Cena plynu pro rok 2017: Kolik zaplatíme?

16 prosince, 2016
Okolobytu.cz

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Počet bytových domů, vytápěných plynovými kotly stoupá. Bez plynu se neobejdou ani v desetitisících domácností, které k ohřevu vody používají plynovou karmu. Ještě ve více bytech vaří na plynových sporácích. Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil informace o regulovaných cenách za dodávku plynu pro rok 2017. Kolik zaplatíme?

Rok 2017 nepřekvapí

Konečné ceny služeb dodávky plynu pro rok 2017 zůstanou pro zákazníky v České republice (ČR) na srovnatelné úrovni jako v roce 2016. Regulované části ceny za přepravu znatelně klesnou, ceny za distribuci mírně vzrostou. Podle vývoje velkoobchodních cen plynu lze očekávat pokles neregulované části ceny přibližně ve výši 5–10 %. Negativně se na výši ceny za distribuci projevily zejména nadprůměrně teplé zimy v minulých letech a obecný trend snižování spotřeby plynu.Výše regulovaných plateb služeb dodávky plynu a meziroční změna podle distribučních území pro zákazníky v ČR na rok 2017 (bez daňových položek)

Vývoj průměrných regulovaných cen plynu (distribuce, přeprava, OTE) pro zákazníky podle jednotlivých distribučních společností v ČR

Cena dodávky plynu je v Česku tvořena:

Neregulovanou cenou plynu nabízeného jednotlivými dodavateli (obchodníky s plynem a výrobci plynu), tedy cenou bez vlivu ERÚ. Tato cena je výsledkem dohody mezi dodavatelem a zákazníkem. Vzhledem k vývoji cen na velkoobchodním trhu lze pro rok 2017 předpokládat pokles výše této složky o cca 5–10 %. Neregulovaná část ceny služeb dodávky plynu tvoří přibližně 4/5 celkové ceny a zákazníci mohou výběrem vhodného dodavatele dosáhnout výrazné úspory. Je však potřeba aktivity zákazníků, nelze příliš očekávat, že by obchodníci sami od sebe jen tak snižovali ceny.

Regulovanými cenami, které stanovuje ERÚ. Jedná se o ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy, činnosti operátora trhu a případně věcně usměrňované ceny dodavatele poslední instance.

Porovnání odhadů ročních nákladů na dodávku plynu vybraných případů spotřeby

Domácnost využívající plyn k vaření

Domácnost (byt) využívající plyn kvaření, ohřevu vody a topení


Zajímá vás, kolik v příštím roce zaplatíte za elektřinu? Přečtěte si článek Cena elektřiny v roce 2017 – ušetříme, nebo sáhneme hlouběji do peněženky?https://www.dumplnyuspor.cz/cena-elektriny-roce-2017-usetrime-sahneme-hloubeji-penezenky/

Další podobné články

Klimatizace nejen pro letní dny. Jaký typ zvolit a podle čeho vybírat?

Klimatizace nejen pro letní dny. Jaký typ zvolit a podle čeho vybírat?

Letní dny i v českých bytech jsou stále více horká a to letošní nebude pravděpodobně výjimkou. Stále více domácností sahá po koupi klimatizace. Je pro vás lepší mobilní, nebo nástěnná jednotka? Při výběru musíte brát v potaz dispozice bytu, výkonnost a také hlučnost