předpokládají mít uzavřenou smlouvu s licencovaným obchodníkem, který převezme odpovědnost za odchylku u daného odběrného místa,“ doplňuje Michal Kebort.

Co musí splňovat střecha, aby bylo možné fotovoltaické panely instalovat
Při zvažování fotovoltaiky je poměrně častá obava o nosnost či poškození střechy. „Součástí přípravy je statický posudek, který následně bude součástí žádosti o stavební povolení. Případy, kdy střecha statickým požadavkům nevyhoví jsou spíše výjimečné a týkají se převážně střech nejrůznějších nástaveb,“ konstatuje Lukáš Neufinger, specialista na instalaci fotovoltaiky. V případě rovné střechy je možné využít pro instalaci fotovoltaiky samozátěžovou konstrukci, která dokonce není kotvena do střešního pláště. Tím odpadají obavy z poškození střešní krytiny v rámci instalace. Životnost instalovaných fotovoltaických panelů je u dnešních technologií 25 let. Vzhledem k této délce je doporučována před instalací fotovoltaiky rekonstrukce střechy, případně profesionální posouzení stavu, aby po instalaci fotovoltaiky zbytečně nemuselo docházet k zásahům do střešní krytiny. Provoz fotovoltaiky je bezúdržbový a nevyžaduje prakticky žádné zásahy. Jednou za tři roky je povinná revize systému.Dobrou zprávou je, že na pořízení fotovoltaiky lze žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Dává vlastní výroba elektřiny ekonomický smysl i pro váš bytový dům?
Zjistěte to s námi. S poradenským centrem v Praze, společností DPU Revit s.r.o., jsme pro vás připravili možnost získat zdarma jednoduché posouzení. Snadno tak zjistíte, jestli se i ve vašem domě vyplatí fotovoltaickou elektrárnu postavit a vyrábět si elektřinu sami. Vyplňte formulář na stránce Jak na fotovoltaickou elektrárnu, ozve se vám odborník na fotovoltaiku a spočítá vám, kolik panelů může být na vaší střeše umístěno, kolik MWh elektřiny mohou za rok vyrobit, kolik by fotovoltaická elektrárna stála, jakou byste mohli získat dotaci a jak bude všechno fungovat z hlediska realizace a vyúčtování.

Další podobné články

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaika je bezesporu fenoménem dnešní doby a instalace fotovoltaických elektráren na plochých střechách jsou velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám. Jak poznatky z realizací potvrzují, lze předpokládat, že jedním z nových požadavků bude …

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Balkonové zaklení může ušetřit energii potřebnou na vytápění. Kvalitní systémové řešení podle odborného posudku sníží tepelnou ztrátu přiléhající místnosti o 19 až 29 procent. Podmínkou je ovšem volba balkonového zábradlí odpovídající konstrukce a vhodného navazujícího zasklení, které spolu budou tvořit systémový celek.