Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

22 srpna, 2019

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Jaké informace potřebujete především a jak je získáte?

1. Co všechno do modernizace zahrnout?

Při rozhodování, co do modernizace zahrnout a co ne, se soustřeďte na tři zásadní východiska:

  • návaznost prací,
  • finanční možnosti,
  • opatření podporovaná dotacemi.

Hlavním důvodem modernizace bývá zpravidla zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken. Pokud tedy realizujete některé ze zmíněných opatření, nezapomeňte zároveň vyřešit všechny prvky, které s tím souvisí. Jedná se například o balkonová zábradlí, modernizace nebo prodloužení lodžií, osazení klimatizací a různých konzol a držáků. Jakýkoli pozdější zásah do zateplení fasády, zabudování oken nebo zásahu do modernizované střechy bývá problém, a proto je důležité všechny takové prvky vyřešit rovnou.

V neposlední řadě doporučujeme, abyste zároveň se stavebními pracemi prověřili i stav technologií pro vytápění, přípravu teplé vody a využívání elektrické energie. Většinou je co vylepšovat a určitě stojí za to modernizaci či výměnu technologií do modernizace bytového domu zahrnout. Technologie většinou tvoří jen malou část rozpočtu, ale z hlediska návratnosti se vyplatí nejvíce.

2. Kolik to bude stát?

Tady budeme vycházet z rozsahu modernizace, který jsme si určili na začátku a z rozhodnutí v jaké kvalitativní a cenové úrovni chcete modernizaci realizovat. Jen rozdíl v použitých materiálem může znamenat dvacet procent rozdíl v ceně. V případě, že se rozhodnete pro nerezové zábradlí, nejlepší zateplovací systém a nejlepší střešní fólii, výrazně tím ovlivníte rozpočet. Na druhou stranu investujete na mnoho let dopředu a k fasádě ani střeše se v dohledné době nebudete chtít vracet. Vybírejte proto pečlivě a s rozvahou.

Vybrané materiály také dobře popište v projektu a pohlídejte při realizaci. Je to lákavé místo k navýšení zisku realizační firmy. Ze zkušenosti víme, že ještě stále občas dochází při realizaci k záměně materiálů za levnější variantu!

Až budete vědět, jaká opatření a v jaké cenové hladině chcete realizovat, poptejte napřímo dodavatele jednotlivých opatření a požádejte je o konzultaci výběru materiálu a o předběžnou cenovou nabídku. Rádi to pro vás zdarma udělají. Z nabídek pak poskládáte kvalifikovaný odhad ceny pro další rozhodování.

Přesnější cenu pak získáte z položkového rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace. I ta se ale bude lišit od ceny realizační, kterou získáte až po výběrovém řízení na dodavatele.

Pro rozhodování o rozsahu a kvalitativní úrovni modernizace by vám kvalifikovaný odhad měl stačit. Určí základní rámec a při upřesňování ceny ještě můžete s jednotlivými opatřeními hýbat. Bez kvalifikovaného odhadu ovšem modernizaci neschválíte, protože cena a případná výše úvěru patří k základním parametrům při hlasování na shromáždění vlastníků.

3. Můžeme si to ekonomicky dovolit?

Pokud máte informaci o stavu účtu, platbách do fondu oprav a předpokládanou výši investice jednoduše zjistíte, zda budete potřebovat dofinancování úvěrem a v jaké výši. Pokud ano, pozvěte si nějakého prověřeného finančního poradce nebo zajděte rovnou do banky a nechejte si připravit model financování.

Způsob financování ještě může výrazně ovlivnit případná dotace. Proto jsme možnost jejího získání zařadili jako jednu z důležitých informací.

4. Můžeme získat dotaci?

Pokud uvažujete o využití dotace, zajistěte si předem všechny podmínky čerpání, abyste věděli, které části modernizace jsou podporovány a v jaké výši. Jako uznatelné náklady pro čerpání nelze využít zdaleka všechno. Většinou se jedná pouze o opatření, která souvisí s úsporami energií. Na společnou anténu, modernizaci interiéru nebo rekonstrukci elektroinstalace proto dotaci nedostanete. Naopak je podporována modernizace kotelen, regulace topení, výměna zdroje vytápění nebo fotovoltaické elektrárny.

5. Je pro nás výhodné dům modernizovat?

To je otázka, která vyžaduje bližší prozkoumání stávajícího stavu vašeho domu. Často se hovoří o tom, že investice do zateplení obvodového pláště se nikdy nevyplatí. Pokud se na to podíváme jen pohledem úspory tepla, tak to bude možná i pravda. Není to ovšem pohled jediný.

  1. Pokud máte starší dům, budete muset fasádu, střechu i ostatní části stejně opravit jinak bude stále degradovat až se rozpadne úplně. Zateplení pak vlastně znamená jen přidat izolant a pár komponentů. V takovém případě už se vám zateplení zcela jistě vyplatí.
  2. Byty v modernizovaných domech se prodávají lépe a za vyšší cenu.
  3. Totéž platí o nájmech. V modernizovaném domě si za nájem bytu můžete naúčtovat více.
  4. V neposlední řadě se problematicky vyčísluje skutečnost, že v modernizovaném domě se prostě bydlí lépe.

Hledisek je tedy několik a nemusí být jen ekonomická. Východiskem pro rozhodnutí, zda je modernizace výhodná by proto vždy mělo být posouzení stávajícího stavu odborníkem.

Pokud máte dostatek kvalitních informací, bude snadnější modernizaci schválit na shromáždění vlastníků a můžete se rychleji pustit do realizace. Ovšem informací, které je potřeba získat je poměrně mnoho a není snadné je všechny získat. Pokud budete chtít, trochu vám s tím pomůžeme. Pokud nemáte spoustu volného času, dostatek zkušeností nebo pokud si chcete své vlastní výpočty prostě jen ověřit, můžete využít některého z našich poradenských center a požádat o studii revitalizace, která vám na všech pět otázek pomůže správné odpovědi najít.

Studie modernizace je zdarma a můžete si o ni jednoduše požádat na našich stránkách.

 

Další podobné články

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

S tématem zateplení stavebních objektů u novostaveb nebo rekonstrukcí starších domů bylo dlouhou dobu spojováno zejména zimní období. Léty prověřený zateplovací systém Baumit open však prokazuje investorům své služby spojené s významnými úsporami doslova po celý rok. Co stojí za tímto úspěchem?