Odečty letošní spotřeby tepla a vody v našich bytech již začaly. Co bychom měli vědět?

5 min. čtení · Nezařazené ·

Ačkoliv letošní zima teprve začíná tlačit na rtuť teploměru, v nejbližších týdnech nás již čekají odečty měřidel spotřeby tepla a vody za rok 2016. Co a ve kterých termínech vás čeká? Připravili jsme pro vás stručný manuál odečtů.

Dálkové odečty vás potěší – o odečtech nebudete ani vědět

Hlavní výhodou dálkových odečtů je právě fakt, že vás nebude omezovat povinnost zpřístupnění bytu pro odečet spotřeby. Dálkový odečet spotřeby (někdy bývá též označován jako rádiový) tyto problémy zcela vyřeší. Další výhodnou je, že se hodnoty nahrávají přímo do rozúčtovacího systému, takže už nehrozí riziko zápisu chybných údajů. Pokud je to pro vás důležité, můžete si ke dni záznamu hodnot svou spotřebu též sami zaznamenat pro případnou kontrolu. Téměř všichni dodavatelé mají na indikátorech display pro kontrolní odečet.

Přidanou hodnotou dálkových odečtů je možnost přes webový portál on-line sledovat, porovnávat a vyhodnocovat aktuální spotřebu. Svou spotřebu tak můžete mít průběžně pod kontrolou a roční vyúčtování vás nezaskočí.

Dálkové odečty se mohou týkat jak spotřeby tepla, tak i vody. Protože mohou rozúčtovávávat rozdílné společnosti, může se stát, že jedno z rozúčtování budete mít dálkové, u druhého ale budete muset zajistit zpřístupnění bytu pro fyzický odečet. (např. vodoměry)

Dálkové odečty probíhají zpravidla v průběhu ledna. Pokud by vás zajímala konkrétní doba, sdělit by vám ji měl vlastník domu. Den kdy dochází k odečtu je ale nepodstatný, protože indikátory nebo vodoměry jsou naprogramovány k určitému datu. (většinou k 31.12.) Je tedy jedno jestli dojde k odečtu např. desátého nebo patnáctého ledna – vždy se odečítá pamět k naprogramovanému dni (nejčastěji k 31.12.)

Digitální a trubičková měřidla – odečty v bytech jsou nezbytné

Častým řešením měření spotřeby tepla a vody jsou digitální měřidla bez dálkového odečtu. U starších domů se u měření vytápění můžeme ještě setkat i s trubičkovými měřidly.

V termínu, který je v dostatečném předstihu oznámen uživatelům bytů, jste povinni umožnit vstup do bytu zástupci vlastníka domu, případně rozúčtovací společnosti, aby naměřené hodnoty zapsali. Tyto údaje potvrdíte podpisem.

U digitálních měřidel je obvyklým termínem odečtů leden, odečty trubičkových měřidel mohou začínat již koncem listopadu.

Termíny pro odečty tepla a vody mohou být ve výjimečných případech i odlišné. Vždy by ale měli být řádně oznámeny.

Nebudete v termínu odečtu doma?

Vlastník nebo správce domu je povinen informovat uživatele bytu o terminu odečtu. Vždy je stanoven jeden náhradní termín „Je důležité, aby ti, kteří potřebují využít náhradní termín, si ověřili, zda mají zvonky označeny správnými jmény. Často se stává, že v některých bytech není možné náhradní odečty provést právě proto, že není na zvoncích možné dohledat jméno, na které je vedeno rozúčtování,“ upozorňuje Daniel Nový ze společnosti ista ČR, která se specializuje na rozúčtování. Velmi časté jsou tyto situace zejména u pronajímaných bytů. Pro snadnější identifikaci je dobré doplnit ke jménu na zvonku, případně na schránce, i číslo bytu.

Vlastníci nebo nájemci bytů, kteří neumožní odečet ani v náhradním termínu, budou povinni další návštěvu uhradit. Cena u třetího individuálního odečtu se obvykle pohybuje mezi 150-350 Kč.

Jak se postupuje v případě, že není možné se do některého bytu pro odečet dostat? Také na tyto situace nová vyhláška pamatuje. Kdo nezpřístupní byt k odečtu nebo montáži, nově musí počítat s navýšením spotřební složky z 60 % až na 200 %.

Termín, do kterého musí vlastník domu předat vlastníkům, případně nájemcům bytů, vyúčtování za teplo a vodu, je k 30. 4. 2017.

klíčová slova:

Další podobné články

Výpověď z nájmu pro finanční obtíže spojené s pandemií,…

Jestliže nájemce či osoby s ním žijící přijdou v důsledku pandemie vyvolané nemocí COVID-19 o příjmy, může to vést k tomu, že nebudou mít na placení nájemného. Jaké možnosti v takovém případě mají? Jak může naproti tomu postupovat pronajímatel?

Jak na revitalizaci bytového domu s dotací v sedmi…

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Je to zdlouhavý a náročný proces jehož zvládnutí rozhoduje o tom, jak efektivně investujete vaše peníze a jak dlouho se budete radovat z opraveného domu. Jak revitalizace probíhá a na co si dávat pozor?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter