Zpětná klapka ZDARMA pro zamezení zpětného toku přes vodoměr a „přetočení náměrů“

9 min. čtení · měření tepla a vody ·

Zpětná klapka ZDARMA od 2.3. do 31.3.2017 pro zamezení zpětného toku přes vodoměr a „přetočení náměrů“ a jeho ovlivnění

Bohužel se v instalacích vodoměrů často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Tento nežádoucí zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací páková baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah!

Druhý důvod proč instalovat zpětnou klapku je mechanické ovlivnění…, které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to vyřeší.

Tento zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení odebírající vodu z vodovodního rozvodu.

Na základě této reálné praxe proto všem doporučujeme instalaci zpětné klapky za všechny bytové vodoměry v bytovém domě.

Jaké jsou typy zpětných klapek k bytovým vodoměrům s ohledem na rychlou a jednoduchou montáž?

Při výběru zpětné klapky je důležité si uvědomit, že typ zpětné klapky a její instalace by měla být pro montéra co nejméně náročná, a to jak časově, tak i po montážní stránce. Instalace zpětné klapky musí být prostě jednoduchá. A pro investora (SVJ, bytové družstvo, správce) cenově dostupná.

Zpětná klapka membránová plastová

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu

typ: mebránová

U zpětné klapky membránové není potřeba provádět stavební úpravy, protože se elegantně vloží do výstupního profilu vodoměru a to je vše. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a snadná. Použití je ve většině vodoměrů na trhu, např. ve vodoměrech Techem, SMARTm, Bmeters, Siemens, Sensus, Apator, Enbra (dle typu), Maddalena, Bonega, …

Vzhledem k tomu, že výstupní profil vodoměru (vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodoměru) se u vodoměrů různých výrobců a dle typu vodoměru může lišit, je potřeba toto mít na paměti a zpětnou klapku membránovou vyzkoušet.

 

Zpětná klapka pružinková do vodoměru

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu

typ: pružinková plastová

Zpětné klapky pružinkové plastové mají přednosti pružinkových zpětných klapek, avšak jejich instalace je velmi snadná. Montáž vyžaduje  pouhé zasunutí do výstupního profilu vodoměru bez jakýchkoliv dalších úprav a požadavků. Plastový talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován nerezovou pružinkou k tělese zpětné klapky s obvodovým těsněním. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a jednoduchá.

Použití je možné v bytových vodoměrech značky Bmeters, SMARTm a dalších …

 

Zpětná klapka pružinková plastová do šroubení

náročnost instalace: vyžaduje pečlivou instalaci do výstupního šroubení mezi dvě těsnění

typ: pružinková

Montáž zpětné klapky pružinkové do šroubení vyžaduje precizní montáž a navíc za předpokladu roviných dosedacích ploch ve šroubení (nejvhodnější je kované mosazné šroubení s rovinnými dosedacími plochami). Vlastní zpětná klapka se sestává z 2 částí – talířků, kdy jeden z nich má spirálovou plastovou pružinku s taliřkem a těsněním.

Zpětná klapka se vloží mezi 2ks těsnění, které ji v dotěsní v dosadacích plochách šroubení při dotažení k vodoměru. V případě litého mosazného šroubení je problematické montáž provést z výše popsaných důvodů.

Klapka vyžaduje skutečně pečlivou montáž, která je i časově náročnější, v opačném případě se tento nedostatek projeví netěsností klapky, kapáním ve šroubení vodoměru a zbytečným servisním zásahem. Použití je pro všechny bytové vodoměry, ale omezující je další skutečnost, že vložením 2ks těsnění a zpětné klapky, se Vám ubere cca 3mm závitu ve šroubení a stávající šroubení nebo instalace to neumožní. Tento druh klapek je proto nahrazován za plastové klapky membránové.

Zpětná klapka pružinková mosazná do potrubí

náročnost instalace: vsazení do potrubí a případně úprava rozvodu, cenově nejdražší varianta

typ: pružinková mosazná

Z hlediska funkce zpětné klapky se jedná o nejspolehlivější variantu, avšak s nejdražšími vstupními investicemi. Zpětná klapka mosazná se vsazuje do potrubí s ohledem na její stavební délku, které je dle výrobce se pohybuje od 35 do 55 mm. Mosazný talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován pružinkou k dosedací ploše zpětné klapky. Klasický princip funkce této zpětné klapky poskytuje i vyšší životnost oproti ostatním variantám.

Mosazná zpětná klapka k vodoměrům je vhodná pro všechny typy bytových vodoměrů, ale vodoměrů domovních.

Zadat poptávku a získat zpětné klapky ZDARMA od 2.3 do 31.3.2017

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme výhodnou nabídku, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Dálkové odečty tepla a vody začínají být v českých…

Ještě před několika lety jsme museli při odečtu vody či tepla vpustit do bytu cizí osobu. To však bylo jak pro ubytovatele bytu, tak pro SVJ komplikované. Dnes se běžně instalují měřiče, které fungují na principu radiové komunikace a dokážou…

Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody se blíží. Co…

Odečty spotřeby tepla a vody za loňský rok jsou již provedeny. Jaký je další postup a co bychom měli ohledně blížícího se ročního vyúčtování vědět? Na otázky odpovídá Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter