Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze - jaká je aktuální situace?

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze aktuálně – první peníze již do měsíce

14 dubna, 2016
Dominika Bučková

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Jaký je zájem o NZÚ pro bytové domy ve srovnáni s podzimní NZU? Je na počtu žádosti patrné určité změkčení podmínek, kontinuálnost výzvy a zvýšeni hranice dotace?

V nově spuštěné 2. výzvě pro bytové domy byl příjem žádostí zahájen teprve před měsícem, což je relativně krátká doba na vzájemné porovnávání obou výzev. Řada majitelů bytových domů teprve pracuje na přípravě svých projektů a žádosti o dotaci teprve budou na SFŽP ČR předkládat. Vzhledem k tomu, že v aktuální výzvě mají žadatelé ale možnost nově získat podporu až 30 % z celkových způsobilých výdajů na projekt, očekáváme vyšší zájem než byl v první výzvě.

Kolik bylo dosud podáno žádostí?

K dnešnímu dni bylo systémem zaevidováno a odesláno na SFŽP ČR 67 žádostí o dotaci za téměř 50 milionů korun. Dalších 57 žádostí se v systému nachází v rozpracovaném stavu.

Na co nejčastěji plánují dotaci využít?

Žadatelé nejčastěji žádají o dotace na zateplení bytových domů v oblasti A.1 – tzv. mělká komplexní renovace.

Opakují se některé chyby v podání žádostí?

Přijaté žádosti v tuto chvíli procházejí procesem hodnocení a prozatím nevykazují žádnou vysokou chybovost. Snažili jsme se podmínky výzvy zjednodušit a upravit tak, abychom šli vstříc žadatelům a co nejvíce jim podání žádosti usnadnili. Navíc, pokud si žadatelé neví s něčím rady, mohou se obrátit na krajské pracoviště SFŽP ČR v Praze a s pracovníky fondu zde vše zkonzultovat.

Kdy předpokládáte, že proběhnou první platby?

Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, SFŽP ČR garantuje proplacení do šesti týdnů od doložení realizace. První žádosti očekáváme, že bychom mohli začít proplácet do jednoho měsíce.

Na otázky Okolobytu.cz odpovídal Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Chcete se o aktuální výzvě dotace Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze dovědět více? Přihlašte se na bezplatný seminář, který proběhne v Praze dne 10.5.2016 v 17.00hod v centru služeb PRE. Seminář je zdarma a přihlásit se na něho můžete zde.

Další podobné články

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

S tématem zateplení stavebních objektů u novostaveb nebo rekonstrukcí starších domů bylo dlouhou dobu spojováno zejména zimní období. Léty prověřený zateplovací systém Baumit open však prokazuje investorům své služby spojené s významnými úsporami doslova po celý rok. Co stojí za tímto úspěchem?