Vodoměr v bytě – i ten ovlivňuje, kolik zaplatíte.
Neodtékají zbytečně peníze i vám?

4 min. čtení · energie · legislativa ·

Nesnažte se ho ošálit, je nesmlouvavý. Doslova mu neunikne ani kapka vody. Zatímco my spotřebováváme, náš bytový vodoměr zaznamenává. Naměřené hodnoty se pak mohou stát důvodem diskusí. Jak to s měřením spotřeby teplé vody vlastně je? Ovlivní naměřené hodnoty jenom naše spotřeba?

 Za dveřmi našeho bytu máme spotřebu teplé vody zcela ve své moci. Kolik jí spotřebujeme, hlídá vodoměr. Vodoměry na teplou vodu jsou už dnes povinností, u studené vody není povinnost instalovat vodoměry legislativně dána. Velmi důležité je, aby byl ve vašem bytě osazen správný vodoměr.

Také mezi vodoměry si můžeme vybírat a ne vždy je jeho kvalita vhodná pro poměrové rozúčtování. Opět platí, že s výběrem, případně doporučením vhodného typu by vlastníkovi mohl pomoci jeho správce. Prvním pravidlem by mělo být, aby v celém domě byl osazen stejný typ vodoměru (shodný výrobce i typ).

Druhé pravidlo patří zabezpečení před neoprávněnou manipulací. Každý vodoměr by vždy měl být řádně zaplombován, a to přes šroubení na obou dvou stranách.

Třetí pravidlo se věnuje výběru vodoměru – nový, nebo repasovaný? „Přestože jsou repasované vodoměry levnější, díky technologickému vývoji a ceně teplé vody se jednoznačně vyplatí investovat do ceny nových vodoměrů. V poměru cena a přesnost jednoznačně vychází nové vodoměry jako výhodnější,“ radí s výběrem Daniel Nový ze společnosti ista Česká republika.

Jste si jisti, že máte vodoměr namontovaný správně?

Obecně podceňovanou roli má v našich očích firma, která vodoměry instaluje. Přitom právě v tento okamžik se začíná rozhodovat o naší spotřebě a tedy i nákladech, které za teplou vodu zaplatíme.

Zákon 505/1990 Sb. v platném znění ukládá povinnost, aby vodoměr montovala pouze certifikovaná firma Českým metrologickém institutem. Přitom je v praxi běžné, že firmy, které vodoměry montují, žádné oprávnění k montáži vodoměrů nemají. Při nevhodné montáži však mohou vodoměry vykazovat vyšší náměr. Ačkoliv se jedná o velmi nízké rozdíly, v horizontu pětiletého cyklu výměn vodoměrů se již může jednat o částku v řádech stovek až tisíců korun. Proto od firmy, která vám bude výměnu provádět, požadujte předložení osvědčení k montáži – jedná se o vaše peníze.

I když firma bude mít všechna oprávnění pro montáž vodoměrů, je ještě dobré si předem dohodnout pravidla montáže. To se týká nejen termínů, ale i způsobu použití těsnění. Nejde o to, jestli se použije těsnění fíbrové, gumové nebo silikonové, ale zásadní je odpovídající vnitřní průměr těsnění. V případě nevhodně použitého těsnění může dojít ke zúžení a tím zvýšení průtoku. To ovlivní vodoměr, který pak ukazuje vyšší spotřebu.

Typickou a velmi častou chybou, která ovlivňuje přesnost měření, je i chybná montáž vodoměru. Pro maximální přesnost měření je optimální, aby byl vždy instalován vodorovně s displejem otočeným nahoru.

Méně známý je též fakt, že ukazatel spotřeby teplé vody také ovlivní vodovodní baterie, které v domácnosti máme. Pokud dokonale netěsní, dochází ke přetlačování studené vody do teplé, což ovlivňuje ukazatele spotřeby na vodoměru na teplou vodu (studená voda má větší tlak než teplá). Proto bych rozhodně doporučoval u teplých vodoměrů osazení zpětné klapky, které tomuto riziku zabrání.

I na vodoměr udělejte výběrové řízení

Podle zákona o metrologii je stanovena povinnost výměny bytových vodoměrů vždy v pětiletých cyklech. Vodoměry lze měnit kdykoliv v průběhu posledních dvanácti měsíců před koncem jejich platnosti.

Vlastník domu by si v předstihu měl udělat soupis, co od nových vodoměrů bude požadovat – kvalitu, výhodnou cenu, rádiový nebo normální odečet, webové rozhraní zpřístupněné pro vlastníka domu, nebo pro všechny uživatele. S těmito údaji připravte obvyklé výběrové řízení.

Také u vodoměrů platí, že by neměla volba automaticky padnout na nejnižší cenu rozhodujte se především podle úrovně bezpečnosti a nabízených technologií. Pomoci vám může i váš správce, který by vám měl, na základě svých zkušeností a orientaci na trhu, umět v základních parametrech poradit. Rozúčtování nákladů za teplou a studenou vodu většinou provádí specializovaná firma, někdy správce a výjimečně i sám vlastník objektu.

klíčová slova:

Další podobné články

Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné…

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.

Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Okna dokořán a využívání balkónů – v létě se snažíme si pobyt v bytě co nejvíce zpříjemnit. Otevřená okna a balkóny však více využívají i sousedé – kuřáci. Jaká jsou jejich práva a kde naopak začínají ta vaše? Lze kouření na balkónech…

Zákon mluví jasně: Pronajímatel nesmí nájemci bránit v nahlášení…

Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, které nájemcům nedovoluje zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. Takový zákaz však nemusí nájemce respektovat. Co je třeba učinit k přihlášení k trvalému pobytu v nájemním bytě? Jsou obavy pronajímatele z trvalého pobytu nájemce v bytě oprávněné? A jak může pronajímatel…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter