Vymáhat pohledávky z nezaplacených záloh v Praze je pro společenství vlastníků velké riziko

4 min. čtení · legislativa ·

Každý člen společenství vlastníků (dále jen SVJ) má základní povinnost platit zálohy související s provozem domu a bytu. Kromě dlouhodobé zálohy často nesprávně nazývané fond oprav je povinností SVJ nejpozději do konce dubna následujícího roku   vše řádně vyúčtovat.

Jestliže člen SVJ přestane hradit zálohy a dosud nebylo vyhotoveno vyúčtování, má SVJ právo podat žalobu na úhradu dlužných záloh. S ohledem na délku soudních řízení však téměř vždy nastane situace, kdy ještě před rozhodnutím soudu je vyhotoveno vyúčtování (již zažalovaných) záloh a v důsledku toho se dlužná částka buď sníží, či zvýší, v závislosti, zda výsledkem vyúčtování je  přeplatek, nebo nedoplatek. Pak je třeba podat změnu žaloby, a to ze žaloby na úhradu záloh, na žalobu na úhradu vyúčtování. Pokud ve vyúčtování vznikl nedoplatek, žaloba se rozšíří a pokud vznikl přeplatek musí se podat částečné zpětvzetí žaloby.

A tady pozor. V případě, že ve výsledkem vyúčtování záloh je přeplatek, vzniká v soudní praxi v Praze zásadní problém.

Do loňského roku byla praxe taková, že soudy v případě prokázání pohledávky po částečném zpětvzetí žaloby, vždy rozhodovaly tak, že uložily žalovanému povinnost uhradit dlužnou (po vyúčtování sníženou) částku, a náhradu nákladů soudního řízení, protože žaloba byla podána po právu v souladu se zákonem (žalovaný nehradil zálohy, které hradit ze zákona a stanov SVJ měl).

Nyní však Městský (odvolací) soud v Praze zavedl rozhodovací praxi, kdy  částečné zpětvzetí žaloby považuje za částečný neúspěch ve sporu a SVJ  krátí v příslušném  poměru přiznané náklady, vynaložené na soudní řízení. Své rozhodnutí odůvodňuje tím, že SVJ nesprávně stanovilo výši záloh, a proto jeho vinou došlo k zpětvzetí žaloby a pouze částečnému úspěchu ve sporu. Nebere v úvahu skutečnost, že žalovaný nehradil zálohy, které měl hradit na základě ustanovení zákona, stanov a rozhodnutí shromáždění. V důsledku těchto rozhodnutí obvodní soudy v Praze postupně ve stejných případech začínají náklady řízení rovněž SVJ krátit a je jen otázkou času, kdy se tato praxe rozšíří do praxe okresních soudů mimo region Prahy.

Bohužel soudy ve svém odůvodnění nedávají návod, jak má SVJ stanovovat výši záloh tak, aby jejich roční součet odpovídal přesně konečnému vyúčtování.  S touto novou soudní praxi se těžko smiřuji a považuji jí za jednu z dalších překážek pro věřitele, domoci se svých práv u soudů. Bohužel stále větší a větší ochrana dlužníků je trendem této společnosti a doby.

Další podobné články

Rozsáhlá novela Občanského zákona v bytovém právu

Od 1. 7. 2020 platí rozsáhlá novela Občanského zákona, která poměrně obsáhle upravuje oblast bytového práva a nutno dodat, že k lepšímu. Protože novela je tak obsáhlá, že převyšuje možnosti jednoho článku, budu se jimi zabývat na pokračování a níže…

Zloději identity nově cílí na SVJ. O co se…

Krádeže osobní identity, jejichž cílem je osobní obohacení, nejsou nic nového. Zcela nečekanou skutečností je fakt, že se tito zloději identit nově zaměřili na SVJ a bytová družstva. Ačkoliv se to zdá hodně nepravděpodobné, jen v Praze se počet postižených…

Pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví

Od 1. července vstoupila v účinnost pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví, která se bezprostředně dotknou života společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Stalo se tak přijetím zákona č. 163/2020 Sb., na jehož přípravě se po dobu téměř tří…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter