Dálkový odečet měřičů vody a tepla jako standard

Dálkový odečet měřičů vody a tepla jako standard

11 června, 2021

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Snaha o globální snížení spotřeby energií, emisí CO2 a environmentálních dopadů na naši planetu vedla Evropský parlament k vytvoření nové směrnice o energetické účinnosti. Vlastníkům bytových domů, SVJ, bytovým družstvům a správcům nemovitostí tak rozšiřuje okruh povinností, které se týkají především častějších informací o spotřebě pro koncové uživatele bytových jednotek. Spotřebitelé tím ale získají nové možnosti, jak uspořit svoje náklady díky lepšímu přehledu o průběžné spotřebě energie a vody.

Nové požadavky na měřiče tepla, chladu a teplé vody

Podle požadavků směrnice EED by měli být od roku 2022 koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně. Tento požadavek logicky zvyšuje potřebu dálkového odečtu energií, a tedy vyžaduje konkrétní technické vybavení jednotlivých přístrojů. Na první místo se tak dostává výběr vhodného dodavatele příslušné technologie.

Směrnice EED je momentálně v procesu transpozice do legislativy ČR. Přesné datum platnosti těchto povinností oznámí příslušné ministerstvo v nejbližší možné době. Aktuální informace však naznačují, že transpozice bude dodržovat významný milník původní směrnice, kterým je rok 2027. Do tohoto roku bude pravděpodobně nutné vyměnit všechny stávající přístroje za přístroje, které umožňují dálkový odečet.

Z tohoto důvodu je dobré v případě přemontáží u vodoměrů a měřičů tepla/ rozdělovačů topných nákladů myslet na budoucnost, aby byla plně využita investice do nových přístrojů, a to po celou dobu jejich životnosti/platnosti ověření metrologického oprávnění.

Dálkový odečet jednou za rok nestačí

Přestože jsou některé přístroje dálkově odečitatelné, samotný odečet umožňují pouze jednou za rok, což pro účely ročního vyúčtování v současné době postačuje. V případě, že bude nutné informovat vlastníky bytů o jejich spotřebě měsíčně, častější odečty mohou způsobit, že deklarovaná životnost baterií na 10 let nebude dodržena, anebo jejich systém častější odečet vůbec neumožňuje.

Zároveň je důležité zjistit, zda je možné naměřené hodnoty z měřičů snadno zpřístupnit, např. v internetovém portálu, a porovnávat data s historií spotřeby, anebo budou pouze předána data odečtu formou jednotlivých hodnot k danému termínu.

Jednoduché, ekonomicky výhodné a roky ověřené řešení dálkového měření, se kterým budete na změny v legislativě připraveni, představuje www.chytryodecet.cz. Modernizací technologie odečtů získáte maximální uživatelský komfort, spravedlivější rozúčtování a úsporu energií už teď.

Více informací o dálkovém odečtu: www.chytryodecet.cz www.ista.cz

Více informací o EED najdete také v našich videích.

Další podobné články

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Úspora energie díky zasklívacím systémům

Balkonové zaklení může ušetřit energii potřebnou na vytápění. Kvalitní systémové řešení podle odborného posudku sníží tepelnou ztrátu přiléhající místnosti o 19 až 29 procent. Podmínkou je ovšem volba balkonového zábradlí odpovídající konstrukce a vhodného navazujícího zasklení, které spolu budou tvořit systémový celek.