Návrat k funkční kráse

12 června, 2018
Baumit

Získejte nejaktuálnější

informace a zkušenosti

s předstihem

Téma obnovy fasády domu je v dnešní době velmi komplexním tématem, které řeší mnoho majitelů nemovitostí. Je to zároveň téma, které často vzbuzuje určité nejistoty spojené s volbou správného postupu. Výrobce stavebních materiálů Baumit proto vkládá do obnovy fasád to nejdůležitější – systémové řešení.

Na začátek je potřeba zmínit, že i velmi kvalitní fasáda má svůj životní cyklus a její obnova by tedy neměla být pro majitele domu nečekaným překvapením. Je totiž dlouhodobě vystavena velmi rozdílným klimatickým podmínkám, například výkyvům venkovních teplot, působení UV záření, různé vlhkosti vzduchu a z toho často plynoucí tvorbě plísní či napadení mikroorganismy. To vše se po letech projeví na struktuře fasády, její funkčnosti i barvě. Stejně tak je ale důležité vědět, že řešením nemusí být vždy kompletní obnova spojená s většími investicemi. Proto je důležité nejprve stanovit aktuální stav fasády a na základě tohoto zjištění systematicky postupovat v její obnově.

Často stačí přetření omítky

Pokud na fasádě nejsou viditelné žádné trhliny ani jiná poškození, fasáda je pevná, soudržná, bez řas, hub a mechů, ale je znečištěná vlivem okolního prostředí nebo je vybledlá, dům potřebuje pouze oživení vzhledu nátěrem fasádní barvou. Obnova fasády tak bude jednoduchá a rychlá. Je však potřeba dbát na její správný postup. Povrch omítky má být pevný, suchý, bez prachu a nečistot, bez trhlin. Při mastném znečištění lze využít fasádní čisticí prostředek Baumit ReClean, který se na fasádu nanáší ručním rozprašovačem nebo pomocí tvrdší štětky či kartáče. Rovněž ho lze přidávat do zásobníku vysokotlakého mycího agregátu. Pod fasádní nátěry se doporučuje použít základní zpevňovací nátěr Baumit MultiPrimer. Poté lze k obnově barevného provedení aplikovat samočistící fasádní barvu Baumit NanoporColor s fotokatalytickým efektem nebo vysoce kryvou barvu Baumit StarColor s výběrem požadované barvy z nabídky kolekce Baumit Life, která čítá 888 odstínů.

Pracovní postup odstranění řas

Před výběrem vhodné metody pro obnovu fasády je potřeba provést důkladný průzkum stavu povrchu.

 

Řasami napadenou fasádu důkladně ošetřete přípravkem Baumit FungoFluid.

 

Po technologické přestávce 12 hodin, fasádu mechanicky očistěte.

 

Fasádu důkladně očistěte vodou, odpad odstraňte, povrch nechte vyschnout.

 

Na suchý povrch aplikujte celoplošně jeden nátěr Baumit FungoFluid. Min. 12 hodin chraňte před deštěm.

 

Po vyschnutí naneste penetrační nátěr Baumit MultiPrimer a následně proveďte dvojnásobný nátěr fasádní barvou Baumit.

Do boje proti mikroorganismům

Pokud je však fasáda napadena mikroorganismy, pouhé její umytí už nestačí a je třeba ji speciálně ošetřit. K tomu slouží Baumit FungoFluid, který se nanáší v 1-2 vrstvách. Opět se nesmí podcenit správná příprava povrchu před nátěrem, která v tomto případě znamená vodní tlakové umytí zasažené plochy. K obnově finálního nátěru je opět vhodným výrobkem Baumit NanoporColor použitelný pro všechny typy podkladů. Díky své fotokatalytické schopnosti nabízí nejúčinnější samočisticí efekt chránící povrch fasády před usazováním mikroorganismů.

Řešení pro trhlinky

Obnova mírně poškozené fasády s trhlinami o maximální šířce 0,5 mm vyžaduje před nanesením fasádní barvy aplikaci speciálního penetračního nátěru obohaceného vlákny. Tento speciální nátěr vyplní a překryje vlásečnicové trhliny v omítce a fasáda je po nanesení fasádní barvy jako nová, bez trhlin a poškození. Přípravu povrchu je v podstatě totožná jako v případě pouhého přetření omítky. V případě jemných trhlinek do šířky 0,3 mm se doporučuje použít penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer, který tyto trhlinky překryje a vyplní. Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm je nutno použít již speciální penetrační nátěr obohacený vlákny s názvem Baumit FillPrimer. U větších trhlin je nutná celková diagnostika stavby a popřípadě celoplošné přestěrkování fasády. I zde se pro finální úpravu používá fasádní barva s kolekcí barevných odstínů vzorníku Baumit Life.

Celková obnova

Jak jsme již zmínili, současná zkušenost ukazuje, že i kvalitní fasáda, o kterou se majitelé domů pravidelně a poctivě starají, bude časem potřebovat celkovou obnovu. Útěchou však je po jejím skončení zcela nová tvář domu. A stejně jako u předešlých případů je potřeba po kontrole stavu fasády věnovat velkou pozornost přípravě jejího podkladu pro celkovou obnovu. Pro zajištění pružnosti, pevnosti a odolnosti povrchu se používá stěrková hmota Baumit StarContact v kombinaci se sklotextilní síťovinou Baumit StarTex. Při požadavku na větší odolnost vůči mechanickému zatížení je možné na přestěrkování použít disperzní stěrku Baumit PowerFlex. Špičkovým produktem v oblasti moderních kvalitních omítek je nová moderní omítka Baumit StarTop, kterou je možno nanášet ručně i strojním způsobem. Jedná se o vysoce paropropustnou pastovitou tenkovrstvá omítku s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému znečištění, a navíc s unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Jak to celé funguje? Díky speciálnímu povrchu omítek se totiž v případě vlhkosti udržují kapky co nejkulatější povrch a spolu s částečky špíny rychle sklouzávají pryč (hydrofobní chování). Extrémně nasákavý povrch (hydrofilní chování) absorbuje vlhkost z povrchu fasády a při vhodnějších podmínkách jej masivně a rychle vrací zpět. Tím dochází i k jejímu rychlejšímu schnutí a omítka navíc „dýchá“. Výhodou je také nabídka rozsáhlého množství povrchů od hladkých fasád, až po hrubší, škrábané a rýhované povrchy s velikostí zrn až do 3 mm.

Závěrem

Pokud tedy řešíte obnovu fasády svého domu, neukvapujte se s okamžitým řešením. Je dobré věnovat čas na zjištění skutečného stavu omítky a poté následně hledat systémové řešení obnovy, které přinese kromě znovu nalezené funkční krásy také efektivitu vložených nákladů.

 

 

 

Další podobné články

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

Baumit Open – Přes 20 let efektivního systému zateplení

S tématem zateplení stavebních objektů u novostaveb nebo rekonstrukcí starších domů bylo dlouhou dobu spojováno zejména zimní období. Léty prověřený zateplovací systém Baumit open však prokazuje investorům své služby spojené s významnými úsporami doslova po celý rok. Co stojí za tímto úspěchem?