Zpětná klapka ZDARMA pro zamezení zpětného toku přes vodoměr a „přetočení náměrů“

9 min. čtení · měření tepla a vody ·

Zpětná klapka ZDARMA od 2.3. do 31.3.2017 pro zamezení zpětného toku přes vodoměr a „přetočení náměrů“ a jeho ovlivnění

Bohužel se v instalacích vodoměrů často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Tento nežádoucí zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací páková baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah!

Druhý důvod proč instalovat zpětnou klapku je mechanické ovlivnění…, které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to vyřeší.

Tento zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení odebírající vodu z vodovodního rozvodu.

Na základě této reálné praxe proto všem doporučujeme instalaci zpětné klapky za všechny bytové vodoměry v bytovém domě.

Jaké jsou typy zpětných klapek k bytovým vodoměrům s ohledem na rychlou a jednoduchou montáž?

Při výběru zpětné klapky je důležité si uvědomit, že typ zpětné klapky a její instalace by měla být pro montéra co nejméně náročná, a to jak časově, tak i po montážní stránce. Instalace zpětné klapky musí být prostě jednoduchá. A pro investora (SVJ, bytové družstvo, správce) cenově dostupná.

Zpětná klapka membránová plastová

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu

typ: mebránová

U zpětné klapky membránové není potřeba provádět stavební úpravy, protože se elegantně vloží do výstupního profilu vodoměru a to je vše. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a snadná. Použití je ve většině vodoměrů na trhu, např. ve vodoměrech Techem, SMARTm, Bmeters, Siemens, Sensus, Apator, Enbra (dle typu), Maddalena, Bonega, …

Vzhledem k tomu, že výstupní profil vodoměru (vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodoměru) se u vodoměrů různých výrobců a dle typu vodoměru může lišit, je potřeba toto mít na paměti a zpětnou klapku membránovou vyzkoušet.

 

Zpětná klapka pružinková do vodoměru

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu

typ: pružinková plastová

Zpětné klapky pružinkové plastové mají přednosti pružinkových zpětných klapek, avšak jejich instalace je velmi snadná. Montáž vyžaduje  pouhé zasunutí do výstupního profilu vodoměru bez jakýchkoliv dalších úprav a požadavků. Plastový talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován nerezovou pružinkou k tělese zpětné klapky s obvodovým těsněním. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a jednoduchá.

Použití je možné v bytových vodoměrech značky Bmeters, SMARTm a dalších …

 

Zpětná klapka pružinková plastová do šroubení

náročnost instalace: vyžaduje pečlivou instalaci do výstupního šroubení mezi dvě těsnění

typ: pružinková

Montáž zpětné klapky pružinkové do šroubení vyžaduje precizní montáž a navíc za předpokladu roviných dosedacích ploch ve šroubení (nejvhodnější je kované mosazné šroubení s rovinnými dosedacími plochami). Vlastní zpětná klapka se sestává z 2 částí – talířků, kdy jeden z nich má spirálovou plastovou pružinku s taliřkem a těsněním.

Zpětná klapka se vloží mezi 2ks těsnění, které ji v dotěsní v dosadacích plochách šroubení při dotažení k vodoměru. V případě litého mosazného šroubení je problematické montáž provést z výše popsaných důvodů.

Klapka vyžaduje skutečně pečlivou montáž, která je i časově náročnější, v opačném případě se tento nedostatek projeví netěsností klapky, kapáním ve šroubení vodoměru a zbytečným servisním zásahem. Použití je pro všechny bytové vodoměry, ale omezující je další skutečnost, že vložením 2ks těsnění a zpětné klapky, se Vám ubere cca 3mm závitu ve šroubení a stávající šroubení nebo instalace to neumožní. Tento druh klapek je proto nahrazován za plastové klapky membránové.

Zpětná klapka pružinková mosazná do potrubí

náročnost instalace: vsazení do potrubí a případně úprava rozvodu, cenově nejdražší varianta

typ: pružinková mosazná

Z hlediska funkce zpětné klapky se jedná o nejspolehlivější variantu, avšak s nejdražšími vstupními investicemi. Zpětná klapka mosazná se vsazuje do potrubí s ohledem na její stavební délku, které je dle výrobce se pohybuje od 35 do 55 mm. Mosazný talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován pružinkou k dosedací ploše zpětné klapky. Klasický princip funkce této zpětné klapky poskytuje i vyšší životnost oproti ostatním variantám.

Mosazná zpětná klapka k vodoměrům je vhodná pro všechny typy bytových vodoměrů, ale vodoměrů domovních.

Zadat poptávku a získat zpětné klapky ZDARMA od 2.3 do 31.3.2017

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme výhodnou nabídku, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Kontrola nad spotřebou vody se stává velkým tématem

Téma spotřeby vody a hospodaření s vodou se v průběhu několika posledních let stalo celospolečenským problémem. Velkým tématem se stává i pro vlastníky bytových domů, bytová družstva, SVJ a správce. Zájem je především o hi-tech technologie umožňující efektivní hospodaření s vodou a možnost…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter