Zvažujete instalaci kamerového systému v bytovém domě? Pozor na některá nepravdivá tvrzení

5 min. čtení · Elektro · Okolí domu · Správa nemovitostí ·

Kamerový systém, jako součást celkového zabezpečení domu, dnes už patří mezi standardní řešení. Při jeho instalaci a provozu je však nutné dodržovat pravidla, vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a některých dalších podmínek. Právě v této souvislosti se v poslední době v tisku objevila tvrzení, která vás snadno mohou uvést v omyl se všemi jeho právními důsledky.

Instalace kamerového systému je snadná, ale musíte dodržet základní pravidla.

Někteří prodejci kamerových systémů při výčtu předností instalace a provozu kamerového systému zveřejňují některé informace, které jsou v rozporu s požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů. Jedná se zejména o informaci, že pro provoz kamerového systému se záznamem již není nutná registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů. Druhým tvrzením je, že ke schválení závěru stačí pouze schválení v rámci výboru SVJ. Třetí nesprávné tvrzení se týká doby záznamu. Standardní doba záznamu je stanovena na 7 dní.

„Důrazně varuji před přejímáním těchto informací, která mohou snadno dostat statutární zástupce do značných problémů. Je nutné zdůraznit, že plnou odpovědnost za provoz kamerového systému nese jeho provozovatel – tedy výbor SVJ, představenstvo bytového družstva či jiný pověřený vlastník domu, kde je kamerový systém instalován. To, že jste při rozhodnutí vycházeli z nepravdivých informací, vás odpovědnosti nezbavuje,“ upozorňuje specialista na instalace a provoz kamerových systémů Pepa Tuhý ze společnosti safety24.cz.

Jak je to s povinností registrace?

Právě v těchto týdnech jste se mohli u jednoho výrobce kamerových systémů setkat v jeho publikovaném článku s informací, že již není nutné kamerový systém registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů. Je určitě pravda, že se podmínky instalace kamerového systému od loňského roku zjednodušily, povinnost registrace ale nadále zůstává. Zda se dotýká i vašeho domu, vyplývá z režimu, ve kterém bude váš kamerový systém provozován – bez záznamu, nebo se záznamem. Tyto dvě možnosti určují, jaké povinnosti ohledně provozu kamerového systému musí být splněny. Pokud kamery pouze snímají, avšak není pořizován záznam, pak skutečně není registrace nutná. V případě, je-li provozován kamerový systém se záznamem, je registrace povinná.

Zde je na místě citace ze stanoviska ÚOOÚ, které bylo poskytnuto právě k povinnosti registrace kamerových systémů se záznamem. Ve stanovisku je výslovně uvedeno: Ve věci oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a následného zápisu zpracování do veřejného registru např. v souvislosti se záměrem provozovat kamerový systém se záznamem v bytových domech Úřad plnění této povinnosti vyžaduje a to až do nabytí účinnosti obecného nařízení, tj. do 25. května 2018. Tato citace zcela jednoznačně vyvrací mylné tvrzení publikovaných informací, že registrace již není vyžadována.

„Současně je nutné upozornit na další, poměrně častý omyl, kdy se provozovatel kamerového systému domnívá, že registrační povinnost na UOOU znamená souhlas s provozováním kamerového systému a není třeba již souhlas členů SVJ (v případě § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů),“ upozorňuje Pepa Tuhý ze společnosti safety24.cz dále.

Je nutný souhlas s kamerovým systémem se záznamem, či nikoliv?

Odsouhlasení investice

V některých domech ke schválení investice do kamerového systému stačí pouze rozhodnutí výboru, ale často jsou věci tohoto investičního charakteru schvalovány většinou přítomných na shromáždění.

Způsob provozování kamerového systému

a) Se 100% souhlasem

Se 100% souhlase lze provozovat kamerový systém dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Je požadován souhlas všech obyvatel domu, souhlas je kdykoli odvolatelný a je nutné vždy řešit dodatečně i souhlas nových obyvatel domu. Z tohoto důvodu hrozí následné zmaření celé investice ve chvíli, kdy již v budoucnu nebude 100% souhlas k dispozici. V tomto případě je nutné záznam obrazu vypnout a systém využívat pouze v on-line režimu.

b) Bez 100% souhlasu

Bez souhlasu lze pro provozování kamerového systému využít § 5 odst. 2 písmeno e) zákona o ochraně osobních údajů. Podle stanoviska ÚOOÚ každý, kdo hodlá instalovat a provozovat kamerový systém, musí posoudit, zda je zvolený prostředek (kamerový systém, resp. každá kamera) způsobilý a potřebný k dosažení cíle (např. odradit či následně odhalit pachatele krádeže apod.). Musí jej vhodně kombinovat s dalšími prostředky (např. zamykání dveří, mříže apod.) tak, aby zvolené řešení nepřiměřeně nezasahovalo do práva na soukromí všech lidí, kteří se v prostorách bytového domu mohou pohybovat. Měly by být vždy využity méně invazivní metody.

I když ve výše uvedeném stanovisku není test proporcionality výslovně zmíněn, je zřejmé, že nezbytnost provozování kamerového systému a rizik s tím spojených musí být důkladně předem zváženo a posouzeno. Obdobné analýzy rizik zpracování osobních údajů ve větší míře stanovuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zde upozorňuje Pepa Tuhý na význam zmiňovaného testu proporcionality, který je dodavateli kamerových systémů velmi často opomíjen. „Test proporcionality tedy prokáže, jak významnou roli kamerový systém pro bezpečnost v domě přinese a zda již byly vyčerpány všechny ostatní méně invazivní metody ke zvýšení bezpečnosti. Vyjde-li tento test kladně, to znamená, že již byly vyčerpány všechny ostatní možnosti ke zvýšení bezpečnosti v domě, lze instalovat kamerový systém bez souhlasu,“ vysvětluje citované oficiální stanovisko Pepa Tuhý, specialista na instalaci a provoz kamerových systémů.

Váš dodavatel bezpečného bydlení v bytových domech

www.bytovedomy.com

www.safety24.cz

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Nenechte si ukrást vaše SVJ nebo družstvo. Ochrání vás…

Nečekané, avšak překvapivě reálné. Tak právníci a správci bytových domů hodnotí současný atak na rejstříkové soudy ve snaze o podvodné zapsání změn statutárních zástupců do veřejného rejstříku. Jen v Praze se případy již blíží stovce. Celý podvod je poměrně jednoduchý…

Koronavirus paralyzoval správy bytových domů – řeší teď hygienu…

Pandemie onemocnění Covid-19 se dotýká společného bydlení v družstevních i soukromých domech. Správci domů řeší především problematiku hygieny a internetového připojení, které je nedostatečné. Čeká je také dodržení nové směrnice EU o měření tepla a řešení problematiky dobíjení elektromobilů v…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter