Dotace pro SVJ a bytová družstva

14 června, 2019
Mgr. Vojtěch Opočenský, SVJ dotace

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je pro SVJ a BD složité získat ucelený přehled o všech možnostech dotací a pak také tím, že při žádosti o dotace je nutné splnit poměrně dost formálních a procesních náležitostí a absolvovat onen neoblíbený „střet s úředním šimlem“. Pro zpřehlednění systematiky dotací pro SVJ a BD jsme ve spolupráci se Svazem SVJ Čech, Moravy a Slezska vytvořili dotační kalkulačku, dostupnou na adrese SVJdotace.cz, kde se po zadání několika údajů o Vašem SVJ či BD dozvíte, které dotace může Vaše SVJ/BD využít.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

První a nejrozšířenější je soubor dotací z programu Nová zelená úsporám. Tu nabízí Státní fond životního prostředí ČR vlastníkům bytových domů a SVJ, a to do vyčerpání stanovené částky, nejpozději však do 31. 12. 2021. Je možné získat až 30 % celkových způsobilých výdajů a využít ji lze na:

  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
  • výměnu oken a dveří,
  • výměnu zdrojů tepla na vytápění z tuhých fosilních paliv na efektivní ekologicky šetrné zdroje,
  • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
  • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
  • solární termické systémy,
  • fotovoltaické systémy,
  • řízené větrání s rekuperací tepla.

Nad to je možné požádat o příspěvek na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru, na výstavbu zelené střechy či na využití tepla z odpadní vody. Zažádat o ni jde nejen před zahájením realizace, ale také v průběhu či až po dokončení prací. Jediným omezením pro žadatele je zde umístění bytového domu na území hl. m. Prahy a dokončení realizace do 18 měsíců od schválení žádosti.

Více naleznete zde: https://www.svjdotace.cz/nova-zelena-usporam

IROP

Pro vlastníky bytových domů na území mimo hl. m. Prahu je tu obdobná dotace – IROP na snížení energetické náročnosti budov, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato dotace běží ve vlnách, o nynější kolo dotací se bude žádat až do 31. 12. 2021. Tady je možné získat dotaci pro energetickou úsporu v bytových domech – to znamená na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla. Taktéž je možné požádat nejen před zahájením realizace, ale také v průběhu či až po dokončení prací.

Více naleznete zde: https://www.svjdotace.cz/irop

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Další zajímavou dotací na celostátní úrovni je podprogram Bytové domy bez bariér pro rok 2019. I ta spadá pod IROP a je nabízena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Financovat je tedy možné jak odstranění bariér při vstupu do bytového domu či výtahu, tak výstavba nového výtahu. Dotaci je možné získat až na 50 % uznatelných výdajů, přičemž maximální výše je 1 000 000,-Kč. U všech programů se pak předpokládá jejich opětovné vyhlášení na konci roku 2019.

Více naleznete zde: https://www.svjdotace.cz/irop

LOKÁLNÍ DOTACE

Dále existuje celá řada lokálních dotací, které jsou mnohdy zajímavější než dotace celostátní. Nejčastěji je poskytují města či městské části. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Mimo Prahu také samozřejmě fungují programy s obdobným zaměřením. Jinak lze velmi často získat dotaci na opravy domů v památkových zónách, ale někde nabízejí o obecné dotace vhodné pro všechny bytové domy, a to s cílem opravit domovní fond či zlepšit technický stav budov v dané lokalitě. Ve větších městech jsou obvyklé i antigrafitti programy, které jednak míří k odstraňování nelegálního grafitti, jednak k aplikaci speciálního fasádního antigrafittového nátěru pro jejich budoucí snazší odstranění.

Více naleznete zde: https://www.svjdotace.cz/praha-mestske-casti a zde: https://www.svjdotace.cz/kraje-krajska-mesta

ÚVĚROVÝ PROGRAM PRO MLADÉ

Další z možností financování pak jsou zvýhodněné úvěry či návratné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, případně dalších fondů, kde jejich získání záleží na více faktorech. V poslední době bylo možné v médiích zaznamenat Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let. Ten lze čerpat na modernizaci bydlení v rozpětí od 30 000 Kč do 300 000 Kč a na výstavbu domu lze čerpat maximálně částku 2 000 000 Kč, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu. Stejná částka i procentuální podíl platí i pro koupi domu včetně pozemku. Úroková sazba je podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let. Splatnost úvěru je maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci nebo 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

 

Celkový výčet dotací poskytovaných SVJ a BD a také informace o tom, jak celý proces funguje, naleznete na: https://www.svjdotace.cz/

Další podobné články

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a připravte včas projekt na revitalizaci domu!

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a připravte včas projekt na revitalizaci domu!

Majitelé bytových domů mimo hlavní město jsou zatím bez dotací. Přestože by chtěli budovy rekonstruovat a zateplit s dotací, žádná v tuto chvíli není k dispozici. Bylo by ale chybou usnout na vavřínech! Pro mimopražské bytové domy se stejně jako v Praze připravuje dotace Nová zelená úsporám. Odborníci radí:“Využijte čas, revitalizaci naplánujte, připravte projekt a jakmile stát vypíše dotaci, sáhněte po ní! Všechno stihnete včas a k penězům se skutečně dostanete.“ Výsledkem bude opravený dům a spokojení obyvatelé.