Může si SVJ dovolit právní zastupování?
A může si dovolit ho nemít?

14 května, 2019
Veronika Pavlisová

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Dlužníci, spory mezi nájemcem a pronajímatelem, nový občanský zákoník – to je jen malý souhrn pojmů, které denně slýchává Mgr. Jaroslav Suttner, právník ze společnosti A. K. Suttner. V rozhovoru nám také prozradil, proč byste neměli váhat služby právní kanceláře využít a co se v oblasti bytového práva řeší před soudem nejvíce.

Co je typické pro bytové právo?

Bytové právo nezahrnuje pouze společenství vlastníků jednotek, ale i nájmy bytů a vztahy nájemce versus pronajímatele. Typické pro tuto oblast práva například je, že jedna ze dvou smluvních stran – nájemník má větší ochranu státu oproti pronajímateli. Nejvíce specifická v této oblasti jsou bytová družstva.

Jaký je rozdíl z pohledu práva mezi SVJ a bytovým družstvem?

Bytová družstva jsou upravována zákonem o korporacích a SVJ Novým občanským zákoníkem. Mezi SVJ a bytovým družstvem jsou tedy značné rozdíly. V SVJ jsou jeho členové zároveň vlastníci bytu. U bytového družstva tomu tak není. V tomto případě je vlastníkem bytů bytové družstvo a člen družstva je nájemník. Družstevník vlastní členský podíl, ke kterému se váže právo nájmu k určenému bytu. Tržní hodnota tohoto podílu by měla zhruba odpovídat hodnotě bytu. Často se v praxi setkávám, že družstevníci si myslí, že jsou vlastníci bytu a tuto právní konstrukci vůbec neznají

Která problematika v oblasti SVJ a BD se řeší soudní cestou nejčastěji?

Jednoznačně je to vymáhání pohledávek a dlužníci.

Co byste doporučil obyvatelů bytových domů, kteří váhají nad využitím služeb právní kanceláře?

Já bych k soudu bez právníka nechodil. Je to stejné, jak když je člověk nemocný, tak jde taky k lékaři. Málokteří si také uvědomují, že jako člen statutárního orgánu mají určitý stupeň odpovědnosti za své jednání. Je také přirozené, že lidé mají určitý respekt vůbec k soudu jít a právě služby právníka by jim měly pomoci celý proces zvládnout.

Co byste doporučil lidem, kteří řeší ceny právnických služeb?

Hodně lidí se snaží ušetřit, ale například moje odměna je podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti, což znamená to, že když vyhrajeme, tak mého klienta právní služby nestojí nic, protože náklady soudního řízení hradí ten, kdo spor prohraje.

Takže, když lidé cítí, že jsou v právu a poté skutečně celý spor vyhrají, tak vůbec nic neplatí?

Tady pozor, musíte brát zřetel na to, kterého právníka si vyberete. Ceníky a postupy plateb se u jednotlivých právních kanceláří liší.

Co se týká vaší právní kanceláře, jak dlouho se právní praxí zabýváte?

Advokátní licenci mám 13 let.

A problematice bytového práva se věnujete jak dlouho?

Tím se zabývám již od studií, tedy řekněme přes 20 let. Navíc jsem sám byl předseda SVJ.

Kolik právních sporů z oblasti SVJ a BD máte za sebou?

k dnešnímu dni to bude už přes 430 sporů a ještě mohu podotknout, že za tu dobu mám pouze 3 prohrané spory. Všechny tři jsou v současné době u Nejvyššího soudu na rozhodnutí o dovolání.

Chcete získat právní radu ZDARMA?

Společně s AK Suttner jsme připravili Právní poradnu. Na stránce www.dumplnyuspor.cz/bd/poradna nám můžete napsat svůj dotaz. Potom se stačí přihlásit se k odběru našeho magazínu a počkat do dalšího vydání. Před každým vydáním magazínu několik zajímavých dotazů vybereme a advokáti z AK Suttner na ně připraví odpovědi. Ty pak v magazínu zveřejníme.

Další podobné články

Svolání a průběh shromáždění

Svolání a průběh shromáždění

Příprava pro konání shromáždění začíná pro výbor SVJ dlouho předem. Je nutné připravit program, pozvánku, správně ji předat členům. Velkou kapitolou je průběh shromáždění a zápis. V každém z těchto kroků dochází k různým pochybením.

Další  změny   Občanského zákona v bytovém právu

Další změny Občanského zákona v bytovém právu

Od 1.7.2020 platí rozsáhlá novela Občanského zákona, která poměrně obsáhle upravuje oblast bytového práva a nutno dodat, že k lepšímu. V této části příspěvku navazuji na článek z října 2020 a budu se vněm zabývat změnami OZ v oblasti práva vlastníka jednotky pořizovat si kopie dokumentů SVJ, právem vlastníků na doplnění programu shromáždění a hlasováním per rollam.