Rizika odpojování od dálkového vytápění s ohledem na budoucí vývoj na trhu

Rizika odpojování od dálkového vytápění s ohledem na budoucí vývoj na trhu

22 června, 2023
Ing. Jan Vondráš Invicta BOHEMICA, s.r.o

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Dnes dle politiků již neodcházíme od uhlí, ale pro změnu zase budeme odcházet od zemního plynu k tepelným čerpadlům. Pomineme-li fakt, že tepelné čerpadlo se do bytového domu absolutně nehodí, tak problém je ve vyvolané potřebě elektrické energie v zimním období. ČEPS odhaduje, že pokud dojde k nárůstu o 300 000 instalací tepelných čerpadel do r. 2028, vyvolá to růst spotřeby elektrické energie až o 3 TWh! Nabízí se otázka, kde tuto elektřinu v zimě vezmeme, což generuje řešení v podobě drahých zimních tarifů za elektřinu.

Pokud výhledově zvažujete alternativní zdroje vytápění pro váš bytový dům, je vždy dobré provést detailní technicko-ekonomickou analýzu zohledňující všechny parametry daného objektu a navrhovaného alternativního zařízení nezávislým odborníkem, který není prodejcem decentrálních zdrojů (kotle, TČ, soláry), případně si nechat prověřit nabídku současným dodavatelem    tepla.

Spočítali jsme to za vás. Zde naleznete podrobnou kalkulaci instalace a provozu tepelného čerpadla v bytovém domě v Praze.

Bohužel se však často setkáváme s klamavými praktikami dodavatelů tepelných čerpadel, kteří slibují zákazníkům v SVJ a BD zcela nereálné ceny tepla, jež jsou založeny na nepravdivých, nebo zkreslených informacích o instalaci a provozu tepelného čerpadla v bytových domech. Jedná se zejména o podhodnocení výše investice, záměrné nezapočítávání nebo podhodnocování odpisu do výsledné ceny tepla z tepelného čerpadla, nereflektování na hodnotu investovaných peněz a její promítnutí do konečné ceny, záměrné překrucování faktů o topném faktoru (účinnosti TČ) a jeho nadhodnocování. Stejně tak jako záměrné zamlčování faktu, že tepelné čerpadlo vzduch-voda je vhodné do pasivních domů, ale ne do bytových domů, kde je nutná vyšší teplota topné vody, a proto vyšší využití bivalentního (záložního zdroje-zpravidla elektrokotle), který provoz v podzimních a zimních měsících výrazně prodražuje.

Co tedy aktuálně udělat, když Vám nabízejí prodejci přechod na alternativní zdroje vytápění?

  • Nejedná se o řešení na jeden či dva roky.
  • Před případným rozhodnutím investovat do nového způsobu vytápění je proto dobré pečlivě posoudit všechny ekonomické i technické aspekty.
  • Je třeba si ověřit, zda tento krok bude skutečně výhodný, a zkušenosti ukazují, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejců alternativních tepelných zdrojů, jako jsou domovní plynové kotelny nebo tepelná čerpadla.
  • Ze všech těchto důvodů nedoporučujeme přistoupit na jakoukoli nabídku, která se tváří jako skvělý způsob úspory nákladů, ale velkou ostražitost a uvědomit si včas, že

               ……před rozhodnutím je dobré se nejdříve poradit!

Ing. Jan Vondráš
Invicta BOHEMICA, s.r.o

Věděli jste, že… zajímavé informace o tepnách dálkového vytápění v Praze.

Další podobné články

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Na co je nutné si u datové schránky dát pozor

Od 1. 1. 2023 jsou povinně zřizovány datové schránky také pro SVJ. Tuto povinnost stanoví novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Hydraulické vyvážení otopné soustavy. S nízkými náklady k vysokým úsporám tepla i k vyřešení řady problémů

Hydraulické vyvážení otopné soustavy. S nízkými náklady k vysokým úsporám tepla i k vyřešení řady problémů

V posledním roce ovládla vlastníky bytových domů hlavně starost o ceny energií. Většina opatření jako instalace tepelného čerpadla, odpojení od CZT a podobně ovšem vyžaduje poměrně velkou investici, často s nejasnou návratností. Existuje přitom jedno opatření, kde s nízkými náklady můžete získat opravdu hodně. Tím opatřením je hydraulické vyvážení otopné soustavy. Nejen že ušetří přes 20 % energie, ale zároveň pomůže vyřešit celou řadu problémů s otopnou soustavou.