Praktické tipy pro provoz výtahů v bytových domech

19 února, 2018
Linda Mauerová

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Dokud výtah jezdí, považujeme ho za běžnou součást domu, které nevěnujeme pozornost. Jakmile se však ocitne mimo provoz, uvědomíme si, kolika obyvatelům bytového domu na jejich každodenních cestách za povinnostmi i zábavou chybí. Ve spolupráci s odborníkem ze společnosti Schindler CZ jsme pro vás připravili několik praktických tipů, kterou mohou přispět ke správnému provozu výtahu v bytových domech.

Seznamte se s povinnostmi souvisejícími s provozem výtahů

Za technický stav výtahu i bezpečný provoz odpovídá primárně provozovatel. V případě bytových domů jím obvykle bývá majitel budovy. Právě na něm tak podle platných norem je, aby udržoval výtah v bezpečném a provozuschopném stavu, a to prostřednictvím odborné servisní firmy, která zajistí i předepsané prohlídky a zkoušky. V záruční lhůtě zajišťuje servis zpravidla dodavatel výtahu. Pak už je jen na vás, koho budete při servisu výtahů považovat za spolehlivého partnera. Můžete si nechat vypracovat více nabídek a sami se rozhodnout.

Nezapomínejte však, že i když je výtah v péči servisní firmy, zůstává řada povinností na vlastníkovi či provozovateli výtahu. Patři k nim například udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu, bezodkladné informování servisní firmy okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, zajištění průběžného, bezpečného a volného přístupu zaměstnance servisní firmy do pracovních prostor a další. Určitě se tedy se svými povinnostmi předem seznamte, abyste jim mohli dostát.

V praxi je také dobré informovat obyvatele bytového domu o tom, kdo v domě je pro servisní firmu kontaktní osobou a komu mají hlásit jakékoliv nesprávné či nezvyklé projevy týkající se výtahu.

Nezapomínejte na údržbu

Jak již bylo řečeno, svůj výtah svěříte do péče odborné servisní firmě. Přesto je dobré mít alespoň základní představu o tom, co vše jej čeká. „Pravidelný servis by měl naplnit požadavky normy ČSN 27 4007 a požadavky výrobce dodaného zařízení. Rozsah údržby se liší v závislosti na typu zařízení a rozsahu servisní smlouvy. V rámci běžné údržby se kontrolují a seřizují zejména bezpečnostní komponenty, šachetní a kabinové dveře, strojovna a prohlubeň výtahu, kde se provádí čištění od provozních nečistot,“ přibližuje konkrétní aktivity Jan Rydl, manažer technického tréninku ve společnosti Schindler CZ, a. s.

Při provozu výtahu je vždy na prvním místě bezpečnost a tomu odpovídá i počet prohlídek a kontrol, které výtah v předem daných časových intervalech čekají. Patří k nim například provozní prohlídka spočívající ve vizuální kontrole a prověření správnosti funkce výtahu a jeho bezpečného provozu a odborná prohlídka, kdy odborník důkladněji prověřuje bezpečností prvky výtahu. Jak již název napovídá, rozsahem i celkově nejnáročnější pak je prohlídka inspekční. Ta se koná jednou za šest let a provádí ji nezávislý inspekční orgán, který sleduje odchylky od normy.

Výtah čekají v průběhu jeho provozu také odborné zkoušky, a to v předem stanoveném intervalu tří let. Další zkoušky čekají výtah například po rozsáhlejších opravách a po podstatných změnách, kdy se provádí Přejímací zkouška výtahu.

„Nemusíte se ale obávat, pokud je na zařízení řádně uzavřena servisní smlouva, pak obvykle není nutné výtah na odbornou prohlídku nijak připravovat. Navíc příslušná servisní organizace plánuje jednotlivé návštěvy sama. O termínech je zákazník informován předem,“ popisuje svou zkušenost Jan Rydl ze společnosti Schindler CZ.

Vybrané servisní firmy vám dokonce mohou nabídnout i kontroly nad rámec zákonem daných prohlídek. Například společnost Schindler CZ, a.s. zajišťuje pro své zákazníky navíc a zdarma kontrolu po prvním a pátém roce provozu výtahu.

Buďte ohleduplní a všímavý

I sami obyvatelé a návštěvníci bytových domů mohou přispět k bezpečnému provozu a dobrému stavu výtahu. Zjednodušeně lze říci, že se vyplácí být všímavý a řešit i drobné nedostatky včas. „Například pokud jdou u starších výtahů hůře otevírat manuálně ovládané, ruční, dveře, není na místě větší síla pro jejich dovření. Jak automatické, tak ruční dveře by se měly samy a snadno dovřít, jinak je lepší je nechat co nejdříve opravit. A stejné je to v podstatě se vším, ať už jde o ovládání, které hůře reaguje na dotyk, nebo o podezřelé zvuky či jinak zhoršený jízdní komfort,“ radí Jan Rydl ze společnosti Schindler CZ.

Další důležitý, i když na první pohled poněkud banální, faktor, který mohou obyvatelé ovlivnit, je pořádek. Například v prohlubních výtahových šachet nemají co dělat nechtěné letáky a drobné odpadky, které se mohou stát zdrojem požáru. Za pořádek je v tomto případě zodpovědný majitelem domu pověřený servisní technik, protože žádný laik nemá do prohlubně přístup. Obyvatelé však mohou přispět právě tím, že letáky a odpadky umístí, kam mají, a nikoliv do výtahové šachty. Užitečné je také umístění rohožek do chodby vedoucí k výtahu. Nečistoty, například leckdy poměrně ostrý posypový materiál využívaný stále častěji v zimě na chodnících, se často dostávají do výtahu, kterému nesvědčí.

Tip na závěr: Usnadněte si servis výtahu

Kromě prvořadé bezpečnosti hraje stále důležitější roli čas a pohodlí zákazníků. Proto jsou i v oblasti údržby a servisu stále častěji využívány moderní technologie. Například značka Schindler nabízí službu Schindler Dashboard, která umožňuje přístup ke všem údajům a informacím o spravovaných výtazích či eskalátorech v reálném čase. Historii dat údržby, přehled provedených oprav, ale i objednávky a faktury můžete mít v přehledné formě stále po ruce, a to on-line.

Hledáte spolehlivého partnera pro pořízení, servis nebo modernizaci výtahů? Rádi vám pomůžeme. Více na www.schindler-cz.cz

 

 

 

Další podobné články

Do moderního bytového domu jedině moderní výtah

Do moderního bytového domu jedině moderní výtah

Každý bytový dům dnes může být moderní. Zateplení, plastová okna, elektronické zvonky jsou dnes již samozřejmostí. A do moderního bytového domu patří také výtah. Co ty dnešní již umí?