Podmínky pro krátkodobé pronájmy bytu se mění

5 min. čtení · legislativa ·

Krátkodobé pronájmy bytů patří v současnosti mezi diskutovaná témata. Vidinu lákavého přivýdělku dnes provází zpřísňující se podmínky. Pro mnohá SVJ to je alespoň malá vlaštovka úbytku problémů, které krátkodobé pronájmy pro okolní spolubydlící mohou provázet.

Změny oproti minulosti

Pokud jste se o tuto problematiku již někdy v minulosti zajímali, pravděpodobně jste postřehli, že provozování krátkodobého pronájmu již není takový med jako v minulosti. Finanční správa totiž před časem přišla s novou metodikou, která všem provozovatelům krátkodobého pronájmu přistřihla křídla. Ti jsou nově povinni odvádět zdravotní a sociální pojištění, platby rekreačních a lázeňských poplatků městu a musí i pravidelně hlásit ubytované cizince na cizinecké policii. A jelikož se dle této metodiky jedná o živnost, nutností je i založení živnosti a označení provozovny podle zákona.

Jako provozovatel krátkodobého pronájmu však musíte například platit i daň dle zákona o DPH, a to v případech, pokud jste za posledních dvanáct měsíců dosáhli obratu nejméně milion korun nebo jste se k platbě daně přihlásili sami. Bohužel se vám ale nevyhne ani odvádění daně z příjmu fyzických osob a myslet je potřeba i na to, že ubytovací služby podléhají EET, a vy jste tak povinni tržby evidovat v rámci elektronické evidence tržeb.

Zisk z krátkodobých pronájmů není bez povinností

Při dodržování všech podmínek k provozováním krátkodobého pronájmu s sebou tato forma podnikání přináší o povinnost o správu nemovitosti jako takové. Tu byste totiž, aby byl pronájem efektivní, měli inzerovat a s případnými zájemci musíte komunikovat, ubytovávat je, vybírat od nich platby a počítat je potřeba i s pravidelným úklidem a údržbou. Množství byrokracie a poplatků tak z provozování krátkodobého pronájmu dělá činnost, která se již ne každému vyplatí.

Na druhou stranu z tohoto problému existuje východisko, které vám umožní se nevzdávat pravidelného příjmu. Krátkodobý pronájem, je-li efektivně spravován, totiž může být o dost výdělečnější než pronájem dlouhodobý. Obsazování bytu lze přenechat některé z realitních kanceláří, které se na tento typ ubytování specializují.

„S vlastníkem bytu je sepsána nájemní smlouva, a tím se společnost stává subjektem zodpovědným nejen za samotný pronájem, ale i za plnění veškerých úředních náležitostí a platbu všech zákonných odvodů,“ vysvětluje princip fungování služby krátkodobého pronájmu David Novotný.

Krátkodobé pronájmy z SVJ nemizí

Zpřísnění podmínek dostává krátkodobé pronájmy alespoň pod částečnou kontrolu. Ani to však neřeší problémy neukázněných turistů, kteří svým chováním narušují bydlení. Ideální variantou je situace, když má vlastník pronajímaného bytu současně možnost ve stejném domě trvale bydlet. Součástí jeho povinností by mělo být i dohlížet na to, aby krátkodobé pronájmy jeho bytu nezatěžovaly okolí. K diskusi stále zůstává i základní otázka rozporu krátkodobých pronájmů s účelem kolaudace bytu v bytovém domě.

Další podobné články

Nejčastější problémy, které způsobil covid-19 v SVJ a jak…

Mezi nejproblematičtější oblasti v SV patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Vzhledem k často vyššímu věku členů SV bývá problém přecházet…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Bydlení v nájmu a právo vlastníka ke vstupu do…

Pronajímatel se v rámci nájemního vztahu dostává mnohdy do nelehké pozice. Spolehlivost nájemce lze často jen těžko předem seriózně ověřit a obava o svěřený byt v hodnotě několika milionů je tedy zcela na místě. Občanský zákoník však poskytuje nájemci, jakožto…




Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter