Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

14 září, 2022

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Kromě solárních kolektorů pro ohřev teplé vody se na střechách některých bytových domů objevují fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Primárně ji lze využívat pro společné prostory domu, připravovaná řešení ale budou umožňovat ekonomicky podstatně zajímavější možnost zásobovat vlastní elektřinou také jednotlivé domácnosti.

Dává vlastní výroba elektřiny pro váš dům ekonomický smysl?
Zjistit, jestli se i ve vašem domě vyplatí využívat svou vlastní elektřinu, je poměrně snadné. Jednoduchým modelem lze propočítat, kolik panelů může být na střeše umístěno a kolik MWh elektřiny mohou za rok vyrobit. Pro výpočet úspor jsou dalšími důležitými údaji cena za elektřinu a aktuální spotřeba v domě.
V současnosti může být vyrobená elektřina využívána v rámci společných prostor domu – pro osvětlení, provoz výtahu, provoz bojleru pro společný ohřev vody, pro provoz tepelného čerpadla. Pokud je dům napojen na dálkové vytápění a ohřev vody, není spotřeba elektřiny v domě tak vysoká, aby se investice do fotovoltaiky vyplatila.
V současné době Energetický úřad připravuje úpravu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní využívání vyrobené elektřiny i v jednotlivých domácnostech. To staví využití fotovoltaiky v bytovém domě do zcela nové atraktivní pozice. Je předpoklad, že vyhláška vstoupí v platnost již v průběhu podzimu letošního roku s účinností od 1. 1. 2023.

Jaká bude praxe?
Řešení pro vlastní elektřinu do domácností nabývá na konkrétní podobě. „Vyhláška samotná se především soustředí na měření společně vyrobené energie, kdy vznikne jedno vůdčí a k němu přidružená odběrná místa, což umožní oddělit společně vyráběnou elektřinu a její spotřebu od energie dodávané a spotřebovávané „zvenčí“ pro jednotlivé domácnosti. Zjednodušeně řečeno – vůdčí odběrné místo bude spárováno se společným zdrojem, přidružená odběrná místa pak budou náležet jednotlivým domácnostem. Ty si tak nadále budou moci volit svého dodavatele energie a bude jim náležet ochrana zákazníka, kterou dnešní energetický zákon do značné míry spojuje s odběrným místem. Zároveň to umožní budování společného zdroje i tam, kde se ho nebudou chtít účastnit všechny domácnosti,“ vysvětluje Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.
Je předpoklad, že rozúčtování elektřiny bude probíhat s využitím alokačního klíče, který si nastaví uvnitř jednotlivá společenství nebo družstva.
Dnes některé bytové domy využívají v takovém případě sloučení odběrných míst do jediného. Takový přístup ale vede k omezení práv jednotlivých domácností – nejenže nejsou důsledně chráněny (ochrana potom náleží sloučenému odběrnému místu), nemohou si vybrat ani svého dodavatele, protože do jednoho odběrného místa může dodávat energii dodavatel jediný.
Jinak ale zůstávají podmínky instalace, prodeje přetoků apod. stejné jako dnes, změna by předpokládala úpravu energetického zákona. „Půjde-li o tzv. bezlicenční provoz fotovoltaiky, musí být výkon instalace pod 10 kW a jejím primárním cílem nesmí být (systematický) výdělek, respektive podnikání. Tím musí být (primárně) spotřeba v místě. Dílčí dodávky přetoků (nikoliv za podnikatelským účelem) pak předpokládají mít uzavřenou smlouvu s licencovaným obchodníkem, který převezme odpovědnost za odchylku u daného odběrného místa,“ doplňuje Michal Kebort.

Co musí splňovat střecha, aby bylo možné fotovoltaické panely instalovat
Při zvažování fotovoltaiky je poměrně častá obava o nosnost či poškození střechy. „Součástí přípravy je statický posudek, který následně bude součástí žádosti o stavební povolení. Případy, kdy střecha statickým požadavkům nevyhoví jsou spíše výjimečné a týkají se převážně střech nejrůznějších nástaveb,“ konstatuje Lukáš Neufinger, specialista na instalaci fotovoltaiky.
V případě rovné střechy je možné využít pro instalaci fotovoltaiky samozátěžovou konstrukci, která dokonce není kotvena do střešního pláště. Tím odpadají obavy z poškození střešní krytiny v rámci instalace.
Životnost instalovaných fotovoltaických panelů je u dnešních technologií 25 let. Vzhledem k této délce je doporučována před instalací fotovoltaiky rekonstrukce střechy, případně profesionální posouzení stavu, aby po instalaci fotovoltaiky zbytečně nemuselo docházet k zásahům do střešní krytiny.
V některých domech se obávají poškození střechy i pouhým chozením. Provoz fotovoltaiky je bezúdržbový a nevyžaduje prakticky žádné zásahy. Jednou za tři roky je povinná revize systému.

Zájem o fotovoltaiku potvrzuje i počet žádostí o dotace
Dobrou zprávou na závěr je, že na pořízení fotovoltaiky lze žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Státní fond životního prostředí od října 2021 eviduje v programu Nová zelená úsporám celkově 50 tis. žádostí o podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám. Rekonstrukce nebo výstavby bytových domů se na celkovém objemu požadovaných prostředků podílí zhruba 10 %. K těmto číslům je však třeba přistupovat s tím, že s ohledem na složitou situaci na trhu s energiemi provází poslední půlrok opravdu extrémní zájem o dotace ze strany domácností.
„Z celkového počtu přijatých žádostí na bytové domy se 12,5 % z nich týká podpory fotovoltaiky (96 žádostí). Kvůli chybějící legislativě je sdílení elektřiny vyrobené z fotovoltaické elektrárny na střechách bytových domů stále složité. ERÚ v současnosti připravuje vyhlášku, která toto sdílení umožní, tudíž očekáváme, že zájem o dotace na FVE u bytových domů poroste,“ komentuje aktuální zájem o dotace Lucie Früblingová, mluvčí SFŽP ČR.

Box: Může mít výhodnou elektřinu i váš dům?
Společenství, družstva i další vlastníci domů vzhledem k současné situaci intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Možnostem i užitečným radám z praxe se věnoval webinář Akademie pro bytové domy, Webinář Tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny můžete shlédnout ze zpoplatněného záznamu.

Další podobné články

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska podkladní konstrukce.

Fotovoltaika je bezesporu fenoménem dnešní doby a instalace fotovoltaických elektráren na plochých střechách jsou velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám. Jak poznatky z realizací potvrzují, lze předpokládat, že jedním z nových požadavků bude …

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika na střeše bytového domu snižuje náklady domácností na elektřinu

Fotovoltaika již není výsadou rodinných domů. Vzhledem k současné situaci také společenství a bytové družstva intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Zájem dokumentuje rostoucí zájem o instalaci fotvoltaiky na střechy bytových domů. Využívání vlastní elektřiny snižuje výdaje domácnosti a přispívá alespoň k částečné nezávislosti na pohybu cen a dostupnosti zdroje.